עלי חפר - גיליון 402 - אפריל 2024

המרחב הכפרי. אנחנו, בנות ובני העמק, כאן בגלל ובשביל המרחב הכפרי. צריך להשאיר את זה כך. לתפיסתי, מדינה מתוקנת צריכה גם עיר וגם כפר. אנחנו לא מהווים תחרות לעיר, אלא משלימים אותו עבור כולם עם הערכים של הטבע והמרחב הכפרי. כמדיניות, אנו לא רוצים בתי ענק ולא גדרות ענק שמפרידות בין הבתים. אנחנו רוצים לאפשר רב-דוריות, גם בעזרת יחידות דיור קטנות יותר. אדם צעיר יוכל לגור לבד ביחידה כזו, ואחר כך כמשפחה קטנה, ולאחר מכן לעבור לבית גדול יותר שהיה של ) שיאפשר בנייה נרחבת 35 (תמ"א 2 הוריו. ברגע שייפתח לוח יותר בנחלות ובהרחבות, נוכל להקים דירות יותר קטנות. אנחנו רוצים שהדור הצעיר יישאר כאן ושיהיו לו פתרונות. זו התפיסה שחייבת להיות במרחב הכפרי למען הדורות הבאים. דבר נוסף שחשוב מאוד להתייחס אליו הוא השמירה על הסביבה. נמשיך לבצר את מעמדו של עמק חפר כאי ירוק בלב המדינה, ולשמור על הסביבה והטבע, מתוך הבנה שהצביון הכפרי, החקלאי והקהילתי הם הבסיס לאיכות החיים שלנו ברמה המקומית וברמה הלאומית. לא בכדי אנחנו זוכים שנה אחר שנה בתארים של רשות ירוקה ושל המועצה האזורית הממחזרת ביותר בארץ. זה קורה בזכות עבודה מאוד קשה של היישובים, התושבים והרשות. אחת הדרכים המרכזיות לשמור על השטחים הפתוחים ירוקים ועל הצביון הכפרי של יישובי המועצה היא חקלאות משגשגת. אנחנו ממשיכים לתמוך בחקלאים בכל דרך, הן במאבקים והתנהלות מול המדינה והן כרשות.״ מרכז שירות חדש לתושב/ת ״בעניין השמירה על הסביבה, יש דבר נוסף חשוב בעיניי; עלינו לדעת לחלוק את נכסי הטבע שלנו עם כל תושבות ותושבי המדינה. להיות נדיבים, כי זכינו לחיות במקום הכי יפה. אלפים רבים מגיעים אל החופים, אתרי הטבע, הנחל, גשר הצבים, בית הראשונים, הגלריות ואל האגנים הירוקים שהקמנו, שהפכו להיות פורחים ומרהיבים. זה בחינם, זה במרכז וזה קרוב ולכן מגיעים לכאן מכל הארץ. זה לא קל לנו כרשות, לא קל לחקלאים ולא קל לחלק מהתושבים והיישובים. אנחנו כמועצה משקיעים רבות כדי לאפשר לזה לקרות באופן מיטבי - בניקיון, בפיקוח, בעבודה קשה מאוד של הפקחים, אנשי הוועדה החקלאית, התיירות והביטחון. אבל זה חשוב כדי לשמר את מעמדנו כריאה ירוקה, כדי שכולם יכירו ויבינו את החשיבות הגדולה של עמק חפר - למען תושבי העמק וכלל אזרחי המדינה, שיהיו שותפים שלנו לשמירה על המקום שלנו חקלאי וירוק. ולבסוף, בעידן שהמדינה נותנת פחות ופחות, וכולם רוצים לבנות על השטחים הפתוחים, אנחנו צריכים להמשיך לקדם את העסקים, לפתח את ‘קרן עמק חפר׳ שהקמנו ואת פארק התעשיות שלנו, בדרך שתוסיף לנו משאבים כדי לעמוד בכל האתגרים. אנחנו מחויבים לשמור על העמק שלנו. נושא חשוב נוסף שחשוב להתייחס אליו, ויקרה עוד השנה, הוא שיפור השירות. יש שלושה שי"נים שדיברנו עליהם: שקיפות, שיתוף הציבור ושירותיות. ביצענו פעילות רבה בשני השי"נים הראשונים, ועכשיו אנחנו מתקדמים רבות בנושא השלישי - השירות. הקמנו אתר חדש, יותר נגיש ועם הרבה אפשרויות דיגיטליות, תיק תושב, מערכת זימון תורים חדשנית ועוד.

במהלך השנה יקום מרכז שירות במועצה, שעליו אנו עומלים זמן רב. המרכז יטפל בפניות תושבות ותושבים וייתן מענה מקצועי בכלל הנושאים; הוא ינטר ויציף סוגיות ואתגרים אשר דורשים התייחסות של אגפי ומחלקות המועצה וילווה את תושבי העמק לכל אורך שלבי הטיפול בפניותיהם. השירות לתושב יינתן במגוון ערוצי התקשורת השונים, כדי להעניק מענה מיטבי, יעיל ומהיר״. אילו אתגרים מרכזיים נוספים עומדים לפתח המועצה? “קודם כול, בתקופה הזו כמובן שהאתגר הביטחוני הוא המרכזי בכל המדינה, ובוודאי במועצה שגובלת בקו התפר. מתחילת הקדנציה הצלחנו לעלות מדרגה בביטחון בקו באוקטובר יצרנו מציאות חדשה, עם כוחות 7- התפר, ואחרי ה מקומיים חזקים וחמושים ותגבור משמעותי של אמצעי ההגנה והלחימה. בעזרת הרבה פעילות ולחץ שלנו הבאנו לכך שהמדינה השלימה את החומה ממזרח לכל העמק, וגם להוספת מכשול נוסף, מזרחית לחומה, כמו שדרשנו. במקביל, אנו ממשיכים לפעול וללחוץ לכך שיתווספו כוחות צבאיים רבים באופן קבוע באזור קו התפר, ושתהיה לקיחת אחריות של הצבא גם על יישובי הקו השני בעמק חפר. יש בימים אלה פעילות רבה של הצבא בגזרת טול כרם; כמובן שהמצב מדאיג, ואנחנו חייבים להיות דרוכים ומוכנים בכל העת. במקביל, אנו ממשיכים לוודא גם שמתבצעת בדיקה מתמדת של נושא המנהרות, כפי שעשינו עד כה. רק שילוב של כלל הגורמים האלה יביא להגנה טובה יותר על קו התפר, ולכך אנו חותרים.״ לחזור לשוט בנחל אלכסנדר ״אתגר גדול נוסף הוא האתגר האקולוגי. בנחל אלכסנדר הבאנו בשנים האחרונות לשיפור גדול - באמצעות מבצעי איסוף עקר, האגנים הירוקים שהקמנו באמצעות רשות הניקוז והכי חשוב - מתקן טיהור השפכים החדש שעתיד לקום בשנת , בעלות של חצי מיליארד ש״ח. זה קרה אחרי מאבק 2026 עיקש שניהלנו בקדנציה הקודמת. בקדנציה הזו אני מקווה ומאמינה שנחדש ימי קדם - ואפשר יהיה לחזור לשוט בנחל אלכסנדר. אנחנו בסוף תהליך של חוק עזר שייט, ושלוחה של בית ספר לשייט תוקם על גדות הנחל בשיתוף רשות הטבע והגנים. נמשיך לשמור על החופים שלנו, שהמשרד לאיכות הסביבה מגדיר שוב ושוב כנקיים ביותר, וכמובן לשמור על המצוקים. מה שהתרענו מפניו שוב ושוב בפני המדינה קורה - המצוקים בסכנה ויש התמוטטויות לא מעטות. אנחנו ממשיכים לפעול מיליון 120 מול כל המשרדים הרלוונטיים. מדובר בתקציב של ש״ח כדי למגן את כל המצוק. כיום כבר יש הבנה שהמדינה חייבת לממן זאת, ואנחנו לא נרפה. בקדנציה הזאת אני מתעתדת להוביל את פורום רשויות החוף במאבק חשוב זה.״ “מתחילת הקדנציה הצלחנו לעלות מדרגה בביטחון בקו התפר, באוקטובר יצרנו מציאות 7- ואחרי ה חדשה, עם כוחות מקומיים חזקים וחמושים ותגבור משמעותי של אמצעי ההגנה והלחימה״

עלי חפר 11

Made with FlippingBook Online newsletter creator