עלי חפר - גיליון 402 - אפריל 2024

מנהלות ומנהלים חדשים עם הרבה יכולות ומרץ, הנהגות הורים מסורות, מעורבות ואיכותיות. גיוונו את החינוך בעמק עם בתי ספר כמו שורשים והאנתרופוסופי, ובחינוך המיוחד עמק חפר היא מהרשויות המובילות בארץ. יש לנו מערכת חינוך מאוד מגוונת וערכית שנותנת מקום לכולם, ולא בכדי זכינו בשנה שעברה בפרס החינוך המחוזי. נמשיך לפתח את החינוך למצוינות ואת החינוך הערכי. זה הבסיס שלנו. זה העתיד שלנו. ברמה הלאומית, מתחייב שנמשיך, ביחד עם רשויות ליברליות אחרות, למצב את החינוך הממלכתי במדינה כמוביל, וכזרם משמעותי, ערכי ופלורליסטי לטובת הדורות הבאים. ועוד כמה מילים לסיום, על קהילה: בעמק חפר אנשים מקיימים הלכה למעשה את מה שהם מאמינים בו ואת הערכים שלהם. זו תכונה משמעותית מאוד. יש כאן שוני בין הקהילות אבל הטוב הוא משותף. הלוואי וככה המדינה הייתה נראית - קהילה של קהילות. ראיתי את זה בקורונה, במלחמה וגם במערכת הבחירות. אני גאה במקום הזה, וגאה בכך שקיבלתי רוח גבית להמשיך בדרך, בערכים ובעשייה למען העמק הזה. למען הטוב שלנו. חשוב לומר שאני לא לבד. יש לצידי את סגניי חיזקי, אופירה ונטע, מועצה חזקה - החל מעמית המנכ״ל, מנהלות ומנהלי אגפים ומחלקות, עובדות ועובדים מחויבים, חברות וחברי מליאה והנהלת המועצה, הנהגות היישובים והוועדים המקומיים והתושבות והתושבים האכפתיים. רק כך, בדרך משותפת, מצליחים להתקדם ולהצליח בכל האתגרים והמטרות״.

על חינוך וקהילה: הרוח המיוחדת של העמק יישובים שונים אבל כולנו קהילה אחת 41 “בעמק חפר יש איתנה - יש כאן רוח מיוחדת במינה. לוותיקות ולוותיקים שלנו, שהקימו את העמק, יש חלק מכריע בכך. האוכלוסייה כאן, כמו בכל העולם המערבי, מתבגרת, אנשים מאריכים חיים, ואנחנו חייבים לאפשר להם רמת חיים גבוהה. כפי שבקדנציה הקודמת לקחתי אישית את תיק הנוער, בקדנציה הזו אני מחזיקה גם בתיק הוותיקים. לוותיקות ולוותיקים בעמק יש מענים נהדרים בתחומי התרבות, החברה, הטיולים ועוד, ואנחנו נמשיך ונרחיב זאת, ביחד עם העמותה למען הוותיק, בית דוד ומחלקת הוותיקים הנהדרת שלנו. הבית לתושב הוותיק שאנחנו מקימים בפארק התעשיות עמק חפר יהיה השיא של המענים הללו. נתחיל בבניית תוכנית אסטרטגית לנושא וניתן מענה לסוגיה משמעותית זו, שלצערי המדינה לא עוסקת בה מספיק. לגבי הנוער והילדים, החיבור בין הפורמלי והבלתי פורמלי שבו אנו דוגלים, ימשיך להתעצם. למערכת החינוך בעמק, כמו בכל הארץ, היו אתגרים מורכבים מאוד בתקופת הקורונה, אבל אגף החינוך ובתי הספר עמדו בהם באופן יוצא מהכלל. במלחמה התארגנו מהר מאוד ללמידה של כלל התלמידים, ואנחנו בשיאו של תהליך מיגון של הפערים במוסדות החינוך, בתקציב של עשרה מיליון ש״ח. חשוב לומר; למרות שהחינוך הממלכתי בישראל מקבל פחות תקציבים, לנו יש מערכת חינוך חזקה עם צוותים מצוינים,

תוכנית החומש של עמק חפר. תוכנית מפורטת, המהווה בסיס לתוכניות העבודה של המועצה ומטרתה: המשך התפתחותם ושגשוגם של המועצה והיישובים, תוך קידום ושיפור מתמיד של השירותים הניתנים לתושבות ולתושבים

עלי חפר 12

Made with FlippingBook Online newsletter creator