עלי חפר - גיליון 402 - אפריל 2024

חדשות העמק

2024 הבחירות המקומיות זכתה ראשת 27.2.2024- בבחירות שנערכו ב המועצה, גלית שאול, והיא תכהן קדנציה נוספת כראשת המועצה האזורית עמק חפר.

תוצאות הבחירות (באחוזים): 59.2% : גלית שאול

31.1% : אשר קסו 9.7% : מידן בר

לתוצאות הבחירות לוועדים ביישובים סרקו את הקוד

אירוע פתיחת הקדנציה בהתרגשות ומחויבות: אירוע פתיחת הקדנציה לנבחרות ונבחרי בבית העם 19.3- הציבור החדשים ביישובים ובמועצה נערך ב בכפר ויתקין. האירוע, בהובלת אגף קהילה ויישובים ומחלקת יישובים, הוקדש להיכרות, יצירת קשר וחיזוק השותפות בהובלת העמק והיישובים. הוא נערך במעמד ראשת המועצה וסגניה, מנכ״ל המועצה, מנהלות ומנהלי אגפים במועצה, מנכ״ל החברה הכלכלית, יו״ר המועצה הדתית ומנהל עמותת ספורט עמק חפר, ובהשתתפות יו״ר וחברי ועדים מקומיים, חברי מליאה ומנהלי יישובים. ראשת המועצה גלית שאול בירכה את נבחרות ונבחרי הציבור החדשים, איחלה להם בהצלחה בקדנציה החדשה והודתה להם על לקיחת האחריות הציבורית, הרצון להירתם ולתרום למען היישובים והקהילה בהתנדבות מלאה. מנכ״ל המועצה עמית בן צבי, יו״ר ועד מקומי כפר הרא״ה ירון דרמר ונציגת מליאת המועצה מטעם כפר חיים יוכבד מרגלית בירכו אף הם את נבחרי הציבור החדשים ואיחלו להם קדנציה חדשה ומוצלחת בהובלה המשותפת של העמק. בהמשך האירוע הציגו מנהלות ומנהלי האגפים השונים

ראשת המועצה גלית שאול עם סגניה באירוע פתיחת הקדנציה

במועצה את עבודתם ואת תחומי אחריותם ונערך “יריד אגפים״ שבו הוענקו לנבחרי הציבור החדשים “טיפים בטעם של פעם״ להצלחה בתפקידם החדש. מאחלים לכולן ולכולם קדנציה מוצלחת, פורייה ומשמעותית, למען תושבות ותושבי העמק כולו!

עלי חפר

3

Made with FlippingBook Online newsletter creator