האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

עם סרטן שד דלקתי [5]. במחקר שפורסם SEER בהתבסס על נתונים של מאגר ה- (Surveillance, Epidemiology, and End נמצא הבדל משמעותי בהישרדות )Results בין סרטן שד דלקתי עם קולטנים להורמונים חיוביים, וסרטן שד דלקתי עם קולטנים להורמונים שליליים (חציון של 4 שנים לעומת שנתיים). נתונים מהספרות המקצועית, תומכים בכך שלקולטנים להורמונים תפקיד פרוגנוסטי וטיפולי חשוב בסרטן שד דלקתי . אצל%63-%06 מהחולות בסרטן שד דלקתי HER2 נמצאה שכיחות גבוהה יותר לביטוי יתר של . עם (Human Epidermal Growth Factor 2) זאת, טרם הוכח כי קיים הבדל במהלך המחלה וההישרדות בין חולות אצלן נמצא ביטוי יתר של , לבין חולות ללא ביטוי כזה [6]. HER2 מרכיבים מולקולריים מחקרים רבים התמקדו בזיהוי שינויים גנטיים אופייניים לתהליך הדלקתי של הסרטן המכונה "חתימה מולקולרית דלקתית". בחלק גדול מהמקרים בהם התגלה סרטן שד דלקתי, נמצא ביטוי גבוה של גורמי צמיחה VEGF , קולטנים ל- FGF אנגיוגניים: ) Vascular Endothelial Growth Factor( . נתון IL-6,IL-8 ורמות גבוהות של הציטוקינים זה מסביר את נוכחותם של כלי דם צעירים ורבים בתוך הגידול. רמה גבוהה של חלבון (שאחראי להידבקות התאים) E-Cadherin לא פעיל, אחראיים MUC1 וביטוי יתר של לפיזור הגרורתי הנפוץ . שינויים גנטיים בכמחצית מהמקרים בהם התגלה סרטן שד דלקתי, נמצא אצל החולות אובדן הטרוזיגוטיות - תהליך )LOH - Loss of Heterozygosity( כרומוזומלי הגורם לאיבוד גן שלם. בסדרת בדיקות שנערכה ל-46 חולות עם סרטן שד דלקתי שטופלו במרכז אחד, שונים ונמצאה נוכחות יתר LOH נמצאו דפוסי

בגידול אצל חולות עם תהליך דלקתי נרחב ופרוגנוזה גרועה. הוא שאחראי על מניעת מוטציות p53 הגן ושמירה על יציבות הגנום. גן זה, נמצא מוטנטי בכ-%14 מהמקרים של סרטן שד דלקתי, ונוכחותו מצביעה על מקרים עם מחלה מתקדמת יותר, סיכון מוגבר לגרורות ופרוגנוזה גרועה . במקרים רבים של סרטן שד דלקתי - בשיעור Rho C של %09 - נמצאה נוכחות מוגברת של ). לעומת זאת Ras (חלק מקבוצת אונקוגנים בקרב נשים שאובחנו כחולות סרטן שד שאינו , Rho C דלקתי, נצפתה נוכחות מוגברת של המהווה גורם משמעותי ביצירת גרורות אצל %83 מהחולות בלבד. הידוע כמדכא גדילה, והוא WISP3 גן אחר Insulin-Like( IGFBPrP שאחראי על יצור Growth Factor BindingProtein - Related נמצא חסר ב-%08 מהמקרים של ,)Protein סרטן שד דלקתי, לעומת %02 בסרטן שד לא דלקתי [7]. עיבוי של העור ושינוי בארכיטקטורה של קוריות השד. במחקר רטרוספקטיבי שבדק מאפיינים ממוגרפיים, הודגם גידול ראשוני רק ב-%51 מהמקרים [8]. בעידן הממוגרפיה הדיגיטלית, הממצאים הפתולוגים השכיחים יותר בממוגרפיה, הם: שינוי בקוריות השד, עיבוי של העור וסמיכות יתר של רקמת השד. על מנת לזהות אזורים חשודים (גידול או עיוות בקוריות השד), מומלץ לבצע ממוגרפיה דו- צדדית לצורך סקירה של השד השני, וכן לצורך ביופסיה המכוונת על ידי אולטרסאונד. ביצוע בדיקת אולטרסאונד תורמת לאבחון מעורבות של בלוטות לימפה אזוריות, לפני הטיפול הכימותרפי, לצורך תכנון טיפול קרינתי משלים לכל האזורים המעורבים. בדיקות שונות בדיקת ממוגרפיה יכולה להדגים גוש עם שינוי בארכיטקטורה של השד או הסתיידויות פתולוגיות. במרבית המקרים (%08) מופיע

שדיים אינו מומלץ MRI השימוש בבדיקת כבדיקה שגרתית, אלא במקרים בהם לא ניתן למצוא נגעים בבדיקת אולטרסאונד או בממוגרפיה [9]. בירור מערכתי כאמור, מרבית הנשים שחלו בסרטן שד דלקתי מאובחנות כחולות במחלה מקומית מתקדמת, כאשר %03 מהן סובלות ממחלה גרורתית. מסיבה זו מומלץ לבצע בעת CT האבחנה, בירור סיסטמי הכולל בדיקת כללית )Computed Tomography( (לכל הגוף) ומיפוי עצם. לצורך הערכה PET CT השימוש בבדיקת סיסטמית בסרטן שד דלקתי, שנוי במחלוקת. במחקר רטרוספקטיבי שבדק את תרומתה של בדיקה זו לאבחון סרטן שד דלקתי, בוצעה בדיקה זו לאחר שהחולות עברו ומיפוי עצם. אחוז הנשים שאובחנו CT בדיקת כחולות במחלה גרורתית PET CT בבדיקת רגיל, הגיע לשיעור של CT שלא אובחנה ב- %71 [01]. באופן לא מפתיע נמצא במחקר אחר, שיפור בהישרדות אצל חולות סרטן בעת האבחנה. PET CT שד דלקתי, שעברו תוצאות אלו מוסברות על ידי המידע שהתקבל בעקבות בדיקה זו ובהתאם לכך Stage Migration( שונה דירוג המחלה בנוסף, גילוי ממצאים בבלוטות .)Effect לימפה אזוריות, יכול לסייע בתכנון הטיפול הקרינתי [11]. דירוג המחלה והטיפול בה TNM סרטן שד דלקתי מוגדר לפי שיטת (שיטה המדרגת את STAGING SYSTEM T-tumor, N-node, שלב המחלה לפי . מחלה זו מוגדרת תמיד )M-metastases ולפי מצב מעורבות קשרי הלימפה T4d כ- , ובהיעדר פיזור גרורתי, הגידולים )N0-3( . STAGE III B/C יוגדרו כ- STAGE III B מחלה לא גרורתית תוגדר כ- . )T4dN0-3( STAGE III C או ,)T4dN0-2(

109

Made with FlippingBook - Online catalogs