כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ח ו ק ה ת ג מ ו ל י ם ל נ פ ג ע י פ ע ו ל ו ת א י ב ה

ש א ל ו ת נ פ ו צ ו ת

מבלי להבחין בין זה לזה, שומעים אנו מידיי יום ומידיי שעה, על רקטות שנופלות ופוגעות בקרובנו, בחברנו ובשכנינו , וגורמים להם לנזקים בגוף ובנפש . על בסיס יומיומי בייצוג נפגעי פעולות איבה, כבר שנים רבות, ערכנו מאמר קצר ובו ענינו על שאלות הנפוצות, אשר מניסיוננו עלולות לעלות לאחר פגיעת גוף או נפש, בעקבות אירועי איבה כגון אלו שאנו חווים במסגרת מבצע "שומר החומות". את המידע האמור במאמר זה כשירות לציבור הנפגעים, מכל דרגות וסוגי הפגיעה, בתקווה שיהיה לעזר ולו במעט, בסבך הבירוקרטיה אשר ממתין להם בדרכם למימוש זכויותיהם וקבלת הפיצויים המגיעים להם בהתאם לחוקים השונים הנוגעים בדבר. על מנת להשלים את השירות הנ"ל, אנו מזמינים את ציבור הנפגעים ובני משפחותיהם , אשר לא מצאו תשובה לשאלותיהם במאמר זה, ליצור קשר ולקבל תשובות לשאלות נוספות וספציפיות יותר, למקרה שלכם. כמי שעוסקים אנו מביאים

ש. בעלי נפגע מפגיעה ישירה של רקטה, במהלך שהותו בבית, וכתוצאה מכך הוא סובל מפציעות קשות בכל חלקי גופו. באיזו מסגרת עלינו לתבוע את הפיצויים המגיעים לו ? ת. באופן עקרוני כל מי שנפגע בפעולת איבה, בצורה זו או אחרת, רשאי לתבוע פיצויים מהמדינה במסגרת מחלקת נפגעי איבה. התהליך כולל שני שלבים עיקריים. בשלב הראשון יש להגיש את התביעה להכרה בכך שהפגיעה אכן קרתה כתוצאה מאירוע האיבה הנטען. רק אם אכן מאשר המוסד לביטוח לאומי ומכיר בקשר בין הפגיעה ובין האירוע, יכול הנפגע לעבור לשלב השני והוא הוכחת שיעור הפגיעה או גובה אחוזי הנכות הרפואית שבה נותר בעקבות אירוע האיבה, ע"י בדיקה בפני ועדה רפואית . הנכות שתיקבע לנפגע ע"י הועדה הרפואית היא זו אשר תהווה אינדיקציה לגובה הפיצויים שיקבל הנפגע מן המוסד לביטוח לאומי, נכות גבוהה יותר = פיצוי גדול יותר.

תומר בכר , עו" ד ונוטריון

בימים אלו, כאשר מדינתנו מותקפת ע"י ארגוני טרור עויינים מדרום, ועל ידי גורמים לאומניים עויינים הפועלים בתוך גבולות המדינה, בערים מעורבות ובכלל , וצה"ל וכחות הבטחון לוחמים בגבורה בכל החזיתות, על מנת לחסל את מקורות הטרור אשר מעוניינים בהשמדתנו , אין לנו, אזרחי המדינה, אלא להיות חזקים ומאוחדים יותר מתמיד, ולהקרין עוצמה בלתי נלאית של תמיכה בכוחותינו , אחינו ואחיותנו , בנינו ובנותינו האמיצים, מלח הארץ, אשר שואבים את כוחותיהם מאופי התנהגותנו ומחוסננו . ואולם , למרבה הצער, המלחמה הזו כמו כל מלחמה אחרת, גובה את קורבנותיה . מקרב חיילינו ומקרב האוכלוסיה האזרחית

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software