האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

היבטים סיעודיים ופסיכו-סוציאליים

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

התכונות הנדרשות מהאחות המתאמת כוללות: תקשורת בינאישית טובה, יכולת פתרון בעיות, יעילות בניהול זמן, התמודדות עם משימות רבות בו זמנית, חשיבה יצירתית (מבוססת ראיות) ויכולת ייצוג המטופלות מול המערכת.

- ACS ארגון הסרטן האמריקאי ( הם: תעודה )American Cancer Society של אחות מוסמכת, השכלה בתחום הסיעוד ברמה אקדמאית (רצוי תואר שני), ניסיון קליני בתחום סרטן השד, מיומנויות תקשורת מעולות ויכולת לעמוד במשימות רבות [2]. )Oncology Nursing Society( ONS גם לפי ה- על האחות המתאמת להפגין ידע רב ומיומנויות רבות, כמפורט בהמשך [11]. ארגון הסיעוד האונקולוגי האירופאי )EONS - European Oncology Nursing Society ( שמכיר בחשיבות התפקיד ובצורך לפתח אותו, נערך לבנות תכנית הכשרה עבור אחיות באירופה שיתמחו בסיעוד בתחום סרטן השד. בעקבות דיונים שונים בנושא, בהשתתפות צוות היגוי שמנה נציגות של מספר מדינות (כולל ד"ר אילנה קדמון מישראל) הגדיר הארגון את עמדתו באופן ברור ומדויק: נדרש מהאחות המתאמת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום האונקולוגיה, תואר שני ומעלה בסיעוד עם הכשרה ייחודית בתחום הסיעוד האונקולוגי (דוגמת הקורסים בסיעוד על-בסיסי המתקיימים בישראל). ישנן מספר עבודות שפורסמו בנושא, בהן מפורטים תפקידי האחות, המיומנויות והניסיון הנדרשים ממנה [21]. בישראל, טרם גובשה תכנית ייעודית שתכשיר את האחיות לתפקיד מורכב זה. האחות המתאמת בישראל עונה על דרישות אשר פורסמו בשנת 2102 [11] ONS ה- בנוגע לתפקידים, למיומנויות ולתחומי הידע הנדרשים ממנה. לפי המלצה זו, התפקידים הנדרשים מהאחות כוללים: מתן תמיכה רגשית, הדרכת המטופלת, עבודה על פי סטנדרטים מקצועיים, אתיים וחוקיים, סיוע בירוקרטי למטופלות וייצוגן מול המערכת הטיפולית, מתן מענה לפניות שלהן בכל הקשור להליך הטיפולי, שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע נוספים וסיוע בקבלת החלטות. בנוסף, על האחות המתאמת לפעול על פי כללי האתיקה (למשל לשמור על סודיות רפואית), לאזן תסמינים מהם סובלת המטופלת ולשפר את איכות חיי החולה ככל שניתן – כל זאת תוך שמירה על ההנחיות מבוססות המחקר והנהלים.

ובסיכומו נמצא, כי יש צורך להציג את הנושא בפני המועצה הלאומית לאונקולוגיה והאיגוד האונקולוגי, להעביר את ההמלצות האירופאיות לכל מרכזי השד, להקים ועדה לאומית לליווי מרכזים אלו, להקפיד על בקרת איכות של המרכזים בהתאם להמלצות האירופאיות וחשוב מכל - לעודד הפנייה של נשים עם בעיות בשד, לטיפול ולמעקב במרכזים אשר עומדים בבקרת איכות ובסטנדרטים המקובלים. בין השאר הסקר בדק האם המרכז כולל אנשי צוות שונים. נמצא, כי במרבית המרכזים נמצאת אחות מתאמת שד, כחלק מהצוות התמיכתי. במהלך השנים, נפתחו בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן מרכזי שד נוספים ברוב המרכזים הרפואיים בישראל לרבות בית חולים קפלן ברחובות, מרכז רפואי "לין" בחיפה, בית החולים "גליל מערבי" בנהריה ועוד. המצב בישראל ויישום התפקיד בית החולים הדסה עין כרם היה בית החולים הראשון בישראל שאימץ בשנת 6991, את הגישה החדשה בעולם המערבי, לפיה יש צורך באחות מתאמת שד. תפקיד חלוצי זה, שהתקיים במספר מרכזים רפואיים, נתמך ומומן על ידי האגודה למלחמה בסרטן. עד היום, ישנם מרכזים, שבהם התפקיד נתמך על ידי האגודה למלחמה בסרטן למשך כחמש שנים, עד לקליטתו על ידי המוסד הרפואי עצמו. עם השנים, מרכזים מסוימים הקצו תקנים למימון תפקידים נוספים בתחום סיעוד סרטן השד, בשל יתרונותיו הברורים, מספרן המצומצם של האחיות שהוכשרו לתפקיד (שדורש מיומנויות רבות) ומספרן הגבוה של המטופלות. ישנם מרכזים רפואיים, בהם האחות זמינה לנשים בכל שלבי המחלה, הטיפולים והמעקב. לעומת זאת, ישנם מרכזים אחרים בהם ישנה אחות מתאמת בריאות השד בשלב הכירורגי, ואחות נוספת בשלב הטיפולים האונקולוגיים והמעקב. באופן זה נוצר מצב בו חלק מהאחיות פועלות במרכזי השד, סביב האבחנה

עבודה בצוות רב מקצועי במרכזי שד העבודה במרכז לבריאות השד הפכה

ל"צו השעה" בנושא סרטן השד. מרכזי שד רב-תחומיים הוכרו כמקום הנכון, היעיל והמקצועי, המאפשר טיפול הולם ונאות לנשים המאובחנות עם סרטן השד. מרכזי השד אמונים על מתן מגוון שירותים מקצועיים בכל ( Eusoma - European Society of Mastology ( פרסם לפני מספר שנים נייר עמדה לקידום הנושא של מרכזי שד [31,51]. בהתאם להמלצותיו, אחות השד תרכז את עבודת הצוות הרב-תחומי ותהווה כתובת ברורה ועקבית לנשים המטופלות במרכז בכל בעיה ושאלה. בנוסף האחות המתאמת תיתן מענה מקצועי (בתחומי האחריות שלה), תפנה לאנשי מקצוע נוספים ותקשר בינם לבין המטופלות במידת הצורך. בדומה למדינות המערב, גם בישראל ישנם מרכזי שד רב-תחומיים בהם ניתן למצוא אנשי מקצוע מתחומים שונים (כגון רדיולוגים, פתולוגים, כירורגים ואונקולוגים) שהתמחו בסרטן השד. קידום מרכזים אלו נעשה באמצעות שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן והאגודה למחלות שד. בשנת 4002, ערכה הקואליציה הישראלית לסרטן השד סקר שבדק האם ישנם מרכזי שד רב-תחומיים במרכזים הרפואיים השונים בישראל. הסקר, שנשלח למנהלי המרכזים והוצג בכינוס האגודה הישראלית לאונקולוגיה ורדיותרפיה, כלל שאלות בכל התחומים של תפקוד מערך השד: הרכב הצוות, הציוד, הקשור לאבחון, טיפול ומעקב לנשים. הארגון האירופאי בנושא בריאות השד

המשאבים והפעילות השוטפת במרכז. שבעה עשר מרכזים השתתפו בסקר,

155

Made with FlippingBook - Online catalogs