האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

המלצות מפתח לניהול מקרה סרטן שד דלקתי

יעוץ גנטי מומלץ לנשים עם היסטוריה משפחתית של סרטן שד ו/או שחלה, ולנשים שחלו לפני גיל 05. סיכום סרטן שד דלקתי הינו גידול נדיר יחסית, אך אגרסיבי. במרבית המקרים מאובחנת מחלה זו בשלב מתקדם ולכן יש צורך בטיפול המשלב צוות רב-תחומי. הגישה הטיפולית במחלה לא גרורתית, כוללת טיפול סיסטמי Modified( טרום ניתוחי, ניתוח לכריתת שד , טיפול קרינתי משלים )Radical Mastectomy לפי מצב HER2 וטיפול הורמוני ו/או אנטי הקולטנים.

אבחון קליני של סרטן שד דלקתי צריך לכלול: הופעה מהירה של אודם, בצקת ו/או "עור קליפת תפוז" ו/או חום מקומי עם/בלי מסה נמושה בשד. ביופסיית ליבה מגוש בשד לאבחון קרצינומה חודרנית • ביופסיית עור מומלצת כאשר קיים ספק או חשד שמדובר בסרטן שד דלקתי לפי קריטריונים קליניים HER2 • יש לבצע צביעות לרצפטורים לאסטרוגן, פרוגסטרון ו- שד MRI בדיקת ממוגרפיה ובדיקת אולטרסאונד כולל בלוטות לימפה אזוריות. אינו מומלץ בשגרה, אלא רק אם ממוגרפיה/אולטראסאונד אינם אבחנתיים. PET וסקירת עצם (אין מספיק מידע על שימוש ב- CT בירור רב מערכתי בעזרת על מנת להמליץ על בדיקה זו כבדיקה השגרתית). CT יש להמליץ על טיפול סיסטמי IBC מומלצת גישה רב-מערכתית • לנשים עם צריך להינתן לנשים HER2 ראשוני עם אנתרציקלינים וטקסנים • טיפול נגד חיובי. טיפול הורמונלי משלים לנשים עם קולטנים להורמונים HER2 עם סרטן חיוביים • מעקב אחר תגובה לטיפול צריך לכלול בדיקה פיסיקלית ומעקב Modified Radical Mastectomy הדמייתי • הטיפול הניתוחי הדפניטיבי הוא לאחר טיפול טרום ניתוחי סיסטמי • שחזור שד צריך להיעשות רק באישה , ולא מסטקטומי משמרת עור ובכל Modified Radical Mastectomy שעברה מקרה שחזור מיידי אינו מומלץ. 05. אצל נשים מתחת לגיל 54 Gy קרינה מומלצת בכל המקרים במנה של עד עם שוליים ניתוחיים חיוביים, מעל 4 בלוטות לימפה מעורבות, לאחר טיפול טרום ניתוחי או תגובה מעטה לטיפול כימותרפי, מומלץ לתת מנה מצטברת . 66 Gy של עד

קריטריונים לאבחנה

הערכה פתולוגית

אמצעי אבחון ובדיקות משלימות

טיפול

קרינה

רשימת ספרות

carcinoma: mammographic, ultrasonographic, clinical, and pathologic findings in 142 cases. Radiology. 2002 Jun;223(3):829–38. 9. Yang WT, Le-Petross HT, Macapinlac H, et al. Inflammatory breast cancer: PET/CT, MRI, mammography, and sonography findings. Breast Cancer Res Treat. 2008 June;109(3):417–26. 10. Carkaci S, Macapinlac HA, Cristofanilli M, et al. Retrospective study of 18F-FDG PET/CT in the diagnosis of inflammatory breast cancer: preliminary data. J Nucl Med. 2009 Feb;50(2):231–8. 11. Niikura N, Liu J, Hayashi N, et al. Treatment outcome and prognostic factors for patients with bone-only metastases of breast cancer: A single- institution retrospective analysis. The Oncologist 2011;16(2):155–64. 12. Ueno NT, Buzdar AU, Singletary SE, et al. Combined-modality treatment of inflammatory breast carcinoma: twenty years of experience at M.D. Anderson Cancer Center. Cancer Chemother Pharmacol. 1997;40(4):321–9. 13. Cristofanilli M, Gonzalez-Angulo AM, BuzdarAU, et al. Paclitaxel improves the prognosis in estrogen receptor negative inflammatory breast cancer: The M.D. Anderson Cancer Center experience. Clin Breast Cancer. 2004 Feb;4(6):415–9. 14. Hurley J, Doliny P, Reis I et al. Docetaxel, cisplatin, and trastuzumab as primary systemic therapy for human epidermal growth factor receptor 2-positive locally advanced breast cancer. J Clin Oncol. 2006 Apr;24(12):1831–8.

1. Lee B, Tannenbaum E. Inflammatory carcinoma of the breast: a report of twenty-eight cases from the breast clinic of Memorial Hospital. Surg Gynecol Obstet. 1924; 39:580–95. 2. Dawood S, et al. International expert panel on inflammatory breast cancer: consensus statement for standardized diagnosis and treatment. Ann Oncol. 2011 Mar;22(3):515-23. 3. Hance KW, et al. Trends in inflammatory breast carcinoma incidence and survival: the surveillance, epidemiology, and end results program at the National Cancer Institute. J Natl Cancer Inst. 2005 Jul 6;97(13):966-75. 4. Kim T, Lau J, Erban J. Lack of uniform diagnostic criteria for inflammatory breast cancer limits interpretation of treatment outcomes: a systematic review. Clin Breast Cancer. 2006 Dec;7(5):386–95. 5. Harvey HA, Lipton A, Lawrence BV, et al. Estrogen receptor status in inflammatory breast carcinoma. J Surg Oncol. 1982 Sep;21(1):42–4. 6. Zell JA, Tsang WY, Taylor TH, et al. Prognostic impact of human epidermal growth factor-like receptor 2 and hormone receptor status in inflammatory breast cancer (IBC): analysis of 2,014 IBC patient cases from the California Cancer Registry. Breast Cancer Res. 2009;11(1):R9. 7. Overmoyer BA. Inflammatory breast cancer: novel preoperative therapies. Clin Breast Cancer. 2010 Feb;10(1):27-32. 8. Gunhan-Bilgen I, Ustun EE, Inflammatory breast

15. Cristofanilli M, Boussen H, Baselga J, et al. A phase II combination study of lapatinib and paclitaxel as a neoadjuvant therapy in patients with newly diagnosed inflammatory breast cancer (IBC). Breast Cancer Res Treat. 2006;100:S14. 16. Limentani SA, Brufsky AM, Erban JK et al. Phase II study of neoadjuvant docetaxel, vinorelbine and trastuzumab followed by surgery and adjuvant doxorubicin plus cyclophosphamide in women with human epidermal growth factor receptor 2-overexpressing locally advanced breast cancer. J Clin Oncol. 2007 Apr;25(10):1232–8. Epub 2007 Feb 12. 17. Burstein HJ, Harris LN, Gelman R, et al. Preoperative therapy with trastuzumab and paclitaxel followed by sequential adjuvant doxorubicin/cyclophosphamide for HER2 overexpressing stage II or III breast cancer: a pilot study. J Clin Oncol. 2003 Jan;21(1):46–53. 18. Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, et al. Neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab followed by adjuvant trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER2-positive locally advanced breast cancer (the NOAH trial): a randomised controlled superiority trial with a parallel HER2-negative cohort. Lancet. 2010 Jan 30;375(9712):377–84. 19. Gianni L, Pienkovski T, Im YK, et al. Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzaumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a randomised multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2012 Jan;13(1):25-32.

111

Made with FlippingBook - Online catalogs