האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

הטיפול בסרטן שד גרורתי בגברים

מ”ג. קיימים מספר מחקרים (רטרוספקטיביים) המראים את הערך במתן מעכבי ארומטאז כטיפול משלים בסרטן שד בגברים. בגידולי סרטן שד בעלי מאפיינים אגרסיביים גבוה = Ki67 דיפרנציאציה נמוכה; = G3 ( פרוליפרציה גבוהה; מעורבות עורית וקיום בלוטות לימפה גרורתיות), מתן כימותרפיה משלימה, יחד עם משלבי תרופות הניתנים לחולות סרטן שד, מביא לתוצאות הדומות, בקרב גברים שחלו בסרטן שד, מבחינת ערכן וחשיבותן, לתוצאות המתקבלות ממתן טיפול מסוג זה, לנשים שחלו בסרטן השד. כטיפול )Trastuzumab לגבי מתן הרצפטין ( משלים לסרטן שד בגברים עם ביטוי יתר של ברקמת הגידול, עדיין אין מידע מספיק. HER2

רשימת ספרות

הגישה התרופתית/המועדפת לטיפול בסרטן שד גרורתי אצל גברים הוא טיפול אנטי הורמונלי בטמוקסיפן. גם טיפולים אנטי הורמונליים עם מעכבי ארומטאז או הוכחו Fulvestrant אנטי אסטרוגנים מסוג כפעילים ויעילים בגידולים אלו [8]. טיפולים כימותרפיים במשלבים דומים לאלו הניתנים בסרטן שד אצל נשים ניתנים לגברים שברקמת הגידול שנמצאה אצלם, אין ביטוי לרצפטורים לאסטרוגן לפרוגסטרון. טיפולים מסוג זה ניתנים גם לגברים שהראו עמידות או היעדר תגובה לטיפולים אנטי הורמונליים, שניתנו בשלבים מוקדמים או בקווי טיפול קודמים.

1. Information Services Division (ISD). Breast Cancer Statistics [Internet]. Edinburgh, Scotland: ISD Scotland; 2014 Apr 29 [cited 2014 Jul]. Available from: http://www.isdscotland.org. 2. Fentilman IS, et al. Male Breast Cancer. Lancet. 2006 Feb 18;367(9510):595-604. 3. Sciacca P, et al. Cancro della Manella Machile. (Cancer of the male breast). Minerva Chir 2000; 55:307-312. (Article in Italian). 4. Korde LA, et al. Multidisciplinary meeting on male breast cancer: summary and research recommendations. J Clin Oncol. 2010 Apr 20;28(12):2114-22. 5. Johansen Taber JA, et al. Male breast cancer: riskfactors, diagnosis and management (Review). Oncol Rep. 2010 Nov;24(5):1115-20. 6. Anderson WF, et al. Male breast cancer: a Population–based comparison with female breast cancer. J Clin Oncol. 2010 Jan 10;28(2):232-9. 7. Margaria E, et al. Therapy and survival in male breast carcinoma: a retrospective analysis of 50 cases. Oncol Rep. 2000 Sep-Oct;7:1035-9. 8. Agrawal A, et al. Male breast cancer: a review of clinical management. Breast Cancer Res Treat. 2007 May;103(1):11-21.

125

Made with FlippingBook - Online catalogs