עלי חפר - גיליון 403 - מאי 2024

חללי עמק חפר במערכות ישראל

יום הזיכרון תשפ"ד

בית ינאי אליעז ראובן בית חירות ברמן עודד הורנונג דן להק יואל בית הלוי פסו שמואל

אביחיל בן יוסף אבנר בנימיני יוסף ברנשטיין נאוה גל דניאל

06.09.93

כ' אלול תשנ"ג

כ"ג תשרי תשל"ד כ"ו שבט תרצ"ג כ"ב טבת תשל"ו כ"ה חשון תשס"ה ט"ו כסלו תשע"א ל' תשרי תשל"ד כ"ה תשרי תשל"ד כ"ו אייר תשמ"ז ה' כסלו תשמ"ח כ"ז אייר תשכ"ז

19.10.73 22.02.33 26.12.75 09.11.04 22.11.10 26.10.73 21.10.73 25.05.87 25.11.87 06.06.67

גרידינגר גבריאל הררי נמרוד (מודי) מצפון רפי מקובקי אמנון

כ"ג אדר תשס"ב כ"ו אייר תשס"ג ד' תמוז תשמ"ב

07.03.02 28.05.03 25.06.82

פניני לירון רוסק חיים

י"ח תשרי תשל"ד כ"ו אב תשכ"ח כ"ח אייר תשכ"ז ט"ו תשרי תשל"ד ו' תמוז תש"ם ט"ו שבט תשכ"ט

14.10.73 22.08.68 07.06.67 11.10.73 20.06.80 03.02.69

בלמן יואב דגן יהושע עופר יצחק פלד מיכאל פריד (שדה) חיים

אחיטוב בן דוד דניאל חי הרצל מיכאלי אהוד נפשי רמי עבו ישראל כהן אברהם

י"ב אב תשס"ו י"א תשרי תשל"ד ט"ו אב תשמ"ב כ"ד תשרי תשל"ד יא' תמוז תשמ"ב י"ט טבת תש"ס

06.08.06 07.10.73 04.08.82 21.10.73 21.06.82 28.12.99

בית יצחק אלוני (לינדר) אריה בן אליעזר אבנר גרינשטיין דוד גרינייצר מיכאל חלמיש (שטיין) שלמה טאוב דן טאובר חוה לוקש דנה (דניאלה) רפפורט דוד

ד' בסיוון תש"ח כ"ו תשרי תשל"ד ד' אייר תש"ח כ"ח תשרי תשל"ד א' סיון תשכ"ז כ"ג תשרי תשל"ד ה' סיון תש"ט כ"ח אדר תשכ"ח ט' טבת תש"י כ"ט אייר תשכ"ז י"ד תשרי תש"ט

11.06.48 15.10.73 12.05.48 24.10.73 09.06.67 19.10.73 02.06.49 28.03.68 18.12.50 08.06.67 17.10.48

אלישיב דנין זכריה

כ"ד תמוז תש"ד כ"ט אדר ב' תש"ל ג' טבת תשי"ח כ"ג אדר תשט"ז

15.07.44 06.04.70 26.12.57 06.03.56

חרפוף אריה טסה יהושע שרעבי יוחאי

שפיר חיים שצר שאול

אמץ ויסמן יאיר

ביתן אהרון גרובר אברהם (אודי) טאיץ-גיל אורי שנער יואש

21.03.68

כ"א אדר תשכ"ח

י' מנחם אב תש"ח ל' מנחם אב תשמ"ז כ"ח תשרי תשל"ד

15.08.48 27.07.87 24.10.73

בארותיים גינצלר אורית

22.09.01

ה' תשרי תשס"ב

בת חפר

בן בסט יותם גורוחובסקי אילן

כ״ב תשרי תשפ"ד ח' תשרי תשס"ט ג' סיון תשע"ג ב' אלול תשע"ח י״ד תשרי תשפ"ד

07.10.23 07.10.08 12.05.13 13.08.18 08.10.22

בחן גרינברג רון מסטר אסף

חניה מתן כהן קורן לזר נועה

05.03.70 15.11.23

כ"ז אדר א' תש"ל ב׳ כסלו תשפ"ד

בורגתא ברקוביץ אסף צרפתי רפאל קמחי יעקב

גאולי תימן

אחרק ציון חסן יהודה ערבה שמואל

ה כסלו תשס"ט כ"ג תשרי תשל"ד א' טבת תשס"א

כ"ה תשרי תשל"ד י"ט תשרי תשל"ד ו' אייר תש"ח

01.12.08 19.10.73 27.12.2000

21.10.73 15.10.73 15.05.48

עלי חפר 10

Made with FlippingBook Online newsletter creator