ארבעה משפטים שכל ילד צריך לשמוע בפתיחת שנת הלימודים

הדבר השני שכדאי לעשות הוא ללמד את הילדים להשוות את עצמם לעצמם. בונן על הדרך שהם עצמם עשו בשלבים השונים. כלומר במקום להשוות לאחרים – לה כל תהליך למידה כרוך במעבר בין שלבים שונים. לפעמים הצעד הראשון הוא בכלל התנגדות לנסות. אבל, אם מתמידים ומגלים סבלנות ואורך רוח מתחילים בהדרגה להתקדם בתהליך. האיור הבא מדגים זאת יפה:

יש! עשיתי את זה!

אני אעשה את זה

אני יכול לעשות את זה

אני אנסה לעשות את זה

איך אני עושה את זה?

אני רוצה לעשות את זה

אני לא יכול לעשות את זה

אני לא אעשה את זה

3

Made with FlippingBook Ebook Creator