עלי חפר - גיליון 391 - ספטמבר 2022

מ בעיה? ה והפעם: מדוע בתחילת השנה ישנה תחלופת כוח אדם בחלק מהצהרונים? לצערנו הרב, וכחלק מהמשבר הארצי במערכת החינוך, השנה ישנה מצוקת כוח אדם קשה מאוד בצוותי חינוך בכלל ובצהרונים בפרט - בכל הארץ. תוך השקעה ראשונה מסוגה של תקציב ייעודי גדול מיליון ש״ח בשנה, 2- לתפעול הצהרונים, העומד על כ המועצה פתחה צהרונים ביישובים רבים בעמק, גם 26- בגני ילדים שבהם מספר הילדים קטן בהרבה מ (התקן שקבעה המדינה לפתיחת צהרון). זאת מתוך הבנה כי גם ביישובים הקטנים יש צורך לתת מענה ודאי ויציב להורים. במאמציםאדירים, מדורצהרוניםמצליחלהפעיל את כלל הצהרונים באופן שוטף, אולם המחיר, לעיתים,

הוא סייעות ומובילות חדשות לילדים. בנוסף, חשוב להבין כי בשונה מצהרונים הנמצאים בעיר ונגישים לתחבורה ציבורית, צהרוני עמק חפר מחייבים ניידות ונכונות לנסיעות ארוכות, מה שמוסיף עוד נדבך בקושי באיתור צוותים. אז מה עושים? המועצה מציעה שכר שעתי גבוה לסייעות הנכונות לעבוד באופן מיידי ולתקופה קצרה, ואנו מסייעים ככל יכולתנו בפתרונות יצירתיים בנוגע להסעות אל מוסדות החינוך, שההגעה אליהם מורכבת בשל הפריסה הגאוגרפית. חשוב להפיץ את הבשורה - על מנת שנוכל להמשיך ולמצוא סייעות ומובילות איכותיות שיעבדו באופן קבוע במשך כל השנה (ראו במודעה).

עלי חפר

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online