האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

תמונה מס. 3: קרינה חיצונית בשיטת תלת מימד

Intrabeam תמונה מס. 2: קרינת אורטו-וולטאז' תוך ניתוחית עם מכשיר

ברכיתרפיה באמצעות בלון המוחדר למיטת • הגידול הטיפול ניתן באמצעות בלון, המוחדר למיטת הגידול במהלך הניתוח, לאחר שהוא נכרת. קיימים כיום מספר סוגי בלונים, . ]9[ MammoSite ® שהותיק מביניהם הוא ה- בשיטה זו הנשים מקבלות את מנת הקרינה באמצעות מקור אירידיום רדיואקטיבי, בקצב מנה גבוה, המוכנס לבלון לאחר הניתוח, ולא במהלכו. ברכיתרפיה נוספת בעזרת בלון היא • Axxent Electronic Brachytherapy ® באנרגיה X בשיטה זו משתמשים בקרינת נמוכה (ולא במקור רדיואקטיבי). הודות לכך מתאפשר טיפול קרינתי בזמן הניתוח, ללא צורך בחדר ממוגן או במערכת לטעינת המקור . )Afterloader( הרדיואקטיבי ב"שלט רחוק" הניסיון בשיטה זו מצומצם יחסית בהשוואה לשיטות אחרות, שכן המכשיר אושר לשימוש בארה"ב רק בשנת 6002. מתבצעת במספר שיטות. יתרונה העיקרי של שיטה זו מתבטא בכך, שהטיפול מתבצע רק לאחר שהתקבלה תשובה פתולוגית סופית, המאשרת שהחולה אמנם מתאימה לטיפול קרינתי מואץ ועומדת בקריטריונים הנדרשים לטיפול זה. זיהוי מיטת הגידול מתבצע על פי רוב באמצעות סיכות ניתוחיות שהושארו על ידי המנתח לצורך סימון מיטת הגידול, והמודגמות בדימות המבוצע במסגרת תכנון הטיפול. הקרנה לאחר הניתוח • הקרנה לאחר הניתוח של מיטת הגידול,

תמונה מס. 4: ברכיתרפיה תוך רקמתית

קריטריונים לבחירת החולות המתאימות לטיפול בשיטת מזעור ההתערבות הקרינתית הטיפול הקרינתי הממוזער והמואץ בסרטן השד הוכנס לשימוש יומיומי במרכזים רבים בעולם, למרות שיעילות השיטה ומגבלותיה עדיין נבדקים בימים אלה במסגרת מחקרים קליניים מבוקרים. קיימות כיום המלצות מטעם ארגונים שונים, אמריקאים ואירופאיים, לבחירה מושכלת של חולות שעשויות להתאים לסוג טיפול זה, שלא במסגרת מחקר. GEC – ESTRO המלצות האיגוד האירופאי לטיפול קרינתי מואץ ממוזער, שלא במסגרת מחקר קליני, פורסמו בשנת 9002 (סיכום ההמלצות בטבלה מספר 4). על פי המלצות אלה, מחולקות הנשים לקבוצת סיכון נמוך ולקבוצת סיכון גבוה (שבה אין לטפל בשיטת מזעור הקרינה). קיימת קבוצה נוספת, בדרגת סיכון בינוני, אשר לגביה הטיפול בשיטה זו מקובל רק במסגרת מחקרים קליניים מבוקרים [11]. החברה האמריקאית לברכיתרפיה )ABS - American Brachytherapy Society(

קרינה באמצעות מאיץ קווי • קרינה חיצונית לאחר ניתוח ניתנת על ידי שדות קרינה המכוונים לנפח מצומצם, אותם מתכננים באמצעות מערכת תכנון קרינה תלת ) (תמונה מספר 3) או בשיטת 3D ממדית ( . חסרונה העיקרי של שיטה זו מתבטא IMRT ה- במנה הגבוהה יחסית של קרינה אינטגרלית וקרינת פיזור לרקמות הבריאות, כולל השד המטופל והשד הנגדי (הבריא). קרינה באמצעות פרוטונים • בשיטה זו, ניתנת קרינה חיצונית לגידול באמצעות אלומות פרוטונים. השיטה זמינה רק בארצות בהן קיים מאיץ פרוטונים. התכונות הפיזיקליות של קרן הפרוטונים מאפשרות חשיפה נמוכה של הרקמות הבריאות לקרינה, אך אין לטיפול זה יתרון רדיו-ביולוגי בהשוואה לקרינת פוטונים, ועלויות הטיפול גבוהות ביותר. משום כך, אין כיום ראיות להצדקת השימוש בקרינת הפרוטונים בהתוויה של טיפול קרינתי ממוזער ומואץ בסרטן שד [01]. (סיכום היתרונות והחסרונות של השיטות השונות בהן משתמשים למזעור הטיפול הקרינתי בסרטן השד והאצתן, בטבלה מספר 3).

138

Made with FlippingBook - Online catalogs