עלי חפר - גיליון 393 - דצמבר 2022-ינואר 2023

Animated publication

טבת-שבט תשפ"ג 2023 -ינואר 2022 דצמבר עיתון מ.א. עמק חפר 393 ' גיליון מס

2022 מסכמים שנה בלתי נשכחת! 19-10 עמ'

עלי חפר

1

אתר המועצה www.hefer.org.il

מוקד המועצה

9875

בווטסאפ 053-8981666

המוקד עומד לשירותך ונותן מענה זמין לתקלות ולבירורים כמו גם למצוקות דחופות בתחומי הביטחון והשירותים המוניציפאליים.

עורך ראשי אלעד וינגרד כתבת ועורכת טלי אשחר גוטליב עיצוב נמרוד כתר, שמעון ברקוביץ צילום מגזין צור דניאל

חברי המערכת דפנה יבנאי-פרטוש, ירונה פוליטי, ליטל גדעוני, יעל גלנטי, עו"ס שקד כחלון פדר, יוסי רור

הורידו את האפליקציה החדשה, שכוללת מגוון שירותים מתקדמים! חפשו עמק חפר בחנות האפליקציות

דפוס רבגון מו"ל המועצה האזורית עמק חפר

תמונת החודש הדלקת נרות חנוכה בטרבלינקה, על ידי משלחת הנוער שיצאה למסע רשותי בפולין. שתמיד ינצח האור על החושך!

עלי חפר

2

חדשות העמק

2023 אושר תקציב המועצה לשנת ,2023 מליאת המועצה האזורית עמק חפר אישרה את תקציב מיליון ש״ח. התקציב מבטא בין היתר השקעה 430 העומד על נרחבת בתחומי החינוך, השירות, הספורט, הפיקוח, השמירה על השטחים הפתוחים ועוד. בהמשך לזכיית המועצה בפרס החינוך המחוזי השנה, המועצה ממשיכה להגדיל את ההשקעה בחינוך; ההשתתפות מיליון ש״ח 1.8- גדלה ב 2023 המועצתית בחינוך בתקציב לעומת השנה שעברה. זאת על מנת להמשיך ולהצמיח את בתי הספר ומוסדות החינוך בתחומים כגון פיתוח תוכניות פדגוגיות ומרחבי לימוד ייחודיים, העמקת הקשר בין החינוך הפורמלי והלא-פורמלי, גיוון הלמידה וחיזוק הפרסונליזציה. תחום נוסף שעליו הושם דגש רב הוא השירות והמענה לתושב. בתקציב 2023 מרכז מש״ל (מרכז שירות לתושב) יוקם בשנת של כמיליון וחצי ש״ח. בין היתר יגויס מנהל למרכז, אשר ירכז את פניות הציבור והטיפול בהן. נושא הספורט, שבו מועצת עמק חפר נחשבת מהרשויות המובילות בישראל, מקבל גם הוא תוספת משמעותית של ש״ח לעומת שנה שעברה, שיוקצו לאגודות 333,000- כ הספורט בתחומים השונים. מחלקת הנוער, שממשיכה לגדול ש״ח 300,000- בכוח האדם ובפעילויות, זכתה לתוספת של כ לעומת שנה שעברה. נושא משמעותי נוסף שבא לידי ביטוי בתקציב הוא תחזוקה וניקיון במרחבים הציבוריים, זאת בין היתר בשל התיירות

הכפרית המתפתחת בעמק בשנים האחרונות; השנה יגויס רכז שטח שיפקח על עבודות הקבלנים בכל הקשור לניקיון במרחב הציבורי, וכן אחראי מבני ציבור, שיפקח על נושא התחזוקה בכל המבנים הציבוריים והקהילתיים המועצתיים. נושאים נוספים שקיבלו תוספות תקציביות השנה: תוכנית החומש למועצה, שמטרתה לקבוע יעדים ברורים בכל התחומים המרכזיים לשנים הקרובות, וזאת לאחר אישור התוכנית הכוללנית של עמק חפר על ידי מליאת המועצה; ,)60+( ״ ותקציב עבור קהל היעד של “הוותיקים-הצעירים מתוך הבנה כי זהו ציבור שהולך וגדל. חשוב לציין כי השנה השתנה היקף התקציב בשל העברת משק המים והביוב לניהול החברה הכלכלית כחלק מתהליכי שיפור וייעול, וכן העברת הצהרונים להפעלה באמצעות המרכז הקהילתי בבית גינס. כך שבגריעת העברת תקציבים אלה, ההשקעה המועצתית בתחומים השונים עלתה. נותן ביטוי 2023 ראשת המועצה גלית שאול: “תקציב שנת לתחומים משמעותיים, בהתאם לחזון והדרך שאנו מובילים במועצה. השנה צפויים להבשיל תהליכים שונים, ובראשם הקמת מרכז השירות החדש לתושב, שישפר וייעל את המענים. אני מודה לעובדות ולעובדי אגף הגזברות, בראשותו של צור אוריון, שעמלו על התקציב במשך חודשים ארוכים, לסגניי חיזקי סיבק, יעריב ואופירה קלפ, למנכ״ל המועצה עמית בן צבי, למנהלות ולמנהלי האגפים, ולחברות ולחברי הנהלת ומליאת המועצה. אני מאחלת לכולנו שנה אזרחית מלאה בעשייה ובהישגים״.

עלי חפר

3

חדשות העמק

בעקבות פעילות המועצה: הוכרז הגן הלאומי אביחיל

ראשת המועצה גלית שאול: “זוהי החלטה חשובה, שתמנע מיזמי נדל״ן בשטח טבע נדיר ביופיו, והישג משמעותי למועצה. נמשיך לפעול בכל דרך על מנת להגן על השטחים הפתוחים, החיוניים לכולם - לתושבות ותושבי הכפר והעיר. אני מזמינה את כל התושבות והתושבים מעמק חפר, מנתניה ומכל הארץ, לבוא לטייל וליהנות מהמרחבים המוריקים״. סגן ראשת המועצה חיזקי סיבק: “אל מול פיתוח עירוני מפרבר, אנו ממשיכים להגן על שטחי טבע באזור לטובת תושבי העיר והכפר כאחד. נמשיך בהסדרת פרוזדור אקולוגי ייחודי זה, שחלקו בגן הלאומי שהוכרז והמשכו מערבה בשטחים שבין מושב חבצלת לשטח הבינוי המתוכנן, כולל מצוקי החוף שנקבעו, בעקבות מאמצינו, כשמורת טבע בתוכנית המתאר הארצית״.

הגן הלאומי אביחיל משתרע על שטח בגודל של כמאה דונם, מאביחיל מערבה. ההכרזה עליו נחתמה לאחרונה על ידי שרת הפנים איילת שקד, וזאת לאחר עבודה מאומצת של הנהגת המועצה 1071 מול ועדות התכנון ומשרדי הממשלה, בעקבות תמ״ל (במסגרתו מוקמת שכונה חדשה של נתניה על אדמות חקלאיות של חבצלת השרון). הגן הלאומי אביחיל נמצא צפונית-מערבית לאביחיל ודרומית לחבצלת השרון, בצפונה של נתניה. הגישה אליו היא בסמוך לבית הקברות של אביחיל או רגלית ממחלף חבצלת השרון. הגן יהווה חלק מחיץ טבעי בין השטח העירוני לבין המרחב הכפרי, הוא יתוחזק וינוהל על ידי רשות הטבע והגנים, תוך מעורבות שוטפת של המועצה.

בגן הלאומי אביחיל דיונות חול, עצי חרוב מצוי ואלת המסטיק, גאופיטים כגון חצב מצוי, חבצלת החוף, רקפת מצויה וטבורית הועתקו למקום צמחי 2006 נטויה. בשנת אירוס הארגמן. כמו כן, צומחים במקום צמחים האופייניים למישור החוף, כמו דרדר הקורים, שומר בואסייה ושום קצר. שטח הגן מאומץ כבר היום על ידי בית ספר אביחיל, שתלמידיו עורכים בו פעילויות במסגרת פרויקט “אקולוגי ידיד החולות״, ונערכות בו גם פעילויות קהילתיות לתושבי האזור בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע ועוד.

צילום: דבורי רוסק לב טוב

אושרה תוכנית המתאר הכוללנית לעמק חפר מליאת המועצה אישרה את תוכנית המתאר הכוללנית של עמק חפר, המקודמת על ידי המועצה ביחד עם מינהל התכנון במשך מספר שנים. ראשת המועצה גלית שאול הציגה את חזון המועצה לתוכנית, לפיו תושבות ותושבי עמק חפר אחראים לפיתוח ולקיום חיי קהילה המחויבת לאדם, לחברה, לסביבה ולדורות הבאים, תוך שמירה על צביון כפרי וחקלאי של העמק ובזיקה לעם, למדינה ולמורשת. מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ הציג את מטרות התוכנית לרבות התאמת היקף יחידות הדיור לגידול הדמוגרפי, השארת הדור הצעיר בעמק חפר, פיתוח ואספקת שירותי ציבור איכותיים ונגישים לכלל התושבים, פיתוח מקורות תעסוקה ליצירת עצמאות ואיתנות כלכלית, המשך פיתוח והגנה על ענף החקלאות לצד שמירה על ערכי טבע והשטחים הפתוחים,

חיזוק מעמדה של המועצה כ-״לב הירוק״ של מרכז הארץ, העצמת התיירות הכפרית בתחומי המועצה האזורית עמק חפר ויצירת קישוריות פנימית מיטבית בין הישובים ומוקדי העניין, לצד נגישות קלה ומהירה למערכת התנועה הארצית. כמו כן, מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ, ורד ספיר חוף ממינהל התכנון וראש צוות התכנון אדר׳ חגי דביר, סקרו את ההיבטים הסטטוטוריים ואת עקרונות התכנון בתחום המגורים ושירותי הציבור, הדרכים והתשתיות, תיירות ונוף, חקלאות ותעסוקה. לפני חודשים ספורים הוצגה התוכנית בפני חברות וחברי המליאה, יו״ר הוועדים המקומיים ויו״ר האגודות החקלאיות, ולאחר שאושרה על ידי חברי מליאת המועצה היא צפויה . במקביל, 2023 להגיע להפקדה בוועדה המחוזית באפריל החלה העבודה על יצירת תוכנית חומש לחמש השנים הקרובות, במסגרתה תקודם התוכנית הכוללנית.

עלי חפר

4

נוער שלנו, ערכים שלנו, חינוך שלנו: נאבקים על מנת להעביר את רמות ים לניהול המועצה

בראשית חודש ינואר הודיעה ועדת המכרזים של משרד החינוך כי בחרה, לאחר מכרז, ברשת “רוח הגולן״, במשותף עם רשת “אמית״ לגופים המנהלים והמתפעלים במשותף של בית הספר רמות ים וכפר הנוער מבואות ים. אלה הן רשתות חינוך מצוינות כשלעצמן, אולם הן אינן מתאימות לרוח החינוך בעמק חפר; רשת “רוח הגולן״ מנהלת ישיבות, אולפנות ומדרשות דתיות, בהפרדה בין תלמידים לתלמידות, ו״אמית״ אף היא מנהלת בעיקר מוסדות דתיים. בית הספר רמות ים משתייך לזרם החינוך הממלכתי-חילוני, ומשרת קהילה חופשית, חילונית ברובה המכריע, וליברלית. בעקבות זאת המועצה, היישובים וההורים יצאו למאבק נגד ההחלטה - ציבורי ומשפטי. העמדה הברורה של המועצה במשך חודשים ארוכים, שבאה לידי ביטוי גם בעתירה , היא אחת: העברת בית 2021 משפטית שהוגשה באפריל הספר לניהול המועצה, תוך שמירה על כלל האינטרסים של כפר הנוער ותלמידיו. לאחר פרסום תוצאות המכרז המועצה פנתה בדרישה להקפאה מיידית של כל ההליכים לחילופי הגוף המנהל את רמות ים, תוך התייחסות לליקויים לכאורה בתקינותו. במקביל, במועצה ממשיכים להיערך ולפעול בכל האמצעים האפשריים, משפטיים וציבוריים. עוד בטרם לכך, משרד החינוך הודיע כי בעקבות התנגדות המועצה וההורים, הוא דוחה את יישום יום. זהו כמובן רק עיכוב, 60- ההתקשרות עם הזוכה במכרז ב ואין בו כדי להרגיע אפילו במעט. האופן בו הוקם רמות ים לפני כתשע שנים, בתוך כפר נוער, שהוא בבעלות מלאה של המדינה, בלי שליטה ישירה של המועצה (בניגוד לבתי הספר האחרים של המועצה), הביא למציאות לא סבירה לפיה משרד החינוך בוחר גופים חיצוניים לניהול בית הספר והכפר. זו בעיה ששבה ועולה במשך השנים. תוצאות המכרז הנוכחי, שנקבעו על אף מאבק משפטי עיקש שניהלה המועצה על מנת לעצור ולשנות אותו, הוכיחו שוב כי הגיע הזמן לפתור את הסוגייה הזו אחת ולתמיד.

ההפגנה בעקבות החלטת משרד החינוך צילום: מטה הפעולה של ההורים והיישובים

עם זאת חשוב להדגיש כי: • אספקת הדואר ליישובים ומהם לתושבות ולתושבים לא תיפגע. • ע״פ דרישת המועצה, ישנה התחייבות של דואר ישראל כי יושארו בעמק חפר מספר סניפי דואר מרכזיים אשר יעניקו שירותים לאוכלוסייה בסביבתם. • יתווספו שירותי דואר נע (וייתכן שגם חנות בתוך חנות) כדי לאפשר פעילות אלטרנטיבית בישובים. • ישנם שירותים שיעברו להיות דיגיטליים ובהם דואר, הפקדת העברות כספים בארץ ובחו״ל, פתיחת חשבון בבנק הדואר ועוד. הנהלת המועצה ממשיכה לעמוד בקשר עם בכירי הדואר, ואנו נעדכן בכל התפתחות או שינוי. לאחר פרסום תוצאות המכרז, ראשת המועצה גלית שאול, סגניה ומנכ״ל המועצה קיימו פגישה עם הורי רמות ים, ובה ,5.5.2023 , הוחלט על היציאה למאבק המשותף. ביום חמישי התקיימה הפגנה במועצה, אשר אורגנה על ידי מטה הפעולה של ההורים והיישובים ובה השתתפו מאות הורים וגם בני נוער רבים הלומדים ברמות ים. זו הייתה הפגנת כוח משמעותית, אשר סוקרה גם בתקשורת הארצית. ראשת המועצה גלית שאול הודתה על ההתגייסות הנרחבת של ההורים, וכן למטה הפעולה של ההורים והיישובים, בראשות יורם רביב, שפועל ביחד עם המועצה בשיתוף פעולה מלא, באופן נחוש ונרחב. ראשת המועצה אמרה: “המועצה השקיעה ומשקיעה רבות ב׳רמות ים׳, המתגאה בעשייה חינוכית מתקדמת, חדשנית ואיכותית ביותר. אנו נפעל בכל דרך אפשרית, ציבורית ומשפטית, ביחד עם ההורים והיישובים, כדי לשמור על בית הספר ולשנות את החלטת משרד החינוך. אנו דורשים כי בית הספר יעבור לניהול המועצה כמו שאר בתי הספר שלנו, כך שימשיך להעניק חינוך מיטבי לילדינו בהתאם לרוח הקהילה שלנו, המבוססת על ערכי השוויון, הפתיחות והליברליות. נוער שלנו, ערכים שלנו, חינוך שלנו: רק אנחנו צריכים ויכולים לחנך את ילדינו. ביחד נשמור על בית הספר!״.

השינויים הצפויים בדואר ישראל: עדכון

בעקבות פניות שהתקבלו מיישובים, תושבות ותושבים לגבי הקיצוצים והצמצומים המשמעותיים בדואר ישראל בכל הארץ, והשפעתם על המרחב שלנו, אנו מבקשים לעדכן: הנהלת המועצה פנתה אל בכירי דואר ישראל על מנת לקבל הבהרות ברורות על השינויים הצפויים בעמק חפר, וכדי לוודא שלא תהיה פגיעה במרחבנו. בדואר הבהירו כי במסגרת הרפורמה המקיפה המתבצעת בדואר ישראל (בכפוף להחלטת הממשלה), מספר הסניפים וכוח האדם בכל הארץ יצטמצם בצורה דרסטית כבר במהלך שנת , וכך גם בעמק חפר. 2023

עלי חפר

5

חדשות העמק

הצלחה גדולה לשוק האיכרים המועצתי הראשון

המועצה והחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר שמו להן כמטרה לקדם את החקלאות ואת התיירות הכפרית בעמק. במסגרת זו הוחלט לקיים שוק שבפארק התעשיות עמק חפר. 09 איכרים מועצתי בהאנגר האג׳נדה המובילה של השוק הינה: מהחקלאי לצרכן - תוצרת איכותית במחיר אטרקטיבי והוגן. מבקרות 3,000- וביקרו בו יותר מ 9.12.2022 השוק הראשון נערך ביום שישי ומבקרים שנהנו מהפנינג חגיגי, חקלאי וקהילתי של תוצרת מקומית משובחת וטרייה במחירים אטרקטיביים: ירקות ופירות, מחלקה אורגנית, תבלינים, פרחים וסחלבים, מוצרים קפואים, דבש, גריסינים, מוצרי בריאות מהים, שמן זית, יינות, בירה בוטיק וגם עגלת קפה. את כל אלה ליוותה מוזיקה חיה נהדרת של להקת “כפיים״. השוק אורגן בהצלחה רבה על ידי עסקים כלכלית עמק חפר, תיירות עמק חפר, הוועדה החקלאית ומרכז קהילתי עמק חפר. נערך השוק השני, אשר זכה אף הוא להצלחה רבה. 6.1.2023 בתאריך .14:00-08:00 , בשעות 3.2.2023 , השוק הבא יתקיים ביום שישי

צילום: בועז לימן

מתקדמים בשיפוץ בית הראשונים בזמן הקרוב ייכנסו לבית האומנים הראשונים שיחלו לעצב וליצור במרחביו. בהמשך יצטרפו אליהם אומנים נוספים, אשר חלקם ישתפו גם את הציבור בתהליכי היצירה. בית הראשונים, במתכונתו החדשה, ישמש את קהילת עמק חפר כולה, וייערכו בו פעילויות ואירועי תרבות ואומנות.

צילום: עדי אדר

מבצע אכיפה נגד רכבי שטח הנוסעים שלא כחוק

שוטרי ומתנדבי משטרת התנועה בתחנת המשטרה שדות ושוטרי אגף התנועה, בשיתוף לוחמי ומתנדבי מג״ב, ערכו בחודש דצמבר מבצע אכיפה נרחב כנגד נהגים הנוהגים ברכבי השטח בשטחים החקלאים של המועצה, בניגוד לחוק ותוך גרימת נזק כלכלי כבד לחקלאים. המבצע מהווה חלק מפעילות רציפה של משטרת ישראל בנושא רכבים הנוסעים בפראות במגזר הכפרי הנערכת בשיתוף כוחות מג״ב. 63 שרכב על טרקטורון חשמלי במהירות של 14 במהלך המבצע נעצר קטין בן קמ״ש, כמותר בחוק. הרוכב, שסירב להוראת שוטר לעצור ואף 25 קמ״ש במקום פגע בשוטר באורח קל, הועבר ביחד עם אביו להמשך טיפול יחידת בוחני התנועה במרחב שרון והטרקטורון נגרר לתחנה. מרבית הדו״חות נרשמו במבצע בגין אי תקינות כלי רכב, שימוש בטלפון סלולרי בניגוד לחוק, נהיגה ללא חגורות בטיחות, חציית קו הפרדה רצוף, נסיעה ברכב דו״חות והורדו שבעה 60- שטח בכביש ועבירות בריונות בכביש. כמו כן נרשמו כ כלי רכב מהכביש בגין ליקויים שונים. המועצה, בשיתוף והובלת גורמי הביטחון, ממשיכה לפעול לקיום מבצעים נגד רכבי שטח באופן רציף.

עלי חפר

6

כיף לקבל וכיף גם לתת בית עלמה שבבת חפר - מסגרת משלימה ומעצימה לנערות המופעלת על ידי אגף הרווחה והשירותים החברתיים - היה זקוק לשיפוץ. הודות לשיתוף פעולה של אגף הרווחה והשירותים החברתיים, החברה הכלכלית, עמותת רתם ומתנדבים נפלאים שנרתמו, תרמו וסייעו, עבר בית עלמה שיפוץ מרשים ביותר. צוות בית עלמה והנערות העניקו תעודת הוקרה ושי לכל האנשים הטובים שבאמצע הדרך, כאות תודה על עשייתם המבורכת.

מעגל גברים חבורה של גברים, שהם גם אבות, לוקחים לעצמם עצירה פעם בשבוע, למשך שמונה שבועות, כדי לדבר את הדברים שחשובים להם באמת - זהו מיזם ראשון מסוגו בעמק בשיתוף אגף הרווחה, היועצת לקידום מעמד האישה, ביטחון קהילתי ומרכז צעירים. בסדנה לאבות לילדים צעירים מקבלים המשתתפים ביטחון, בהירות וכלים חדשים להתמודדות עם אתגרי האבהות והחיים. בסדנה יידונו נושאים כמו גבריות, זוגיות, שירות צבאי, אבהות, מיניות, מתחים וכעסים ועוד. מנחה הסדנה הוא אמיר דוד, נשוי ואב לשלושה, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה, פסיכותרפיסט גוף נפש, מנחה קבוצות. אמיר הינו חבר צוות ב״יער אבות״ שמנחה סדנאות, קבוצות תהליכיות ומסעות גברים בכל הארץ. חברת טכנוספירה בע״מ - על תרומת הפנלים לפרקט ניר כהן - על תיווך תרומת הפרקט והפנלים לפרקט | חיים אברבוך - מנכ״ל חברת אברבוך פרקטים | אסף אדלר - | וחיפויים בע״מ - על תרומת הפרקט ארי שוורץ, ואדים מיליוטין | על תיווך תרומת הפרקט | ופיטר ליטבאק - על התקנת הפרקט בהתנדבות חן | חברת זייפר בע״מ - על תרומת הכלים הסניטריים חברת אורביט - | יוסף - על התקנת המזגן בהתנדבות עמותת רתם למען | על עבודות עיצוב פנים בהתנדבות הקהילה - קבוצת תומכים ע״ש החייל רתם שרביט ז״ל - שעיצבה, תיאמה והובילה את ההתנדבות של עובדי אמיר שילה על | אורביט מפארק התעשיות עמק חפר החיבור בין הגורמים השונים לצורך קידום הפרויקט עומרי צליל מנהל היישוב | החברתי למען הקהילה קובי משה, | בת חפר - על תיווך עבודות השיפוץ מנהל התפעול והרכש של בת חפר - על תיווך עבודות השיפוץ. לפרטים ומידע נוסף אודות בית עלמה: דניה דבסטני Danya@hefer.org.il 09-8981619 ותתקיים במתחם לב בעמק 9.1.23- הסדנה תיפתח ב ש״ח. 300 : . עלות הסדנה 20:30 בימי שני בשעה 054-9818401 ,09-8981636 פרטים והרשמה בטל׳ תודה רבה לכל אלה שבזכותם פרויקט השיפוץ יצא אל הפועל:

למען הבטיחות! , ובעקבות פניית 5714 במסגרת העבודות לשדרוג כביש המועצה לנתיבי ישראל, יבוצע מעגל תנועה זמני במפגש , וזאת על מנת להביא לשיפור משמעותי 5803- ו 5714 הכבישים בבטיחות התנועה במקום בזמן העבודות.

עלי חפר

7

חדשות העמק

נותנים לנחלים לזרום בחופשיות: רשות ניקוז ונחלים שרון מסכמת שנה

ברשות ניקוז ונחלים שרון מסכמים שנה רבת פעילות ועשייה בסביבת הנחלים אלכסנדר, פולג, נחל חדרה ויובליהם הרבים. כבכל שנה טיפלו בהם ברשות במקצועיות ואהבה כדי שאתם תוכלו ליהנות מהם, והם יוכלו לזרום בחופשיות לים. גם השנה עמדה הרשות בכל תוכניות ההסדרה לנחלים שבאחריותה וערכה פעולות נרחבות במפעלי הניקוז, כדי להתכונן היטב לחורף. הרשות ביצעה תחזוקה שוטפת בכל ערוצי הנחל מניקוי סחף, תיקון גלישות ונזקי חורף, הגדלת כושר ההולכה של הנחלים ועד החלפה ותיקון מעבירי מים שניזוקו. ראשת המועצה גלית שאול, שהיא יו״ר רשות הניקוז, ונסים אלמון מנכ״ל הרשות, פועלים יחד למען שמירה על השטחים הפתוחים והירוקים במרחב שלנו. במסגרת פרויקט “האי הירוק של המרכז״, שיזמה ראשת המועצה והושק השנה, החל מהלך נרחב לגיבוש מדיניות ליצירת מרחב ירוק לטובת כלל הרשויות העירוניות והכפריות שבאחריות רשות ניקוז ונחלים שרון. זאת במטרה להגן על השטחים הפתוחים והחקלאיים מפני הפיתוח המואץ. השנה נפגשו שאול ואלמון עם השרה לאיכות הסביבה ואנו תקווה שהמשרד יסייע בקידום הפרויקט. בקרוב יושק גם פרויקט “האגנים הירוקים״ בשטחי גן יאשיה, רשות הפלשתינית ‎ אשר יטפלו בשפכים המגיעים משטחי ה ומזהמים את נחלי שכם ואלכסנדר. בתוך כך שוקם קטע נחל , הוגדל כושר ההולכה שלו, יוצבו 5714 שכם מערבית לכביש הגדות והוקם סכר שיעצור מטרדים כבדים. לפי ההערכות עם הפעלת האגנים הירוקים יושבו אל הנחל מים נקיים יותר. השנה גם הוחלף הגשר החקלאי מעביר המים על נחל אמץ, מה שמאפשר מעבר נוח ובטיחותי לחקלאים ולתושבים. נחנך עוד גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים על גדות נחל אלכסנדר צפונית לכפר חיים בחיבור עם נחל אביחיל. ביחד עם קהילת ויתקין הוקם “מצפה איתן״, עוד פינת חמד על האלכסנדר. בנוסף הרשות השתתפה ביום המעשים הטובים, שבמהלכו תלמידי בית הספר ויתקין יצאו לנקות את נחל 180- כ אלכסנדר בקטע קדם.

הרשות אירחה את הכנס הרביעי לעובדי ועובדות רשויות הניקוז והאגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, וקיימה יום עיון חשוב בנושא ניהול סיכוני שיטפונות במטרה לעורר מודעות לנושא ניהול הנגר והתמודדות עם אתגרי משבר האקלים. לבקשת האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, הכינה הרשות סקר סיכונים מקיף לכל האגנים, והיא בשלב תכנון השנים הבאות. 50- וביצוע של ממצאי הדוח בהיערכות ל רשות ניקוז ונחלים שרון ממשיכה לטפח את תחום החינוך והקהילה, אשר מפגיש מתנדבים ופעילי סביבה מיישובי העמק להיכרות מעמיקה עם הנחל. המטרה הינה להרחיב את מעגלי ההסברה והפעילות ולייצר אחריות בין קהילה לנחל. מתוך ראיית נחל אלכסנדר כעמוד השדרה והלב הפועם לקהילות שסביבו, הרשות מפעילה תוכניות נרחבות בבתי הספר ובקהילה הכוללות הרצאות, מפגשים וסיורים, מבצעי ניקיון וחישוף ועוד פעילות פנאי. השנה אף נפתח קורס “שומרי הנחל״ והמשתתפים בו כבר עובדים על שיתוף תושבים להקמת מרחבי פנאי לאורך הנחל. בתקווה לשנה של גשמי ברכה ושפע פרויקטים בסביבות הנחלים. rnsharon.org.il : מוזמנים להתעדכן ולהכיר באתר הרשות

שנה רביעית ברציפות: חמישה כוכבי יופי למועצה המועצה זכתה בחמישי כוכבי יופי בתחרות “קריה יפה ומקיימת בישראל , משתתפות 1993 . בתחרות, אשר נערכת מדי שנה משנת 2022 יפה״ לשנת ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, המתמודדות על קבלת כוכבי היופי, כל אחת לפי סיווגה. מועצת עמק חפר זכתה פעמים רבות בחמישה כוכבים בתחרות, ואנו גאים לקבלו גם השנה. נמשיך להשקיע בניקיון המרחב הציבורי, בשמירה על ערכי הטבע והנוף ובטיפוח פינות החמד ברחבי העמק היפה שלנו.

מנהל אגף תפעול עומר סובול ועליזה פיגארו מהאגף מקבלים עם התעודה

עלי חפר

8

למצור על גבעת חיים 77- יום השנה ה הטקס המסורתי לציון יום השנה התקיים באנדרטה לזכר תשעה חללי האירוע בעין החורש. המצור הבריטי על גבעת חיים התרחש בתקופת המנדט והמאבק להקמת המדינה, ורבים רואים בו אירוע מכונן של תחילת הדרך לסילוק הבריטים וסיום שלטונם בארץ ישראל. בטקס השתתפו ראשת המועצה גלית שאול, סגנה מ״מ ויו״ר הועדה לשימור אתרים חיזקי סיבק, בני משפחות החללים, נציגי ארגון ההגנה, חברי צוות אנדרטת חללי המצור הפועל תחת ועדת השימור המועצתית, עמי בארי שהנחה את הטקס, ברוריה קויתי מנהלת מרכז התיעוד במועצה, נציגי הקיבוצים עין החורש, גבעת חיים מאוחד, גבעת חיים איחוד ועין שמר, תלמידים ומורים מקריית חינוך מעיין שחר, ישיבת כפר הרא״ה ואולפנת כפר פינס, וכן נציגות תלמידים מקריית החינוך ע״ש בן גוריון. ראשת המועצה גלית שאול אמרה: “ההתגייסות בקרב בנות ובני הישוב בארץ בכלל, וביישובי עמק חפר בפרט, להגנה על שנים, ממשיכה להוביל אותנו, אל עתיד 77 גבעת חיים לפני טוב יותר, עבורנו ועבור ילדינו. זוהי מורשת של קהילה הניצבת חזקה ומלוכדת, ואנו נחושים להמשיך בדרך זו מול כל אתגר שיעמוד בדרכנו״.

סגן ראשת המועצה חיזקי סיבק אמר: “שימור אינו רק זיכרון היסטורי חשוב בפני עצמו, זוהי המורשת שלנו מדור לדור, חוט שדרה ערכי וקהילתי, בסיס ולקח להווה ולעתיד, שעלינו לטפח ולשמר כל העת״.

// לכבוד ההגנה היה היה

מדור המספר על ותיקות וותיקי ההגנה מעמק חפר, שנה 102 שפעלו במסגרת הארגון שנוסד לפני

מנחם מגן, חבר קיבוץ המעפיל, , נולד בעיירה קטנה בשם 103 בן ארבנדורף בבוואריה הצפונית. בגיל שמונה ראה את היטלר עובר ברכב פתוח מתחת לביתו, , שנה לפני 12 וכשהיה נער בן עליית היטלר לשלטון, כבר היה מעורה רגשית ופוליטית במתרחש סביבו. סימני הסערה המתקרבת השפיעו עליו והואחשצורך רגשי להשתלב

בחינוך בני נוער ששרדו את השואה והגיעו לאנגליה. נסגרו שערי הארץ והעלייה הלגלית 1946 לקראת סוף עלו מנחם וחוה בדרום צרפת 1947 הופסקה. בינואר על ספינת המעפילים “לנגב״ ויצאו להפלגה בים סוער של חורף לכיוון ארץ ישראל. בהגיעם לחוף חיפה נתפסו על ידי האנגלים והגיעו למחנה בקפריסין, שבו 1.1.1948- חודשים עד עלייתם לארץ ב 11 שהו בבואו לארץ אסף אותו יעקב לדנהיים חברו הטוב הייתה 1948 שכבר היה חבר בקיבוץ המעפיל. במרץ התקפה קשה על הקיבוץ, בעיקר מכיוון דרום. מנחם השתתף בלחימה וחוה הסתובבה בין התעלות וחילקה אוכל ורימונים. בהתקפה של ערביי קקון על הקיבוץ נהרג יעקב חברו הטוב ומנחם חפר את הקבר הראשון בקיבוץ המעפיל. חייו של מנחם, שחי גם היום בדירתו בקיבוץ, עשירים ומלאי תוכן בעשייה חקלאית, תרבותית וחברתית, מתוך קשר לערכים ומתוך צורך פנימי ונפשי לעזור ולעשות למען הזולת הקיבוץ ומדינת ישראל מתוקף האירועים.

בדרמה הפוליטית והצטרף להפגנות הסוערות שהפכו חיזיון שכיח , במסגרת חברותו בתנועת החלוץ, 1938 ברחובות העיירה. בנובמבר היה מנחם עד ראייה בברסלאו למתרחש בליל הבדולח, ובאותו לילה, לאחר הפוגרום, נעצר עם עוד רבים מחבריו לתנועה והגיע למחנה המעצר בוכנוואלד, שם היה עציר במשך שלושה חודשים, עד שבדרך לא ידועה לו עד היום, שוחרר וקיבל ויזה לאנגליה. במשך שנות המלחמה עבד בחקלאות ושם הצטלבה דרכו של מנחם עם חוה והם היו לזוג. עם סיום המלחמה הגיעו אישורי העלייה. מנחם עסקו חוה ומנחם 1946 השתייך כבר אז לתנועת השומר הצעיר. בשנת

עלי חפר

9

מסכמים שנה בנקודות

הייתה שנה מרובה 2022 שנת בעשייה, בהישגים, בהבשלה של תהליכים שונים ובהמשך צמיחה ושגשוג של העמק הנפלא שלנו. לפניכם סיכום של עיקרי העשייה השנה בתחומים השונים

למצגת סוף השנה לחצו כאן

חינוך

• של מחוז 2022 המועצה זכתה בפרס החינוך הרשותי לשנת מרכז במשרד החינוך • שלושת תיכוני עמק חפר - קריית החינוך ע״ש בן גוריון (רופין), מעיין שחר ורמות ים, וכן כפר הנוער הדסה נעורים - נבחרו למצטייני משרד החינוך לחטיבות העליונות בשנת הלימודים תשפ״ב • בית הספר שפרירים זכה בפרס הצטיינות משרד החינוך, בהוקרה על קליטה מוצלחת של מורים חדשים, שילובם ושימורם במערכת החינוך • בית ספר רמות ים זכה בפרס החינוך הגופני הארצי • פרס החינוך הארצי לפנימייה מצטיינת הוענק לכפר הנוער מבואות ים על ידי המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך • נערכו שיפוצי קיץ ובינוי במוסדות החינוך בעלות כוללת מיליון 21 של • הוקמו מבנים חדשים בבית הספר יובלים בגבעת חיים מאוחד ובתוכנית היל״ה בבת חפר, והחלה בניית מבנה חדש בבית הספר בית יצחק • הסתיים אכלוס הגן החדש באחיטוב והחלה הקמת צמד גנים חדש לילדי חרב לאת וחיבת ציון

• השירות הפסיכולוגי החינוכי התחדש במבנה נוסף, אשר יסייע בהרחבת המענים הטיפוליים • נפתחה כיתת חלוץ בתיכון החדש שיוקם בהרחבת בת חפר - כיתה אנתרופוסופית המהווה המשך לבית ספר אופק • התקיימו תוכניות העשרה ייחודיות בגני הילדים בעמק כגון רובוטיקה, חינוך סביבתי בשיתוף חוות הנוי, חינוך מודע מגדר מהגיל הרך, חינוך חוץ גני “ימי יער״ ועוד • נבנו מגוון תוכניות להרחבת החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות מהגיל הרך ועד סוף התיכון, בשיתוף מחלקת איכות הסביבה, חוות הנוי ורשות הניקוז • הוטמעה תוכנית פיתוח לומד עצמאי במיומנויות יסוד בבתי הספר היסודיים, הכוללת בין היתר פדגוגיה חדשנית, למידה בנושא חינוך סביבתי ופיתוח מנהיגות • תוכנית “מרחבי בחירה רשותיים״ פועלת באמצעות מגוון קורסים לבחירה לתלמידי כיתות ו׳ מכל בתי הספר בעמק

עלי חפר 10

חקלאות

• בחטיבות הביניים ובתיכונים הושם דגש על תוכניות פדגוגיות פורצות דרך המשלבות למידה ממספר תחומים: תוכנית “שבילי תרבות והיי טק״ בקריית החינוך ע״ש בן גוריון, תוכנית הלימודים “ביג היסטורי״ ברמות ים ותוכנית ייחודית להרחבת מרחבי הבחירה במעיין שחר • כחלק מתוכנית “למידה מאוחרת״, שנוצרה בעקבות מחקרים על שעות השינה של בני הנוער, נערכו שינויים והתאמות שביצעה מחלקת התחבורה בהסעות; בקריית החינוך ע״ש בן גוריון החל פיילוט השנה במסגרתו ויום אחד 08:30 לומדים יומיים בשבוע בשעה . במעיין שחר מופעלת תוכנית 09:45 בשעה “למידה מאוחרת״ כבר כשנתיים בכל הימים • נבנו תוכניות פורצות דרך של ימי הרפתקאות בחוות הנוי, יום העצמה במרכז הימי, תוכניות של אילוף כלבים ומגוון קבוצות טיפוליות בהנחיית השירות הפסיכולוגי בבתי הספר • החינוך השלם: העמקת שיתופי הפעולה בין החינוך הפורמלי והלא פורמלי, דיוק תהליך המעברים ויצירת מסורת של מסע עלייה לחטיבה, גיוון הלמידה והעצמת החוויה שבה, חיזוק הפרסונליזציה ועוד. • בתום תהליך ארוך ומשמעותי הושג היעד: מחצית מתלמידי המגמות הטכנולוגיות בקריית החינוך ע״ש בן גוריון הן בנות • בית ספר שפרירים עבר תהליך של הפיכתו לבית ספר שש שנתי • הוקמה מגמה חדשה בקריית החינוך מעין שחר: “פרחי רפואה״ - תוכנית לימודים והעשרה בתחום הרפואה והבריאות • נערכו מגוון הכשרות והשתלמויות לאנשי חינוך בשיתוף בית ברל וסמינר הקיבוצים: לימודים לתואר שני, הסבת אקדמאיים לחינוך, השתלמות למנהלי בתי הספר ועוד

צילום: גיא שמואלי

• תוקנו דרכים חקלאיות רבות ונסללו מצעים חדשים בדרכים קיימות • התבצעה תחזוקה מאסיבית של תעלות ניקוז בעשרות תעלות ברחבי העמק • קודם נוהל מסודר לטיפול בפסולת חקלאית, בדגש על ניילונים, פלסטיקים ומציאת פתרונות ידידותיים לסביבה • נמשך פרויקט פיזור מלכודות לזבוב הים התיכון במספר יישובים, במטרה לבחון את הפחתת הריסוסים נגד הזבוב כצעד בריאותי וסביבתי • נחתמו עשרות בקשות להתקנת פאנלים סולאריים על גבי מבנים חקלאיים • אילן למדני מכפר חיים גויס לתפקיד אחראי על הדברת עשב האמברוסיה ברחבי העמק ומתן מענה לפניות התושבים. אילן נכנס לתפקיד במקום יהודה גלר ז״ל שנפטר השנה, אשר מילא תפקיד זה במקצועיות ובאהבה במשך שנים רבות • הוקמה ועדת היגוי ראשונה לקידום תחום הבריאות בקהילה, בהשתתפות נציגות ונציגי המועצה, אקדמיה, ארגונים ותושבים • המועצה הצטרפה לתוכנית “רשת ערים בריאות בישראל״, המהווה חלק מתוכנית בהנהגת ארגון הבריאות העולמי ובמסגרתה היא מתחייבת לפעול לשיפור הגורמים הקובעים את בריאות התושבים - סביבתיים, חינוכיים, חברתיים ואחרים • ראשת המועצה גלית שאול חתמה על הצהרת ההסכמות של קופנהגן לרשויות בריאות, ובכך התחייבה לפעול ולקדם מיזמים שונים בתחום הבריאות בשיתוף פעולה עם התושבות והתושבים • נערכו הכשרות עזרה ראשונה לצוותי חינוך והשלמת ציוד רפואי לבתי הספר בעמק • נערך יום עיון בנושא בריאות לב האישה, בשיתוף בית החולים הלל יפה, במטרה להעלות את המודעות לכך שמחלות לב הינן גורם התמותה מספר אחד של נשים • אירוע לציון יום ההליכה הבינלאומי בסימן חודש המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד, נערך בפארק תעשיות עמק חפר • המועצה, ביחד עם קופת חולים כללית, מקדמת הקמת מרכז פיזיותרפיה במרפאת קדם, לרווחת התושבות והתושבים

בריאות

עלי חפר 11

תכנון, תחבורה, הנדסה ותשתיות

• לאחר שנות עבודה של הנהגת המועצה, אגף ההנדסה ואגפים ומחלקות רבים נוספים - מליאת המועצה אישרה את תוכנית המתאר הכוללנית לעמק חפר ביחד עם מנהל התכנון שמטרתה לדאוג לעתיד הדיור, התעסוקה, השירותים לציבור, הטבע והחקלאות בעמק • הוקמו מעגלי תנועה בכניסה ליישובים חרב לאת, גן יאשיה, ביתן אהרון, חבצלת השרון ויכון • חל מעבר מלא לדיגיטציה משלב קליטת הבקשה ועד להיתר הבנייה עצמו • הסתיימה ואושרה במליאת המועצה תוכנית אב לשבילי אופניים, אשר תאפשר קישוריות בין יישובי העמק ובינם לבין מוקדי חינוך, ספורט וקהילה ולמרכזי תעסוקה, מסחר ותחבורה • שביל אופניים ומדרכה הוקמו מהיישוב אליכין ועד למעגל התנועה צפונית )5812 לחרב לאת (בכביש • החלו העבודות על שביל אופניים בין מכמורת (מבואות ים) למחלף בית ינאי • הסתיים תכנון שביל האופניים מצומת העוגן ועד הכניסה לקיבוץ העוגן והעבודות לביצועו יחלו בקרוב • שיפור, קידום ושדרוג רצועת נחל אלכסנדר: נסללו שבילי אופניים לצד כבישי נת״י, טופלו ושודרגו דרכים חקלאיות, נסללו שבילי בטון והוקמו גשרונים מעל הנחל

• הוקם מעביר מים חדש מעל נחל אמץ בשיתוף עם רשות ניקוז ונחלים שרון • תחנות אוטובוס מקורות ביישובי 40- הוקמו כ המועצה • גשר להולכי הרגל בבית חרות נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים, במסגרת פרויקט הרחבת ע״י נתיבי ישראל 2 כביש • תוכניות מתאר ליישובים, לרבות 36 קודמו תוכניות בינוי יישוביות בקיבוצים, במסגרת תוכנית המתאר לעמק חפר • היתרי בנייה 360 הופקו • אישורים לתחילת 150- ניתנו למעלה מ 4 תעודות גמר / טופס 150 עבודות, הופקו בקשות להעברה בטאבו 311 והוגשו • ועדות תנועה במסגרתן נדונו 14 התקיימו נושאים 65- למעלה מ

צילום: גוני הנדסה בע"מ מטעם נת"י

• מבקרים מכל הארץ הגיעו לשוק האיכרים 3,000 מעל בפארק התעשיות עמק חפר ונהנו ממיטב התוצרת המקומית והחקלאית של עמק חפר, במחירים הוגנים. בעקבות ההצלחה השוק ימשיך להתקיים, בכל יום שישי הראשון של כל חודש • קליטת מאות אלפי מבקרים, לרבות פיקוח וסידורי הכוונה, באתרי נחל אלכסנדר • מבקרים השתתפו באירוע הצפרתון באגמון חפר 2,500- כ בחג הסוכות • נערכו טיולים וסיורים באתרי תיירות ברחבי העמק, בהדרכת מורי דרך מקומיים ובשילוב עסקים מקומיים תיירות

צילום: בועז לימן

עלי חפר 12

רווחה ושירותים חברתיים

• בית הראשונים חוזר לקהילה! החלה תוכנית נרחבת לשיפוץ יחלו יוצרות ויוצרים 2023 ובינוי המרחב והנגשתו! בתחילת להקים מיזמי אמנות ועיצוב במקום. עם סיום השיפוצים תתקיים בבית פעילות מגוונת עבור כלל תושבות ותושבי העמק • העבודות לפיתוח שלב א׳ של הרחבת בת חפר מתקדמות .2023 במרץ וצפויות להסתיים ברבעון הראשון של שנת במסגרת ההרחבה ייערך פיתוח משמעותי של בת חפר כולה, תוך שמירה על הצביון הכפרי של היישוב • הביצוע, התפעול והניהול של מערך המים והביוב ברחבי המועצה עובר לחברה הכלכלית על מנת לייעלו ולרכזו תחת גוף מקצועי אחד • החלו עבודות התכנון להרחבות שושנת העמקים, חבצלת יחידות דיור 350- השרון וצוקי ים שבמסגרתן יתווספו כ ליישובים • אגף הרווחה והשירותים החברתיים סייע השנה סה״כ בתי אב) 790( מטופלים 1,740- ל • 16- בתים חמים ב 12 תוכנית בתים חמים לוותיקים מונה מתנדבים 60- יישובים, ופועלת הודות ליותר מ • מתנדבות ומתנדבים בעמק פעלו במגוון התוכניות 3,800- כ של היחידה להתנדבות, וכן בעמותות מקומיות וארציות ובוועדות השונות ביישובים • מתנדבות ומתנדבים ובהם עובדי מועצה יזמו, פעלו 800- כ ושימחו אחרים ב״יום המעשים הטובים״ • יישובים שמטרתן 11- נערכה פעילות של קבוצות סריגה ב מפגש חברתי ותרומה לחברה • נפתח מרכז מקצועי “מין העמק״ - המרכז לטיפול מיני ליחידים ולזוגות, הפועל כחלק מהתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי. המרכז הוסמך וקיבל הכרה באופן רשמי מטעם האגודה לטיפול מיני (איט״ם) והוא הראשון והיחיד בארץ המעניק שירותי ייעוץ וטיפול מיני לתושבים על ידי צוות רב-מקצועי, במסגרת רשות מקומית • תושבות ותושבים בסטטוס של הורות עצמאית נהנו 150- כ מפעילויות פנאי ותרבות שונות • משתתפים לקחו חלק בפעילויות פנאי ותרבות של 400- כ המרכז למשפחות עם ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים • ילדים ובני נוער קיבלו מענה שבועי על ידי מטפלים 100- כ משפחתיים או קליניים או עובדי נוער וצעירים • מטופלים קיבלו מענה של טיפול פרטני/זוגי/ 230- כ משפחתי והדרכה הורית במסגרת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי ומרכז הורים ילדים “נתיבים להורות״ החברה הכלכלית

• בני נוער שולבו בתעסוקת 30 : תוכנית להב״ה לנוער בסיכון בני נוער השתתפו בסדנאות עומק על פי תחומי 50- קיץ ו עניין שונים • צעירים קיבלו ליווי על ידי עו״ס בנושא הכוונה 100- כ לתעסוקה, מיצוי זכויות, התנדבות, גיוס לצבא ועוד • תהליכי 30- מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה קיים למעלה מ גישור בתחומים שונים • תחנת שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח), המופעלת ע"י מתנדבים 165- תושבי העמק ומסייעת במיצוי זכויות, סייעה השנה לכ פונים • צעירים וצעירות מקהילת הלהט״ב ובני משפחותיהם 25 קיבלו מענה מקצועי של עובד סוציאלי • סדנאות 6- השתתפו ב 19-23 צעירות וצעירים בגילאי 150- כ בנושאי פוסט טראומה לאחר שירות צבאי, התנהלות כלכלית נכונה, חומרים ממכרים, צמיחה וגדילה ממשבר, תעסוקה ועוד • סדנאות 15 היחידה להגנה ורווחת האזרח הוותיק ערכה וותיקים, וכן מגוון אירועים 500 למוגנות בהן השתתפו ופעילויות במסגרת חודש האזרח הוותיק

• 99 החלו עבודות התכנון להרחבת בחן, במסגרתן יתווספו יחידות דיור ליישוב • הוקמו פאנלים סולאריים על גג המרפאה האזורית בקדם • הסתיים מסלול ההאצה הראשון לסטארטאפים שקיים המרכז לחדשנות ויזמות, במסגרתו הציעו הסטארטפיסטים פתרונות חדשניים שונים הרלוונטיים למרחב הכפרי

צילום: גליה פלד

עלי חפר 13

חופי הים

• התחדשות בחופי העמק: בהתאם לחזון המועצה לחופי הים - “אקולוגיה, ספורט וקהילה״ ולאחר עבודה מאומצת וממושכת של תכנון וביצוע ביחד עם ועדת החופים המועצתית, נערכה התחדשות מקיפה בחופי העמק נעורים ומכמורת • בחוף מנאו נעורים: המסעדה שופצה, הוסדר קיוסק נפרד, הוקמו מלתחות ושירותים חדשים ומונגשים לנכים, וכן סוכת הצללה. מועדון הגלישה “גלים״ החל לפעול במבנה חדש בחוף ולצידו נפתח מתחם התעמלות חופית; על הרכס שמעל לחוף הוקמה תצפית שקיעה להתעמלות חופית ותצפית גולשים • בחוף מכמורת החלה לפעול מסעדה חדשה, ובסמוך לה נמצאים כעת מועדוני הגלישה, הקייט והשייט, וכן הוקם מתקן התעמלות חדש בחוף • בחוף בית ינאי הוקמה סוכת מציל חדשה, מעוצבת ובטיחותית • הוגברו האכיפה, השמירה על הניקיון והפעילות למניעת מפגעים בחופים, בשיתוף עם משטרת ישראל. בהתאם לכך, המועצה קיבלה ציונים גבוהים במדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה.

צילומים: גיא שמואלי, טלי דברת

איכות סביבה וקיימות

• שרת הפנים הכריזה על הגן הלאומי אביחיל, המתפרש על פני שטח של כמאה דונם. הגן, שיהווה גבול בין נתניה לעמק חפר, הוכרז לאחר עבודה מאומצת של הנהגת המועצה מול ועדות התכנון ומשרדי הממשלה השונים, במסגרת תמ״ל חבצלת השרון • המועצה זכתה באות איכות הסביבה ואות המועצה הירוקה בישראל בתחרות “גרינטן״ ובחמישה כוכבי יופי בתחרות “קרייה יפה ומקיימת בישראל יפה״ • בעקבות פעילות המועצה: החל תהליך הקמת מתקן טיהור מיליון 200- השפכים החדש באזור נחל שכם, בתקציב של כ , בהתאם 2025 ש״ח, והוא צפוי להתחיל לפעול בשנת להתחייבות משרד האוצר • פרויקט “אגנים ירוקים״ לשיפור מי הנחלים אלכסנדר דונם בגן יאשיה על ידי רשות 30- ושכם הוקם בשטח של כ ניקוז ונחלים שרון

• הוחלפו מאות פחים לרווחת התושבים, וכן כלל מתקני איסוף הקרטון ביישובים • בימים אלה נעשית הטמעה של מערכת בקרה לשליטה וטיוב מערך פינוי הפסולת • התקיימה פעילות הסברה בנושאי קיימות וסביבה במגוון אירועים קהילתיים • טון אשפה נאספו בריצת ניקיון חופים הרביעית 2.9- כ שנערכה בחוף מנאו נעורים • ק״ג אשפה מהים נאספו בצלילת ניקיון בחוף מכמורת 160- כ הצפוני • נערך אירוע שיא בנושא בתי גידול לחים • נערך הפנינג מיחזור בבורגתה, שסיכם חודש של פעילויות תנועות הנוער בנושא ונחנך מרכז המיחזור החדש במושב • אלפים השתתפו בפעילויות בחוות הנוי, לכל הגילאים: בגן הבוטני, בחווה החינוכית החקלאית ובמרכז לחינוך סביבתי וכן אירועים קהילתיים, תערוכות וירידים שונים • חגיגת ל״ג בעומר נערכה בדרך סביבתית באירועי קרנבל בנחל אלכסנדר

עלי חפר 14

ספורט

• מתחם יכון בתנופת התחדשות ופיתוח במסגרתו חדר הכושר, חדרי החוגים ואולם הספורט עברו שיפוצים ושדרוג • קידום מתחם הספורט בהדסה נעורים: שיפור האצטדיון לטובת אגודת האתלטיקה, חימום וקירוי בריכת השחייה • אליפות עמק חפר הפתוחה בג׳ודו נערכה זו השנה השנייה, ספורטאיות וספורטאים מעמק חפר 260- בהשתתפות כ והסביבה • המסורתי לזכרו של סא״ל יוסי קורקין 25- משט קורקין ה כלי שייט 160- נערך בחוף מכמורת בהשתתפות כ • שחיינים מעמק חפר ומרחבי הארץ השתתפו במשחה 500 ואקווטלון (שחייה וריצה) עמק חפר בחוף בית ינאי • ,11- אליפות עמק חפר הפתוחה בשחייה התקיימה בפעם ה 13-16 שחייניות ושחיינים בגילאי 800 בהשתתפות מעל אגודות שחייה 44- המשתייכים ל • שבוע הספורט נחגג במגוון אירועים שונים במועצה, שהיא אחת הרשויות עם אחוז הספורטאים הגבוה במדינה • הישגים גדולים לספורטאיות וספורטאי העמק ברמה הארצית ובחלקם גם ברמה הבינלאומית - בשייט, גלישת רוח, שחייה, אתלטיקה קלה, התעמלות, טריאתלון, קליעה וג׳ודו, וכן לקבוצות הכדורסל והכדורעף • בג׳ודו לספורטאים עם מוגבלות שכלית, 13- אליפות ישראל ה אוטיזם ותסמונת דאון נערכה בקיבוץ גבעת חיים מאוחד

• מרוץ מעברות על שם אבנר ארד התקיים בפעם השביעית, 4-75 בהשתתפות מאות רצים בגילאי • לזכרו של לוי עובדיה, בהשתתפות 6- נערך ניווט האביב ה משתתפים 600- למעלה מ • מרוצים קהילתיים התקיימו ביישובי העמק ובמרחבי הטבע המחברים ביניהם • תלמידות ותלמידים מבתי הספר יצאו לצעוד בשדות, בשבילים ובחופים ברחבי העמק, ביום ההליכה העולמי • פעילות קיץ ימית לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים התקיימה במרכז הימי מכמורת בשיתוף פעולה של תוכנית “שווים בספורט״ והמרכז למשפחה עמק חפר • התקיימה פעילות שנתית ענפה של תוכנית “שווים בספורט״ המשלבת תושבים עם צרכים מיוחדים ומתנדבים בענפי השחייה, ריצה, אופניים כדורגל ועוד • ספורטאיות וספורטאים 13 משלחת של המועצה הכוללת מענף האתלטיקה השתתפה באולימפיאדת הילדים שנערכה באנגליה והשיגה הישגים יפים • בוצעו שיפוצי ותחזוקת מתקני ספורט במועצה ובבתי הספר כולל בדיקות בטיחות וביצוע תיקונים דרושים בהתאם • מגרשי כדורגל סינטטי (מגרשי שחב״ק) 3 : לקראת ביצוע בקריית החינוך ע״ש בן גוריון, בצמוד לתיכון מעיין שחר ובמתחם בית-הספר קדם • הוגש קול קורא להקמת בריכה חדשה בעמק בפארק התעשיות עמק חפר

צילום: אפרת אשל

• מונה פקח נזקי חקלאות בשיתוף עם רט״ג, המספק מענה בנושאי חיות בר ומפגעיהן • במספר הכלבים שחוסנו לכלבת 10% נרשמה עלייה של בהשוואה לשנה שעברה • חתולי רחוב, בשיתוף 400- נערך מבצע סירוס/עיקור של כ משרד החקלאות • תלונות על כלבים משוטטים 380 טופלו • נתפסו והושמדו מאות ק״ג של בשר פג תוקף ובשר שהוחזק בתנאים לא נאותים • בוצעו פעולות יזומות למניעת התעללות בבעלי חיים, חלקן בעקבות פניות תושבים למחלקה הווטרינרית ולמוקד וטרינריה

עלי חפר 15

אסטרטגיה ופרויקטים רוחביים

• החל תהליך הקמת מרכז חדשני ומתקדם (מש״ל - מרכז שירות לתושב) שיעניק לתושבים ולתושבות שירות אישי ויעיל ויכלול גם עמדות שירות דיגיטליות עצמאיות • תוחלף המרכזייה במועצה למערכת 2023 בתחילת שנת חדשה שתעניק שירות מקיף, יעיל ומהיר יותר והכל תחת *9875 : מספר אחד • החל תהליך גיבוש והטמעת תפיסת שירות ארגונית והקמת מחלקת שירות, לצד המש״ל • החל תהליך חידוש וייעול המבנה הארגוני במועצה, על כלל אגפיה ומחלקותיה, בשיתוף חברת ייעוץ ארגוני • . התוכנית 2023-28 המועצה מקדמת תוכנית חומש לשנים כוללת יעדים שיתורגמו לתוכניות העבודה השוטפות של מנהלי האגפים והמחלקות במועצה, תוך שילוב היעדים של היישובים • מיליון 430 העומד על 2023 אושר תקציב המועצה לשנת ש״ח וכולל בשורות משמעותיות בתחומי החינוך, השירות, הסביבה, הנוער, הספורט ועוד

• נערכות עבודות לפרישת סיבים אופטיים ביישובי המועצה, במסגרת מהפיכת האינטרנט המהיר בעמק אותו יזמה המועצה בשיתוף הנהגות היישובים • הנהגת המועצה המשיכה לערוך מפגשים ביישובי העמק במטרה לאפשר לתושבות ולתושבים לשמוע, להשמיע, להעלות רעיונות ולהציף בעיות באופן ישיר ובלתי אמצעי

ביטחון

• מחלקות חדשות - מחלקת חירום ומחלקת ביטחון 2 הוקמו מוסדות חינוך • גויס תקן חדש - מנהל מדור מקלטים ומחסני חירום • החלה הטמעה של מערכת קשר עצמאית למועצה בחירום • לדרישת המועצה ובשיתוף עמה: נערכו מבצעי אכיפה משטרתיים נגד מהיגת שטח פרועה ומסוכנת • הוקמה יחידת סע״ר - יחידת חילוץ והצלה מועצתית, המספקת מענה ראשוני בתרחישי קיצון בשטחי המועצה

• תרגילי חירום מועצתיים שמטרתם תרגול תרחישים 3 נערכו באופן הקרוב ביותר למציאות • הוטמעה מערכת טכנולוגית לניהול ידע בנושאי חירום, ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך • חוזק המערך הטכנולוגי-מבצעי ברשות, באמצעות התקנת מצלמות אבטחה באתרי תיירות מרכזיים • הוקמה רשת קשר חדשה ברדיו, הפועלת ללא תלות ברשתות הסלולריות, ומספקת מענה לצרכים מבצעיים, בעת שגרה וחירום • חולק ציוד אישי חדש למתנדבי כיתת הכוננות המועצתית, שישמש אותם בעת פעילותם בשגרה ובחירום • ממשיכה הלחימה הבלתי מתפשרת בעבירות הפשיעה בעמק חפר, בשיתוף משטרת ישראל, מתנדבים, רב״שים, רשות הכיבוי הארצית וכוחות ביטחון נוספים

עלי חפר 16

קהילה ויישובים

• בית העם המחודש בכפר ויתקין נפתח לקהל הרחב ומציע חוויה איכותית ומגוונת של תרבות קרוב לבית: מופעים, הצגות, סרטים, הרצאות וגם - בית קפה

צילום: גיא שמואלי

• מסורות חדשות ב״שביל העמק״: צעדה בהשתתפות כלל תנועות הנוער בעמק ומסע עלייה לחטיבת הביניים למסיימי כיתה ו׳ • 50- “בתים מדליקים בחנוכה״ חגג עשור בהשתתפות כ בתים מארחים ברחבי העמק • גמלאיות וגמלאים חדשים השתתפו בסדנאות לתכנון 60- כ וניהול תקופת החיים החדשה והתנהלות כלכלית • תושבות ותושבים השתתפו בקורס דירקטורים שערכו 45 מחלקת יישובים עם תנועת המושבים • נפתחה קומונה חדשה של האיחוד החקלאי בבחן, הודות לשיתוף פעולה בין היישוב, תנועת הנוער והמועצה, ובהובלת מתנדבים מוועדות הנוער • המועצה משתתפת לראשונה בשכר רכזות ורכזי הנוער ביישובים, שעלה בהתאם, דבר שהוביל לפתיחת שנת הפעילות הנוכחית במצבת כוח אדם מיטבית ביישובים

צילום: גליה פלד

• בית למרכז צעירים נחנך במתחם המרכז הקהילתי שפלת חפר - קדם. המבנה ישמש למגוון הפעילויות, הקורסים והסדנאות לצעירות וצעירים בעמק • אלפי תושבות ותושבי עמק חפר ואורחים מרחבי הארץ השתתפו בפסטיבל “גשרים בנחל״ המסורתי של המועצה, שנערך במשך שלושה ימים וכלל מגוון הופעות, אירועים ופעילויות תרבות, מוסיקה ופנאי לכל הגילאים • אלפים השתתפו בצעדת עמק חפר המסורתית שהתקיימה לאחר הפסקה של שנתיים בשל הקורונה • “קהילילה״: נערך לילה ייחודי של תרבות ופנאי לכל המשפחה באווירה קהילתית • תושבי העמק נהנו ממופע מלהיב של להקת “הדג 2,000- כ נחש״ באמפי בת חפר, במסגרת מיזם “בימות פיס״ • מונתה לראשונה רכזת פעוטונים וגיל רך, לילדים עד גיל שלוש • פעוטונים הפועלים תחת המרכז הקהילתי נפתחו באחיטוב ובית הלוי • מפגשים מונחים נערכו עם הנהגות הקיבוצים בעמק, מתוך רצון לשפר ולהעמיק את שיתופי הפעולה בהווה ובעתיד • ש״ח (חלקן בשיתוף 200,000 חולקו מלגות בסכום של מפעל הפיס והמרכז האקדמי רופין) לסטודנטיות וסטודנטים מעמק חפר

צילום: גיא זאבי

• סובסדו ההסעות למפעלי תנועותהנוער, כחלקמהרצון לאפשר לכמה שיותר חניכות וחניכים לקחת חלק במפעלים אזוריים ותנועתיים, ובמטרה לסייע להורים בתקופה מורכבת זו • אמניות ואמנים מהעמק יצרו גלויות 37 - מדברים גלויות לשנה החדשה אשר חולקו במגוון אירועים ונשלחו בדואר למאות נמענים בארץ

שקיפות, שירות ושיתוף הציבור

• יומני ראשת המועצה מתפרסמים באתר המועצה

• מליאות המועצה מועברות בשידור חי ומועלות לאתר המועצה

• נפתחו קבוצות ווטסאפ אזוריות לעדכונים שוטפים לתושבים מדוברות המועצה

עלי חפר 17

מורשת ושימור אתרים

• ליסוד ההגנה, הוצבו סמלי הארגון על 102- לרגל שנת ה ישובים בעמק, 30- לוחמות ולוחמים בכ 800- קבריהם של כ בהוקרה על תרומתם הרבה לביטחון המדינה • הסליק של ארגון “ההגנה״ עבר שיפוץ ושימור נרחבים, בשיתוף הקיבוץ • חללי מערכות 75 שופצה וחודשה האנדרטה לזכרם של ישראל ונפגעי פעולות האיבה, בוגרות ובוגרי קריית החינוך ע״ש דוד בן גוריון (רופין) • מלוחמי חטיבתאלכסנדרוני, 16 נערך הטקס השנתי לזכרםשל 1948 שנפלו בקרב הקשה למרגלות תל קקון ביוני • התבצע שימור מורשת קרב “המותניים הצרים״ במלחמת העצמאות ושימור זכרם של הנופלים, באתרים שונים עמק • נמשך מיזם תיעוד סיפורי ותיקים המגוללים את המורשת וההיסטוריה של העמק, על ידי מרכז התיעוד המועצתי • נערכו עבודות להסדרת אתר באר המטמונים באחיטוב • נמשכת הפעילות לחיזוק מורשת הלאדינו הייחודית בבורגתא • ביום הבינלאומי לנשים ונערות במדעים התקיימה פעילות חשיפה לתלמידות: "מדוע אין מספיק טייסות", בשיתוף עם תפוח פיס • התקיימה סדנת העצמת נערות בשיתוף עם תפוח פיס • נערות השתתפו בתוכנית אליסקוד - לעידוד נערות 19- כ לתחום הטכנולוגי • תוכנית "המאיץ המדעי הבינלאומית ליזמות חלל לנוער" יצאה לדרך בהשתתפות תלמידות כיתות ט' - י"א • המשך פעילות של המיזמים הקהילתיים: "אימהות בעמק" "מאם לאם", "סורגות קהילה"

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

• נערו מגוון אירועים בחודש הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים ובהם מופעים, תערוכות, הצגות, הרצאות וסרטים • ראשת המועצה והיועצת לקידום מעמד האישה חתמו על אמנת "קהילה בטוחה מאלימות מינית" מטעם מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית • נערך האירוע המרכזי בעמק לכבוד יום האישה הבינלאומי, בסימן "חושבות עתיד", אשר כלל יריד נשים ועסקים ומופע של עינת שרוף • תערוכה במבואת הכניסה לבניין המועצה - "חלוצות נשים עמק חפר, פורצות 12 בעמק", מציגה צילומים של דרך בתחומן • השתתפות בהפגנות ומחאות מקומיות וארציות בעקבות ריבוי תופעות האלימות נגד נשים ברחבי הארץ והיעדר השוויון בין המגדרים • חודש המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד צוין במגוון הרצאות, אירועים ופעילויות • השתתפות במיזם ארצי תחת הכותרת "עכשיו תורך" של ד"ר עליזה לביא ויפעת קריב • נערך ערב העצמה לשנת בת המצווה - מפגש ושיח עם ד"ר עליזה לביא על מעגל הקשר הנשי בין-דורי

עלי חפר 18

המועצה הדתית

• סיוע בשיפוץ בתי הכנסת בחיבת ציון וחוגלה ובניית מקווה טהרה לנשים חדש במושב אלישיב • אוטובוסים לסיורי בני מצווה וכן סיורי סליחות מהישובים 37 הוצאו השונים בעמק • המועצה הדתית בשיתוף האגף לשירותים חברתיים ועמותת שכן טוב, משפחות 200- חילקו בראש השנה סלי מזון לכ • המועצה הדתית, בשיתוף עמותת שכן טוב, יצאה במבצע חלוקת ארבעת משפחות מרחבי העמק 300- המינים וסלי מזון עד דלת הבית לכ • נערכה פעילות של קריאת מגילה בכלל יישובי העמק • נערך אירוע על טהרת הלאדינו בבורגתה • נערכה הופעה של עידן עמדי במתחם האירועים קדם ביוזמת והפקת המועצה הדתית עמק חפר ושלוחת שפלת חפר של המרכז הקהילתי • נערך קונצרט של התזמורת האנדלוסית אשדוד והופעה של שמעון בוסקילה, במסגרת פסטיבל גשרים בנחל • נערכו אירועי הקפות שניות של שמחת תורה ביישובי העמק

קשרי חוץ

• אירוח משלחת פרלמנטרית מהעיר התאומה ברזיל-טובראו, ופעילות לקידום שיתופי פעולה בין עסקים בעמק ובטובראו • נערכו אירועים לציון יום השואה הבינלאומי עם המחוז התאום זיגן ויטגנשטיין, בהשתתפות כאלף תלמידים ותושבים משני המחוזות • אירוח שתי משלחות מקצועית מזיגן ויטגנשטיין ללמידה משותפת, בחינת מרכזים חינוכיים, מוזיאונים, סיורי עומק להכרת אתרים ועוד • משלחות הנוער חזרו, לאחר הפסקה של שנתיים בעקבות הקורונה. בקיץ יצאו לגרמניה שתי משלחות - משלחת נוער קלאסית ומשלחת “כדורים של ידידות״ ובמהלך חגי תשרי התארחה בארץ משלחת הנוער הקלאסית מגרמניה • השתתפות בטקס קבלת פרס משותף עם מזיגן ויטגנשטיין מטעם KJR ארגון הנוער בקטגוריה החברתית ELNET GERMANY על קידום פעילות חינוכית באופן יוצא מן הכלל

• עודכן מסמך ההבנות המשותף עמק חפר-היילוניאנג סין והודגשו הקשרים המשותפים והנושאים לקידום בעתיד • נערך מפגש מקצועי בנושא בניית שותפויות וקידום עסקים עם חברות בסין, בשיתוף החברה הכלכלית • אירוח של נשות ואנשי מקצוע ודיפלומטיות ודיפלומטים מחו״ל בביקורים וסיורים בנושאי חדשנות, טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות, קיימות ועוד • נערך מסע לימודי לפולין, בשיתוף מחלקת הנוער ובית גינס

עלי חפר 19

כלכלית עמק חפר

נפתחה ההרשמה לסדנת כתיבה שיווקית

פאתי מזרח קדימה בנובמבר התקיים יום עיון לבעלי עסקים מעמק חפר 28- ב בנושא: כיצד שיתוף פעולה עם חברות סיניות יכול לפתוח את החברה שלי? יום העיון התקיים בגלריית זוזו והתאפשר בזכות שיתוף פעולה פורה בין מנהלת העסקים למחלקה לקשרי חוץ. היום הועבר על ידי עו״ד עמית בן יהושע, מומחה ומרצה עולמי בתחומי מסחר ועסקים בסין. משתתפי הסדנה נהנו ממגוון נושאים בתחומים שונים, החל מהממשק עם חברות ישראליות, איתור ספקים, הבדלים תרבותיים, מודלים עסקיים, וכלה בחמשת היסודות להצלחה בסין וההטבות הניתנות משתי המדינות לחברות המעוניינות להיכנס לסין. מנהלת העסקים תמשיך להביא פעילויות והרצאות בנושאים מגוונים ושונים אשר יקדמו ויביאו ערך מוסף לעסקים בעמק חפר.

עזרה ראשונה לפני הכול!

השפה השיווקית היא המפתח לליבם של לקוחות קיימים ופוטנציאליים. בקורס “כתיבה שיווקית״ תקבלו כלים מעשיים לכתיבת העסק ברשתות החברתיות - בהתאם לתדמית העסקית שתרצו לשדר; כתיבה שתניע אליכם את הקהל הרלוונטי והנכון עבורכם. הקורס יוגש בפורמט של סדנה מעשית. בכל מפגש תתקיים הדרכה ויינתנו כלים מקצועיים, ולצד זה יינתן מרחב לכתיבה ולקבלת משוב רלוונטי ומקצועי.

https://j.maof.co.il/contantmay8545

להרשמה:

נפתחה ההרשמה לקורס שיווק בווידאו

לקראת סוף השנה האזרחית התקיימה בפארק התעשיות עמק חפר סדנת עזרה ראשונה לעובדי ומנהלי העסקים בפארק. הסדנה התקיימה בזכות שיתוף פעולה של מנהלת פארק התעשיות למחלקת הבריאות באגף הרווחה והשירותים החברתיים של המועצה. כסדנה מצילת חיים, קיבלו המשתתפים כלים וידע חשוב לשימוש בדפיברילטור, טיפול בהשתנקות ומצבי חירום שונים וכן ערכו תרגולות על בובות סימולציות. בסיום הסדנה קיבלו המשתתפים תעודת השתתפות רשמית ממגן דוד אדום. לאור הצלחת הסדנה ודרישה מצד העסקים לסדנאות נוספות, .20.2.23- תתקיים סדנה נוספת ב

בואו לקדם את העסק שלכם ברשתות החברתיות נפתחו שני מועדים לבחירתכם: https://did.li/8XK5q להרשמה: | אחה״צ בחדרה https://did.li/FkFlC להרשמה: | בוקר בעמק חפר

עלי חפר 20

הפנים מאחורי העסקים // ניצני עוז איתמר דהן Mesa נגר ובעל הנגרייה הקהילתית

“התחלתי בקורס של משרד העבודה והתאהבתי. מנגרייה בגליל העליון נדדתי לפנמה ושם קיבלתי לידי צוות נגרים מקומי ותחת ניהולי בנינו בקתות ורהיטים למה שהפך להיות אחד הגסטהאוסים היפים בתבל. עם שובי לארץ, לפני ארבע שנים, פתחתי בדרום תל אביב את נגריית ‘הקואופרטיב׳ עם שותפים, הקמתי את קבוצת הווטסאפ ‘נגרים בשביל עצמם׳ ואת קבוצת הפייסבוק ‘נגרים בשביל אחרים׳. מעבר לקהילה וירטואלית ונגרייה פיזית רציתי לקחת את קהילת הנגרים לשלב הבא - להקים בית לנגרים ולכל מי שעובד בעץ, מתחם עבודה משותף שמאפשר לאנשים לעבוד מבלי להצטייד בכל המכונות וכלי העבודה, איך ומתי שהם צריכים, עם או בלי ליווי. הכי גמיש, הכי מקצועי והכי בכיף. התלבטתי בין כמה אזורים בארץ ובסוף הבחירה בעמק חפר הייתה מתבקשת - שילוב של כפר, ים ואוכלוסייה צומחת של אנשים שחיים מעבר למרוץ.

- בית לנגרים ולעץ׳ היא הגשמת חלום. זהו בית MESA‘ לנגרים מקצועיים, לחובבי עץ ולכל מי שרוצה ליצור. עובדים, יוצרים בעץ, תומכים בנגרים ומעצבים, MESA- ב מעבירים סדנאות ופותחים דלת לקהל המקצועי שרוצה לעבוד בלי להשתעבד ולחובבנים שרוצים ליצור וליהנות בסביבה מקצועית יצירתית ובטוחה״. ליצירת קשר ופרטים , פארק תעשיות עמק חפר 22 בית הראשונים www.mesa-workspace.com 058-7440777

רוצים שיכירו גם אתכם? asakimhefer@gmail.com שלחו לנו הודעה בפייסבוק "עסקים כלכלית עמק חפר" או למייל

שינוי ספק מים וביוב הודעה על שינוי ספק מים ומפעיל הביוב- 2023 חיובים שוטפים בגין מים וביוב מחודש ינואר

הביצוע, 1/1/2023 הרינו להביא לידיעתכם כי החל מצריכת מים מיום התפעול והניהול של מערך המים והביוב המועצתי ברחבי המועצה עובר מהמועצה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ. העברה זו הינה בהתאם להחלטות של מליאת המועצה והאסיפה הכללית של החברה הכלכלית ובהסכמת רשות המים ומשרד הפנים. מטרת ההעברה מהמועצה לחברה הכלכלית היא לרכז את ההתנהלות המקצועית במשק המים והביוב תחת החברה הכלכלית כתאגיד עירוני השייך למועצה, וזאת גם לאור התמקצעות החברה הכלכלית בתחומים אלה. נבהיר כי בנוגע לחיובי המים השוטפים השינוי מתייחס רק לאותם צרכנים המקבלים הודעות חיוב שוטפות מהמועצה האזורית עמק חפר ולא לאלו שמקבלים מים מספקים אחרים (כדוגמת אגודות מים). בהתאם לכך, יישלחו ע"י החברה 2023 החיובים השוטפים למים וביוב החל מחודש ינואר הכלכלית והתשלומים הנדרשים ישולמו לחברה הכלכלית. כדי לייעל את התהליך ומבלי שבשלב הזה שיהיה לכם צורך לבצע פעולה חדשה של חתימה על מסמכים חדשים לחיובים בנקאיים, תתבצע מול הבנקים הסבה של חיוב חשבונות הבנק (הוראות קבע) שמסרתם כדי להסדיר את התשלומים החדשים לחברה הכלכלית. במקרים שבהם נקבל סירוב או שיש שינוי בחשבונות הבנק לא תבוצע ההסבה כאמור. ככל ומבוקש על ידכם שלא לבצע את ההסבה הזאת, יש ליידע אותנו בהתאם.

להלן פרטים נוספים: .077-8743656 טלפון מוקד הבירורים mast.to/dLCRw הצטרפות להוראת קבע - הצטרפות ורישום לחשבונית במייל - www.mast.co.il/186/mail-invoice

ככל וישנם חובות בגין חשבונות מים וביוב קודמים, נבקש להסדירם בהקדם מול המועצה האזורית עמק חפר 1-700-506400 בטלפון: חשוב לציין, שתהליך העברת הצרכנים מהמועצה לחברה הכלכלית יכול לייצר מצב במסגרתו הצרכן יקבל הודעת גמר חשבון המציגה תמונת צריכת מים שונה בהיקפה מזו שקיבל לאורך השנים, וזאת מכיוון שבעת העברת הצרכנים מתבצעת קריאה פיזית עדכנית של השעונים לרבות החלפה לשעונים חדישים הקוראים מרחוק. במידה וקיבלתם הודעת חיוב/גמר חשבון ונראה לכם שהיא לא תואמת לצריכה שלכם בפועל, נשמח לעמוד לרשותכם בבחינה מחודשת ומתן הסבר ופתרונות. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ומידע. בברכה,

, מנכ"ל המועצה עו"ד עמית בן צבי , מנכ"ל החברה הכלכלית שגיא בן יואב

עלי חפר 21

חינוך

המסע מאתיופיה לירוסלם תערוכה ייחודית בכפר הנוער הטכנולוגי בן יקיר שבכפר הרא״ה מציגה את עבודותיהם של תלמידי כיתות ז׳ - י״ב בכפר. את התערוכה יזמו והקימו נאמני הספרייה בכפר, ביחד עם מנהלת הספרייה רחלי ולד, כהכנה לקראת חג הסיגד, שאותו יום לאחר יום כיפור, והשתתפו 50 חוגגת העדה האתיופית בהכנתה כל חניכי הכפר שלומדים מדי שנה אודות החג, מאפייניו ומנהגיו, וכן על נושאים שונים הקשורים לקהילה האתיופית ולעלייתה לארץ. בתערוכה המרשימה מוצגים בין היתר תמונות מהמסע של בוגרי בן יקיר ושכנים מעמק חפר שטסו לאתיופיה, כלי נגינה ופריטי לבוש אותנטיים, פתגמים וסיפורים מתורגמים בעלי מוסר השכל, סיפורי העלייה תוך שימת דגש לחלקם של כוחות הבטחון הישראליים בעלייה לארץ, סיפוריהם של הנספים בדרך לישראל וציון יום הזיכרון לזכרם, כתבות על בני העדה שהצליחו בתחומים שונים והגשימו את חלומותיהם ועוד.

בעמק חפר: 2022 יום המורה וצוותי החינוך תודה מקרב לב על העבודה המקצועית, המסורה והאיכותית בדצמבר, 15- לכבוד יום המורה וצוותי החינוך שהתקיים ב ראשת המועצה גלית שאול, מנהלת אגף החינוך ירונה פוליטי וצוות האגף חילקו לכל צוותי ההוראה בבתי הספר ובגנים בעמק אגרות ברכה, שוקולדים והזמנה לסרט - הקרנה מיוחדת עבורם בבית העם המחודש בכפר ויתקין, בהוקרה והערכה לעבודתם. תודה רבה לכן ולכם - נשות ואנשי החינוך שלנו - על העשייה המשמעותית והחשובה מכל: חינוך דור העתיד!

לומדים בים - אקטיביזם סביבתי קבוצת “לומדים בים״ המורכבת מתלמידות ומתלמידי כיתות ז׳-ח׳ בקריית חינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר, הציגה את פרויקט הסיכום שלה בפני תלמידות ותלמידי שכבת ח׳, בצורה יצירתית באמצעות סרטון, חידון ומשחק אינטראקטיבי. פעילות “לומדים בים״ היא פרי של שיתוף פעולה בין מחלקת איכות הסביבה ומחלקת הנוער במועצה לבין בית הספר, זאת במסגרת קול קורא “משמר החופים״ של מנהל חברה ונוער - משרד החינוך, שמטרתו לעודד אקטיביזם בדגש על הסביבה הימית. במסגרת פעילות ייחודית זו המתקיימת מחוץ לכותלי הכיתה, דרך התנסות, ותוך שימוש במרחבי ומשאבי העמק, הכינו התלמידים שלושה פרויקטים המסכמים את שלמדו: בתחום ההצלה - בעקבות מפגשי גלישת גלים, בתחום השמירה על בריאות הסביבה הימית - בעקבות ביקור בספינת מחקר ובתחום בעלי החיים - בעקבות סיורים והרצאות שחוו.

כמו כן משולבות בתערוכה עבודותיהם של חברי פרויקט חניכים, עולים חדשים שהגיעו 18 - ״ לטכנולוגיה +17 “הזנק לפני מספר חודשים לארץ ומיועדים ללמוד ולעבור בגרויות ולשרת בצבא. מוזמנות ומוזמנים לבקר בתערוכה בשבועות הקרובים, בתאום 050-7696273 ׳ מראש עם רחלי ולד, טל

לכבוד החג לקראת חג החנוכה ביקרו ראשת המועצה גלית שאול, מנהלת אגף החינוך ירונה פוליטי, מנהלת גני הילדים דפנה שגיא ויו״ר המועצה הדתית יאיר בטיטו בגני מכמורת וצוקי ים-חבצלת השרון, העניקו לילדים חנוכיות שוחחו עימם ועם הצוותים על החג ובירכו אותם בחג שמח ומלא אור. חנוכיות חולקו לכל ילדות וילדי גני העמק, שי מהמועצה הדתית.

עלי חפר 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease