כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

מ ו מ ח ה ב ת ח ו ם ה צ ר

הפסיקה קבעה, שכאשר מובא עניינו של מבוטח לפני ועדה רפואית, ויש עמו חוות דעת של רופא מומחה, מן הראוי שבין חברי הוועדה יהיה לפחות רופא אחד בתחום המומחיות של נותן חוות דעת. בוסף על החובה לכלול בהרכב רופא כללי מהתחום הרחב

דן זילברמן , עו"ד

בב"ל (חיפה) 4008/98 , נקבע " : הצדק מחייב שבועדה ישב מומחה לכף היד אשר יתכן והיה בכוחו ובדעתו לשנות ולהשפיע על שני החברים האחרים בועדה להגיע להחלטה אחרת". בעב"ל 425/99 המוסד לביטוח לאומי – יהודה סעדיה, פד"ע לו 186 נקבע ..." : כאשר מוגשת לוועדה חוות - דעת אשר ניתנה על - ידי מומחה בתחום הספציפי (כמו – מומחה לכף היד ), על הוועדה להתייעץ עם יועץ רפואי המומחה באותו תחום צר , נוסף על החובה לכלול בהרכבה אורתופד מהתחום הרחב ." בב"ל 35040-09-12 דליה גבאי נגד המוסד לביטוח לאומי, שם היה מדובר במקרה בו הונחו לפני הוועדה הרפואית מסמכים רפואיים מאת יועץ כלי דם, ומומחה לכירורגיית כלי דם, אך הוועדה החליטה שלא לצרף מומחה כלי דם אלא רק מומחה בתחום הרפואה הפנימית. בית המשפט קבע: " ... למרות שבעיותיה הרפואיות של המערערת הן, לכאורה, מתחומי הגניקולוגיה , אונקולוגיה , כירורגיית כלי דם ואורטופדיה - הרכב הוועדה כלל רופא פסיכיאטר ומומחה לרפואה פנימית, ואלו לא התייעצו עם מומחה אחר כלשהו ....

משלל רופאי ישראל , יש המתמחים בתחומים ספציפיים , משמע, מתמחים בתחום צר. סעיף 2 לתקנות הרופאים ( אישור תואר מומחה ובחינות ,) התשל"ג- ( 1973 להלן: " התקנות"), מפנה לתוספת שבה נקבעו כל תחומי המומחיות שברפואה. בנוסף לאלו, קיימים עשרים ושישה מקצועות -על, המוגדרים בסעיף (6 ג) לתקנות האמורות. אלו נקראים גם " מקצועות בתחום הצר", והם הוכרו ואושרו על ידי ההסתדרויות הרפואיות בישראל. פניה למומחה בתחום הצר תעשה כאשר ישנה הפגיעה בה ראשית, קיימת התמחות-על ושנית כדי להוכיחה יש צורך במומחה בתחום זה. לדוגמה, אם נרצה להוכיח פגיעה ספציפית בכף היד כתוצאה מתאונת דרכים, נכון יהיה לבקש מינוי מומחה כף-יד ( מומחה בתחום צר). זאת ועוד כאשר הלקוח נבדק ע"י ועדה רפואית, יש לעמוד על כך שבין הפוסקים יהיה מומחה בתחום הצר, בנוסף למומחה בתחום הראשי. מתי נפנה למומחה בתחום צר ?

לחלופין, נביא בפני הוועדה חו"ד מאת המומחה בתחום הצר.

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software