עלי חפר - גיליון 390 - יולי 2022

חדשות העמק

שירות קוויקר בעמק חפר ממשיך במתכונת חדשה

על מנת לתת מענה ליותר ביקושים, עמק חפר יחולק לארבעה קוויקר | אזורי שירות - והנסיעה תהיה בתוך כל אזור בלבד ימשיך לפעול כשירות תוספתי, לצד התחבורה הציבורית המסורתית. שירות ההסעות הגמיש קוויקר בעמק חפר ממשיך - במתכונת . זאת, לאחר שנה של 24.7.2022- חדשה שצפויה להתחיל ב פעילות שהוגדרה כפיילוט. שירות קוויקר העלה את מספר השנה, 60%- המשתמשים בתחבורה הציבורית בעמק חפר ב נסיעות 700 נוסעים ביום - מה שחוסך 700- עם תוספת של כ ברכב פרטי ומקטין את העומס והזיהום בכבישי העמק. המתכונת החדשה של קוויקר הוכנה על ידי מומחי תחבורה, תוך ניתוח והסקת מסקנות מהשנה האחרונה. במתכונת זו, עמק חפר יחולק לארבעה מתחמים - מתחם חוף, מתחם מרכז, מתחם צפון ומתחם דרום. אזור הנסיעה בלב השרון יחולק לשני אזורים. הנסיעה בקוויקר תהיה בתוך כל אזור בלבד (ראו מפה בעמוד הבא). בכל המתחמים קוויקר עוצר בין היתר בתחנות בצירים ראשיים ), שבהן יש תדירות גבוהה של קווי 57 , כביש 4 , כביש 2 (כביש אוטובוס, חלקם לתחנות האוטובוס והרכבת המרכזיות נתניה וחדרה. בנוסף, ישנן תחנות משותפות לאזורי שירות שונים, כך שניתן יהיה לעבור ביניהם. מאזור השירות “מרכז״ ישנם גם קווי קוויקר ישירים לתחנת הרכבת בנתניה.

שינוי שיטת ההפעלה נועד להגביר את השיתופיות והזמינות של השירות. זאת, לאחר שניתוח הנתונים מהשנה החולפת הראה כי בשל המרחב הגדול (עמק חפר מתפרש על פני דונם), היו נסיעות ארוכות רבות עם נוסע אחד 130,000- כ או נוסעים בודדים. באותו זמן, נוסעים רבים שביקשו נסיעות קצרות שהיו יכולות לשלב מספר נוסעים ברכב בו-זמנית - סורבו על ידי המערכת הטכנולוגית, בשל חוסר זמינות של רכבים. בגרסתו זו, קוויקר עתיד לתת מענה ליותר ביקושים בכל אזור ולשרת יותר נוסעים. קוויקר פועל כשירות תוספתי, כאשר התחבורה הציבורית הסדירה תפעל בשינויים קלים. דוללו מספר נסיעות בשעות שהיו עם מיעוט נוסעים, ובוטלו מספר קווים בשעות הלילה המאוחרות עם מיעוט נוסעים, ושיש מסלולים דומים להם בקווים אחרים. לצד זאת - היישובים בת חפר ויד חנה אף , שיעבור ביישובי 40 ייהנו מקווים לנתניה שיעברו בהם: קו שיעבור בין היתר ברופין. 41 מזרח העמק, וקו באופן תקדימי, בקרוב יוחלף צי הרכב של קוויקר ברכבים חדישים ומונגשים, שיאפשרו גם מתן שירות לאנשים המתניידים באמצעות כיסא גלגלים. כשירות המציע פתרונות מותאמים לכל נוסעת ונוסע, ובדומה לשירותים דומים בארץ, תעריפי קוויקר יעלו (עד כה השירותים היו בעלות זהה לתחבורה הציבורית

עלי חפר

3

Made with FlippingBook Ebook Creator