בימת הכפר - מרכז וייל לתרבות וקהילה

קתדרה - תערוכות פורצות דרך

קתדרה

11:15-10:00 ימי שלישי, בין השעות , מבקרת האמנות של "ידיעות אחרונות". נצא לסיור בתערוכות דנה גילרמן עורכת הסדרה: ויצרו חיבורים חדשים בין אמנות, 21- וה 20- ששינו את פני האמנות והאוצרות במאה ה טבע ואופנה, בנאליזציה ורוע, מושגיות וצורה, מגלומניות והפרזה. 12.4.2022 | 22.3.2022 | 22.2.2022 | 25.1.2022 | 21.12.2021 | 23.11.2021 תאריכים:

₪ 480 : פלוס | ₪ 530 : ממשיכים | ₪ 590 מפגשים: חדשים: 6- שכ"ל ל

חייהם ויצירתם של גדולי השירה והתרבות האמרקאית

12:15-11:00 ימי שלישי, בין השעות , מתרגם, איש רדיו וטלוויזיה בדרכו הייחודית של קובי מידן נחווה חוויה קובי מידן מרצה: ספרותית עמוקה, מרתקת וקצבית. הקורס ילווה בקריאה אמנותית, תמונות, קטעי סרטים ומוסיקה. 8.3.2022 | 1.2.2022 | 4.1.2022 | 7.12.2021 תאריכים:

₪ 320 : פלוס | ₪ 360 : ממשיכים | ₪ 420 : חדשים מפגשים: 4- שכ"ל ל

Made with FlippingBook Ebook Creator