ארבעה משפטים שכל ילד צריך לשמוע בפתיחת שנת הלימודים

וגם אתם ההורים – כל אחד ואחת מכם הוא יחיד ומיוחד במינו. כולכם חשובים לנו ואנחנו רוצים לתת לכם ביטחון ומענים ככל שאפשר. בכל מקרה של קושי, שאלה או התלבטות שעולה בפניכם במהלך השנה, השירות הפסיכולוגי ובית הספר להורים זמינים לרשותכם. הצוותים החינוכיים במסגרות החינוך יוכלו לכוון אתכם כיצד לפנות.

orital@br7.org.il במקרה של התלבטות ניתן לפנות למייל

שתהיה שנת לימודים ! מוצלחת לכולם

8

Made with FlippingBook Ebook Creator