כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1

פ צ י ע ה ב ע מ ו ד ש ד ר ה – ז ו ל א ה פ ג י ע ה ה ד י ס ק א ל י י ת

ש ק ו ב ע ת

טעות רווחת מצד מבוטחים רבים לחשוב שבפציעות עמוד שדרה המתבטאות בממצא של פריצה/בלט דיסק, ריבוי מס' הנזקים הדיסקאליים יוביל לקביעת דרגת נכות ניכרת . אז לא כך הוא הדבר ! בהתייחס למצבים אלה נקבע בספר הליקויים , כי יש לבחון אותן על פי מגבלת התנועה שנמצאה , בין בבדיקת הוועדה הרפואית או במסמכים הרפואיים בגובה בו הן מצויות ; עמ"ש צווארי, גבי, או מותני. לעניין זה קובעת תקנה 37 לספר הליקויים מדרג חומרה של מגבלת תנועה קלה-קשה, כאשר לצד כל מגבלה דרגת נכות דרגות הנכות נעות בין % 10 ל- .30 % כאשר המבוטח סובל גם מפגיעה נוירולוגית באותו אזור, ניתן בנסיבות מסויימות , לקבל דרגת נכות גם בעבורה כאשר לעניין זה נקבע בבג"צ בן ציון פינקס שהנכויות יתווספו באופן מצטבר האחת לשנייה. כך למשל, נפגע שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 10 % לצמיתות בתחום האורתופדי וכן % 10 לצמיתות . נכותו המשוקללת הצמיתה תעמוד על % .19

עו" ד יובל סמרה

ק ר ע ב מ נ י ס ק ו ס

ש ל ה ב ר ך

לכם שאתם

ונגלה

נפצעתם סובלים

מקרע במניסקוס של הברך. אין זה משנה באיזה מסלול תתברר התביעה שלכם בביטוח לאומי – פגיעה בעבודה או נכות כללית. במצב זה נפנה לסעיף 48 לספר הליקויים הדן בנזק למניסקוס של הברך. בסעיף זה ישנם מספר מצבים , כזה שבגינו נותח הנפגע, כזה שלא נותח ונזק המוביל גם לנעילות . לעניין זה נקבע בפסיקה בפרשת יעקב חזק כי על מנת שתיקבע דרגת נכות עבור קרע במניסקוס נדרש כי תימצא מגבלה תפקודית. כל מקרה אחר לא יזכה את הנפגע בדרגת נכות מזכה. כך שעל המסמכים הרפואיים התומכים לשקף מגבלות אלה בתוכם.

כל הזכויות שמורות I גיליון 1

7

Made with FlippingBook Publishing Software