עלי חפר - גיליון 403 - מאי 2024

באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל 7- חללי ונרצחי ה

ז״ל מאיה בן דוד כפר חיים , נרצחה בעת שהותה 48 בת עם משפחתה בכפר עזה בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7.10.23

סרן (במיל׳) ז״ל ניר בנימין הדסה נעורים 8208 , מ״מ בגדוד 29 בן פלוגה ב׳, נפל בקרב בדרום רצועת עזה בי"ב בשבט 22.01.24 , התשפ"ד

סרן ז״ל יותם בן בסט בת חפר , מ"פ ביחידת "רפאים" 24 בן ביחידה הרב ממדית, נפל בקרב בעוטף עזה בכ"ב 7.10.23 , בתשרי תשפ"ד

רס״ר ז״ל ליאור ארזי גבעת חיים איחוד , פרמדיק לוחם ביחידת 25 בן שלדג, נפל בקרב בצפון רצועת עזה בי"ט בחשון 3.11.23 , תשפ"ד

סרן ז״ל הדר קמה גבעת שפירא , קצין לוחם 24 בן בסיירת מטכ״ל, נפל בקרב בעוטף עזה בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7.10.23

סרן ז״ל אסף מסטר בחן , מפקד מחלקה בגדוד 22 בן שבעוצבת “עקבות 601 ), נפל בקרב 401( ״ הברזל בצפון רצועת עזה 15.11.23 , בב' בכסלו תשפ"ד

סרן ז״ל עומר וולף גבעת חיים מאוחד , סמ״פ בגולני, 23 ב ן נפל בקרב בעוטף עזה בכ"ב 7.10.23 , בתשרי תשפ"ד

סמל ז״ל עדי גרומן חגלה , לוחמת איסוף קרבית 19 בת בחיל הגנת 414 בגדוד הגבולות, נפלה בקרב בעוטף עזה בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7.10.23

ז״ל עדי מרגלית חניאל ,24 בת נרצחה במסיבת נובה ברעים בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7.10.23

ז״ל רוני שטרית בית יצחק ,24 בת נרצחה במסיבת נובה ברעים בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7.10.23

מפקח ז״ל אלכסיי שמקלוב חיבת ציון , קצין ביחידה המיוחדת 34 בן ללוחמה בטרור (ימ״מ), נפל

בקרב בתחנת המשטרה בשדרות בכ"ב בתשרי 7.10.23 , תשפ"ד

עלי חפר

9

Made with FlippingBook Online newsletter creator