כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ת ס מ ו נ ת כ א ב ה מ ז כ ה ב נ כ ו ת ר פ ו א י ת ו ז כ ו י ו ת

כ ס פ י ו ת

המוכרים לא מצליחים לרפא. אם אתם סובלים מבעיה העונה או דומה לתיאור זה, יש סיכוי שאתם סובלים מתסמונת כאב מסוג כלשהו. לתסמונות כאב יש סימנים המאפיינים אותן ומסייעים בהגדרתן . כך למשל, כאשר מדובר בתסמונת כאב עצבית, ייתכנו לעיתים קרובות גם ביטויים פיזיים. למשל: האזור הפגוע עשוי לשנות צבע, להזיע, להיות חם, רגיש למגע מים/רוח, שיער שמפסיק לצמוח וכיוב .' אלה לא חייבים להתקיים במקביל או באופן מלא, אך אם הם מתקיימים , הם מהווים אינדיקציה לכך שקיימת תסמונת כאב עצבי. הכאב המוכרות יותר, ניתן למנות את התסמונות הבאות: ,crps פיברומיאלגיה , כאבי פנטום, אָרַכנואידיטיס , כאבי ראש ( בכלל זה כאב מקבצי) וכיוב ' ולכל אחת יש את הסימנים והאינדיקציות הרלוונטיים . לעיתים קרובות קיים קושי לאבחן תסמונות כאב, בין היתר בשל כך שהן לא ניתנות לאבחון קליני בבדיקות הדמיה אלא רק בבדיקה קלינית; ובנוסף , גם קיים לא סימנים בין יתר תסמונות

על האופן שבו

לעמוד

בעוד שבעבר התייחסו לכאב כאל תסמין של בעיה רפואית אחרת, הרי שהיום מכירים בכך שכאב עשוי להיות בעיה רפואית העומדת בפני עצמה המצדיקה אבחנה, מעקב וטיפול ואף דרגת נכות המזכה בזכויות כספיות, בין אם במסגרת תביעות הביטוח הלאומי, בין אם במסגרת תביעות נזיקין ובין אם בתביעות בפני קצין התגמולים . כמחלה העומדת בפני עצמה, הביאה את המועצה הרפואית המדעית בישראל להכיר ברפואת שיכוך הכאב כתת התמחות שהעיסוק בה מצריך רישיון, כלומר – לא כל רופא רשאי לעסוק בתחום זה, וכיום קיים ומוסיף להיבנות מערך שלם שכל עיסוקו הוא טיפול בכאב. כפי שנאמר קודם לכן, כאב עשוי לזכות בנכות רפואית, אך לא כל כאב. כדי שכאב יוכר כתסמונת המזכה בנכות, הוא צריך לקיים קריטריונים מסוימים, ובין היתר: משך זמן הטיפול בו, אופן המעקב הרפואי, סוג הטיפול התרופתי וכיוב .' ההכרה בכאב

מתפתחות כל תסמונות הכאב; אך כדי לסבר את העין, נציג דוגמה הנפוצה בקרב נפגעי תאונות/חבלות. תארו לכם למשל אדם שנחבל, וכתוצאה מהחבלה , נגרמה לו פגיעה בעצב המספק תחושה (נזק שלרוב לא זוכה להתייחסות ברישום הרפואי). אדם זה יסבול כאב עז שלא יחלוף עם תום תקופת תהליך הריפוי המקובל, אלא הכאב יהפוך

עו" ד אסף מירזאי

כרוני ויקשה מאוד על הטיפול או אף יפתח עמידות לטיפול רפואי . תיאור זה הוא רק דוגמה אך את ההיגיון של דוגמה זו אפשר להפעיל גם על התסמונות האחרות, דהיינו, כאב כרוני הנמשך זמן ממושך שהאמצעים הרפואיים

לא ניתן במאמר קצר זה

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

6

Made with FlippingBook Digital Publishing Software