האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

טבלה מס. 2:

העומדות על הפרק הן: 1. מהי רמת הסיכון להישנות מרוחקת. 2. האם צריך לטפל בחולה באמצעות כל מרכיבי הטיפול הסיסטמי. לצורך זה פותחו מספר בדיקות של חתימות גנומיות הבודקות מספר רב של גנים, במטרה לאפיין סרטן שד מוקדם. מרבית הבדיקות פותחו ועברו ולידציה ככלי פרוגנוסטי בלבד באוכלוסיית החולות השכיחה והמורכבת ביותר, קרי, חולות עם סרטן שד שלו קולטנים שלילי. HER2 חיוביים ו- חלק מהבדיקות שעברו תהליך ולידציה הפכו לכלי פרוגנוסטי ופרדיקטיבי, וכך מעבר להערכת הסיכון להישנות, נוסף מרכיב של הערכת התועלת של מרכיבי הטיפול השונים בשיפור סיכויי ההחלמה. בנוסף, השימוש בבדיקות ככלי פרוגנוסטי יכול לסייע לרופאים המטפלים להחליט האם יש צורך טיפולי, אך אינו עוזר באופן מבוקר בהחלטה לגבי סוג הטיפול המומלץ. השימוש בבדיקות הכוללות בתוכן גם מרכיב פרדיקטיבי מסייע להחליט האם יש צורך בטיפול, ובנוסף עוזר להחליט על מרכיבי הטיפול כמו למשל, האם המטופלת תקבל טיפול כימי בנוסף לטיפול ההורמונלי. בטבלה המצורפת [1] מצויינות מספר חתימות גנומיות שעברו פיתוח מעבדתי . )Peer Review( וקליני ופורסמו בספרות קיימות כיום ארבע בדיקות הזמינות באופן שפותחה )Oncotype DX( מסחרי: אונקוטייפ , ממהפרינט Health Genomic על ידי , Agendia שפותחה על ידי )MammaPrint( המבוססת על )Prosigna( בדיקת פרוסיגנה ובדיקת אנדופרדיקט PAM החותם של 05 (טבלאות מס. 2, 3). )EndoPredict( ראוי לציין כי פיתוח הבדיקות וולידציית [תיקוף] האלגוריתמים בוצעו על דגימות קיימות מבנק רקמות או מתוך מחקרים קיימים שכללו סוגי החתימות הגנומיות הקיימות

AGO. Prognostic and Predictive Factors. Guidelines of the AGO Breast Committee. 2014 Apr 21. Available from: www.ago-online.de/en/guidelines-mamma/march-2014 [1]

טבלה מס. 3:

AGO. Prognostic and Predictive Factors. Guidelines of the AGO Breast Committee. 2014 Apr 21. Available from: www.ago-online.de/en/guidelines-mamma/march-2014 [1]

150

Made with FlippingBook - Online catalogs