כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1

א י מ ת י ת א ו נ ה ב ב י ת ת י ח ש ב כ ת א ו נ ת ע ב ו ד ה

בעב"ל 131/09 אריה ברזילי נגד המוסד לביטוח לאומי, נדחה ערעור של מבוטח בעת שהחליק במקלחת . בית הדין קבע כי התאונה ארעה ב' מתחם הפרטי' של הבית, וזאת לאחר שהמערער יצא ממתחם העבודה שבקומה התחתונה בביתו. כמו כן נקבע כי הפעולה בגדרה ארעה ' התאונה' אינה פעולה שניתן לראותה בצורה סבירה כפעולה הבאה "עקב העבודה" ההכרה בפגיעה כתאונת עבודה מאוד משמעותית ויוצרת זכויות רבות עבוד הנפגע. ככל שתאושר התביעה, הנפגע יהיה זכאי בין היתר לתשלום דמי פגיעה עבור תקופת מירבית של 91 ימים, תשלום גמלאות בגין נכות, ככל שזו תקבע ע"י ועדה רפואית ( יצוין כי גובה הגמלה מחושב עפ"י שכרו של הנפגע או הכנסתו ממשלח יד, לפני הפגיעה), כיסוי טיפולים רפואיים , כיסוי ביטוחי לכל החמרה שחלילה תחול כתוצאה מהתאונה , שיקום ועוד. ככל שלא מדובר בתאונת עבודה עומדת לנפגע זכות להגיש תביעה ל"תאונה אישית" בהתאם לכללים הקבועים בחוק. אשר נפגע

עבודתו ולא פעילות רגילה ושגרתית בבית.

תקופת הקורונה שינתה את חיינו והעבירה הרבה מאוד אנשים לעבוד מהבית. שוק העבודה מהבית התרחב באופן משמעותי וכולל בתוכו גם עורכי דין, אנשי הי-טק ולמעשה אנשים רבים אשר עבודתם נעשית מול מחשב. אמנם הבית הוא מבצרינו אבל תאונות בבית מתרחשות למכביר. אם בעת ישיבה מול המחשב, נשבר הכיסא ונפלת , אם נפלת בעת שעלית להחליף נורה שנשרפה בבית, עשית הפסקה בכדי לשתות קפה ונכווית ממים רותחים, דרכת על צעצוע של הילד בדרכך לפתוח את הדלת ללקוח ונפלת וכדו'. . יש אינספור דוגמאות לתאונות המתרחשות בין כותלי הבית אשר במקרים רבים ניתן לתבוע כתאונות עבודה. תאונת עבודה היא תאונה שארע לעובד תוך כדי ועקב עבודתו, ואשר גרמה לו לנזק גופני ו/או תקופת אי כושר. כאשר התאונה ארעה בבית, נטל ההוכחה המוטל על הנפגע גדול מאוד ועליו להוכיח בין היתר כי אכן שהה בבית לצורכי עבודה וכן כי הפגיעה עצמה ארעה תוך כדי ועקב האם מדובר בתאונת עבודה? מה הדין כאשר מתרחשת תאונה בבית?

המצג הראשוני שתמסרו למוסד לביטוח לאומי כמו גם הדיווחים שלכם לגורם הרפואי, יקבלו משקל רב בעת בחינת התביעה ע"י המוסד לביטוח לאומי. העובדתי

עו" ד מירב אפרים

בעב"ל 376/03 בעניין יפה אלגריסי נגד המוסד לביטוח לאומי, בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של המערערת וקבע כי שעה שהמערערת נדרשה לבצע עבודה בביתה והסכימה , יש להכיר בנפילתה בעת הליכה אל המחשב, בעקבות נוזל שהילדים שפכו על הרצפה, תאונת עבודה. בית הדין קבע בין היתר כי "יש לבחון את אירוע התאונה בגישה גמישה ופונקציונלית ולא בגישה מקובעת ופורמליסטית ."

כל הזכויות שמורות I גיליון 1

6

Made with FlippingBook Publishing Software