עלי חפר - גיליון 393 - דצמבר 2022-ינואר 2023

למצור על גבעת חיים 77- יום השנה ה הטקס המסורתי לציון יום השנה התקיים באנדרטה לזכר תשעה חללי האירוע בעין החורש. המצור הבריטי על גבעת חיים התרחש בתקופת המנדט והמאבק להקמת המדינה, ורבים רואים בו אירוע מכונן של תחילת הדרך לסילוק הבריטים וסיום שלטונם בארץ ישראל. בטקס השתתפו ראשת המועצה גלית שאול, סגנה מ״מ ויו״ר הועדה לשימור אתרים חיזקי סיבק, בני משפחות החללים, נציגי ארגון ההגנה, חברי צוות אנדרטת חללי המצור הפועל תחת ועדת השימור המועצתית, עמי בארי שהנחה את הטקס, ברוריה קויתי מנהלת מרכז התיעוד במועצה, נציגי הקיבוצים עין החורש, גבעת חיים מאוחד, גבעת חיים איחוד ועין שמר, תלמידים ומורים מקריית חינוך מעיין שחר, ישיבת כפר הרא״ה ואולפנת כפר פינס, וכן נציגות תלמידים מקריית החינוך ע״ש בן גוריון. ראשת המועצה גלית שאול אמרה: “ההתגייסות בקרב בנות ובני הישוב בארץ בכלל, וביישובי עמק חפר בפרט, להגנה על שנים, ממשיכה להוביל אותנו, אל עתיד 77 גבעת חיים לפני טוב יותר, עבורנו ועבור ילדינו. זוהי מורשת של קהילה הניצבת חזקה ומלוכדת, ואנו נחושים להמשיך בדרך זו מול כל אתגר שיעמוד בדרכנו״.

סגן ראשת המועצה חיזקי סיבק אמר: “שימור אינו רק זיכרון היסטורי חשוב בפני עצמו, זוהי המורשת שלנו מדור לדור, חוט שדרה ערכי וקהילתי, בסיס ולקח להווה ולעתיד, שעלינו לטפח ולשמר כל העת״.

// לכבוד ההגנה היה היה

מדור המספר על ותיקות וותיקי ההגנה מעמק חפר, שנה 102 שפעלו במסגרת הארגון שנוסד לפני

מנחם מגן, חבר קיבוץ המעפיל, , נולד בעיירה קטנה בשם 103 בן ארבנדורף בבוואריה הצפונית. בגיל שמונה ראה את היטלר עובר ברכב פתוח מתחת לביתו, , שנה לפני 12 וכשהיה נער בן עליית היטלר לשלטון, כבר היה מעורה רגשית ופוליטית במתרחש סביבו. סימני הסערה המתקרבת השפיעו עליו והואחשצורך רגשי להשתלב

בחינוך בני נוער ששרדו את השואה והגיעו לאנגליה. נסגרו שערי הארץ והעלייה הלגלית 1946 לקראת סוף עלו מנחם וחוה בדרום צרפת 1947 הופסקה. בינואר על ספינת המעפילים “לנגב״ ויצאו להפלגה בים סוער של חורף לכיוון ארץ ישראל. בהגיעם לחוף חיפה נתפסו על ידי האנגלים והגיעו למחנה בקפריסין, שבו 1.1.1948- חודשים עד עלייתם לארץ ב 11 שהו בבואו לארץ אסף אותו יעקב לדנהיים חברו הטוב הייתה 1948 שכבר היה חבר בקיבוץ המעפיל. במרץ התקפה קשה על הקיבוץ, בעיקר מכיוון דרום. מנחם השתתף בלחימה וחוה הסתובבה בין התעלות וחילקה אוכל ורימונים. בהתקפה של ערביי קקון על הקיבוץ נהרג יעקב חברו הטוב ומנחם חפר את הקבר הראשון בקיבוץ המעפיל. חייו של מנחם, שחי גם היום בדירתו בקיבוץ, עשירים ומלאי תוכן בעשייה חקלאית, תרבותית וחברתית, מתוך קשר לערכים ומתוך צורך פנימי ונפשי לעזור ולעשות למען הזולת הקיבוץ ומדינת ישראל מתוקף האירועים.

בדרמה הפוליטית והצטרף להפגנות הסוערות שהפכו חיזיון שכיח , במסגרת חברותו בתנועת החלוץ, 1938 ברחובות העיירה. בנובמבר היה מנחם עד ראייה בברסלאו למתרחש בליל הבדולח, ובאותו לילה, לאחר הפוגרום, נעצר עם עוד רבים מחבריו לתנועה והגיע למחנה המעצר בוכנוואלד, שם היה עציר במשך שלושה חודשים, עד שבדרך לא ידועה לו עד היום, שוחרר וקיבל ויזה לאנגליה. במשך שנות המלחמה עבד בחקלאות ושם הצטלבה דרכו של מנחם עם חוה והם היו לזוג. עם סיום המלחמה הגיעו אישורי העלייה. מנחם עסקו חוה ומנחם 1946 השתייך כבר אז לתנועת השומר הצעיר. בשנת

עלי חפר

9

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease