האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

קרינה בתר ניתוחית

קרינה תוך ניתוחית

• קרינת אלקטרונים או אורטווולטאז מחייבת רכישת מאיץ אלקטרונים ייעודי, אותו מציבים בחדר הניתוח, או מכשיר רנטגן ייעודי בעל אפליקטור כדורי. עלות המכשירים הללו ואחזקתם השוטפת יקרה. לחילופין, ניתן להעביר את החולה לבונקר הקרינה או לנתח בבונקר הקרינה – פעולות הכרוכות בלוגיסטיקה מורכבת.

חסרונות

• לביצוע ברכיתרפיה נדרש צוות מיומן ובעל ניסיון בטכניקה של השתלת מקורות קרינה ב"מיטת" השאת.

, לטיפול קרינתי מואץ ממוזער, שלא במסגרת מחקר קליני GEC – ESTRO טבלה מס. 4: המלצות האיגוד האירופאי (משנת 9002)

סיכון גבוה (לא מומלץ לבצע טיפול קרינתי ממוזער מואץ)

סיכון נמוך (אפשר לבצע טיפול קרינתי ממוזער מואץ)

מתחת 04 שנה

מעל 05 שנה

גיל המטופלת

גדולה מ-3 ס"מ

קטנה מ-3 ס"מ

ממדי השאת

שאת רב מרכזית או רב מוקדית

שאת חד מוקדית

מוקד

יותר מ-4 בלוטות מעורבות בבית השחי או העדר מידע לגבי מעורבות בלוטות בית השחי • כמות גדולה של מרכיב סרטן Extensive( אינטרה-דוקטלי בשאת )intra-ductal component • מרכיב שאתי בתוך חללים לימפתיים או כלי דם

בלוטות בית השחי אינן מעורבות ע"י גרורות

בלוטות לימפה

)Infiltrating lobular carcinoma( • ללא מרכיב של שאת לובולרית Extensive( • ללא כמות גדולה של מרכיב סרטן אינטרה-דוקטלי בשאת )intra-ductal component • ללא מרכיב שאתי בתוך חללים לימפתיים או כלי דם

היסטולוגיה

שולי כריתה מעורבים בגידול

לפחות 2 מ"מ

שוליים

) (משנת 9002) ASTRO טבלה מס. 5: המלצות האיגוד האמריקאי לרדיותרפיה (

**חוסר תאימות לטיפול מסוג APBI

"משנה זהירות" לטיפול מסוג APBI

APBI תאימות לטיפול מסוג *

פחות מ-05 שנה

59-50

מעל 06 שנה

גיל

BRCA נשאית למוטציות בגן 2-1

-

BRCA לא נשאית למוטציות בגן 2-1

גנטיקה

גדול מ-3 ס"מ

3-1.2 ס"מ

קטן מ-2 ס"מ

גודל גידול

T 3-4

-

-

(גידול) T דרגת

מעורבים

2 מ"מ < קרובים

נקיים

שוליים

-

-

כל דרגות ההתמיינות

דרגת התמיינות

141

Made with FlippingBook - Online catalogs