כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

פ ג י ע ה ב ש מ י ע ה

) 2 8

( ה מ ש ך מ ע מ '

אדם שנחשף לרעשים, כדי שתוכח נכותו צריך לעבוד באותם תנאים של חשיפה לרעש עד ליום בו נערכת הועדה. אם אותו אדם הפסיק להיחשף מעל שנה לרעשים המזיקים, לא תוכר נכותו . הנזק העצבי הוא בלתי הפיך.

אנו נתקלים בבעיה של החמרה במצב השמיעה אם האדם ממשיך ועובד באותם תנאים ובאותו היקף עבודה, מספר שנים לאחר קיום הועדה הראשונה . בוועדה אדם חייב להוכיח שעבד בשדה רעש לפחות מעל .85db יש חוליות מקצועיות שבאות למפעל ובודקות בצורה מדויקת את מפלס רמת הרעש במקום העבודה של המתלונן.

במצב זה , בדרך כלל יש צורך בשיקום שמיעתי דו צדדי.

* מודעה לא ממומנת

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור רפואי

29

Made with FlippingBook Digital Publishing Software