כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1