עלי חפר - גיליון 402 - אפריל 2024

חדשות העמק

התקיים הדיון הראשון להפקדת תוכנית המתאר הכוללנית של עמק חפר הדיון התקיים בהשתתפות הנהגת המועצה, מהנדס המועצה, מחלקת תכנון, נציגי מנהל התכנון, צוות התכנון בראשות אדר׳ חגי דביר ונציגים נוספים. הדיון מהווה אבן דרך משמעותית בתהליך קידומה של התוכנית האסטרטגית של עמק חפר. תוכנית זו מקודמת למעלה מחמש שנים בהובלה משותפת של המועצה ושל מנהל התכנון, ובמסגרתה התקיימו מאות דיוני תיאום עם היישובים, ועדות היגוי, כנסי שיתוף ציבור, דיונים בוועדה המקומית ועוד. התוכנית הכוללנית מצעידה את עמק חפר לעשורים הבאים, והיא כוללת תוספת יחידות דיור כמענה לגידול הדמוגרפי ולצורך הרב-דורי, תוספת מבנים ומוסדות ציבור, פיתוח דרכים ושבילי אופניים, פיתוח תעסוקה ותיירות, שמירה על השטחים הפתוחים, המשך פיתוח ענפי החקלאות תוך שמירת השטחים המעובדים ועוד.

בהמשך הסיור תיאר מנהלת הסיירת החקלאית בעמק ליאור ארזי את מורכבות השמירה על הביטחון במרחב עמק חפר והחקלאי חזי דניאל מאחיטוב תיאר את ייחודיות המושב החקלאי ואת כיווני התפתחותו.

בהשתתפות יו״ר הוועדה 18.3- במסגרת קידום התוכנית, נערך אף סיור שטח ב המחוזית מיכה גדרון וחברי הוועדה, מינהל התכנון וצוות התוכנית הכוללנית. הסיור נפתח בדברי פתיחה של ראשת המועצה גלית שאול, שהדגישה את חשיבות התוכנית להמשך פיתוחו של עמק חפר בעשורים הקרובים ולהתמודדות המועצה עם האתגרים העומדים בפניה. סגן ראשת המועצה חיזקי סיבק, מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ׳, מנהל אפיקי חפר צביקה גרבר ונציגי החקלאים בעמק מוטי ינאי וארנון אושרי העניקו הסברים מקיפים אודות העמק והתוכנית הכוללנית.

התחדשות וצמיחת פארק תעשיות עמק חפר

כנס שיתוף ציבור נערך במסגרת שדרוג פארק תעשיות עמק חפר והכנת תב״ע חדשה שתיתן מענה לאתגרי העתיד ופיתוח הפארק בדרך מיטבית. אל הכנס הוזמנו תושבים, בעלי עסקים בפארק, בעלי מפעלים, חנויות וקרקעות, מתוך רצון להקשיב ולהבין את הצרכים, האתגרים והשאיפות שלהן ושלהם. בכנס הוצג החזון של פארק התעשיות - מוביל, מתחדש, מאמץ חדשנות טכנולוגית ומקדם צמיחה כלכלית, תוך שמירה על ערכים של איכות, קיימות, אקולוגיה, קהילתיות ושירותיות. הכנס, המהווה שלב חשוב ומשמעותי בתהליך ההתחדשות, התקיים במעמד הנהגת המועצה, החברה הכלכלית ופארק התעשיות ומנהלים נוספים במועצה. עוד השתתפו בכנס יועצים מחברת אביב, חברת אורבניקס ומשרד אדריכלים לוי דיין. עמדה ציבורית עצמאית חדשה לתחזוקת אופניים במתחם קדם עמדה ציבורית נוספת לתחזוקת אופניים לאורך גדות נחל אלכסנדר נחנכה במתחם קדם, ומצטרפת לשתי העמדות הקיימות במצפור ויקר ועל שביל הנחל. שלוש העמדות משמשות לתיקון כל סוגי האופניים ואפילו עגלות ילדים, וניתן למצוא בהן כלים רבים לתיקון אופניים, לחיזוק חלקים רופפים, לניפוח גלגלים ולהחלפת חלקים. העמדות הוקמו באמצעות קרן עמק חפר ושותפים שונים. זאת במסגרת פרויקט רחב היקף לרווחת ציבור הרוכבות והרוכבים בישראל, לעידוד פעילות ספורטיבית אישית או משפחתית, הנאה מהמרחבים הפתוחים, עידוד תחבורה קלה בשבילי העמק, שדרוג התיירות המקומית ושמירה על השטח הפתוח והירוק של עמק חפר. העמדה החדשה בקדם הוקמה הודות לתרומה של הנהלת יישובי קדם (בארותיים, עולש, בורגתה וחניאל) בהובלת יאיר בטיטו, בסיוע של המועצה ורשות ניקוז ונחלים שרון ובאמצעות קרן עמק חפר. מוזמנות ומוזמנים לצאת לרכיבה ולהשתמש בעמדות שהוקמו למענכם.

עלי חפר

4

Made with FlippingBook Online newsletter creator