כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

פ ג י ע ה ב ש מ י ע ה ע צ ב י ת ד ו צ ד ד י ת ו ס י מ ט ר י ת

ב א ל ה ה ע ו ס ק י ם ב מ ק צ ו ע ו ת ע ם ח ש י פ ה מ מ ו ש כ ת

ו ר צ י פ ה ל ר ע ש י ם ס ב י ב ת י י ם מ ז י ק י ם

ישנה פגיעה עצבית טיפוסית, עקב חשיפה לרעשים מזיקים, ממושכים ורצופים אצל אנשים שעובדים במקומות עבודה רועשים : שיפוצניקים , נגרים , חרטים, כרסמים, מלטשי יהלומים , עובדי דפוס, העובדים עם מסורים פטישים, אקדחי מסמרים ועוד.

עקומה – 1 שמיעה תקינה

דר' דוד נבות מומחה א.א.ג. וכירורגיית ראש - צוואר בוועדות המוסד לביטוח לאומי במקצוע א.א.ג, בתחום מחלת עבודה, אחת הבעיות השכיחות , היא פגיעה בשמיעה העצבית עקב חשיפה ממושכת לרעשים מזיקים, דהיינו מעל .85db אצל ילדים תופעה חולפת של ירידה הולכתית בשמיעה עקב תפליט באוזניים שנספג עם הזמן או ע"י תרופות או ניתוח ( עקומה .)2 אצל מבוגרים, יש ירידה עצבית ( פרסביאקוזיס עם ) עקומה טיפוסית אלכסונית יורדת ( עקומה )3 נגרם ע"י גיל, גנטיקה , תרופות, מחלות (יתר לחץ דם, סוכרת). ישנם פגיעות שמיעה שונות.

עקומה - 2 ירידה בשמיעה הולכתית – זמנית בד "כ

27

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור רפואי

Made with FlippingBook Digital Publishing Software