האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

היבטים סיעודיים ופסיכו-סוציאליים

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

סיכום לאור האמור לעיל עולה כי תפקידה של האחות המתאמת הוא בעל חשיבות רבה הן למטופלת המתמודדת עם סרטן השד והן לקרוביה. בשל כך עולה הצורך בהמשך פיתוח התפקיד בישראל, הדורש התמקדות בכמה של האחות המומחית ביסוס התפקיד נושאים: בתחום בריאות השד מבחינה רשמית באגף הסיעוד של משרד הבריאות,

מקנה לנשים תחושת שליטה ושיתוף בקבלת ההחלטות בתהליך הטיפולי כולו. מתברר כי תפקידה של האחות בהיבט הרגשי הוא בעל חשיבות עצומה: האחות המתאמת מתוארת כמי שמכילה את מצוקתן הנפשית של הנשים ובני משפחותיהן, מפגינה חום ואמפתיה כלפי המטופלות תוך שמירה על כבודן מחד, ודאגה לשיפור תחושת הרווחה שלהן מאידך.

הכשרה ייעודית במטרה בניית תכנית המשך המחקר להמשיך ולפתח תפקיד זה, בתחום על מנת ללמוד ולהבין כיצד תופסים אנשי הצוות הרב-תחומי את תפקידה של קיום פעילויות הדרכה האחות המתאמת, פיתוח שוטפות ועדכון הידע של אחיות השד, נוספים ברחבי הארץ ולבסוף מרכזי שד בשיתוף צוות - עריכת מחקרים סיעודיים רב-תחומי ממספר מרכזים.

רשימת ספרות

1. Amir Z, Scully J, Borrill C. The professional role of breast cancer nurses in multi-disciplinary breast cancer care teams. Eur J Oncol Nurs. 2004 Dec;8(4):306-14 . 2. Shockney LD, Haylock PJ, Cantril C. Development of a breast navigation program. Semin Oncol Nurs. 2013 May;29(2):97-104. 3. Yarbro CH. International nursing and breast cancer. Breast J. 2003 May-Jun;9 Suppl 2:S98-S100. 4. Campbell D et al. Are specialist breast care nurses available to Australian women with breast cancer? Cancer Nurs. 2006 Jan-Feb;29(1):43-8. 5. Freeman HP. The history, principles, and future of patient navigation: Commentary. Semin Oncol Nurs. 2013 May;29(2):72-5 6. Ambler N et al. Specialist nurse counselor interventions at the time of diagnosis of breast cancer: Comparing ‘advocacy’ with a conventional approach. J Adv Nurs. 1999 Feb;29(2):445-53 7. Friese C et al. Employment of nurse practitioner and physician assistants in breast cancer care. J Oncol Pract. 2010 Nov;6(6):312-6 8. Case M. Oncology nurse navigator: Ensuring safe passage. Clin J Oncol Nurs 2010:15(1)33-40.

9. Koh C, Nelson J, Cook P. Evaluation of a patient navigation . Clin J Oncol Nurs.2010:15(1),41-48. 10. Korber S et al. A breast navigator program: barriers, enhancers, and nursing intervention. Oncol Nurs Forum. 2011 Jan;38(1):44-50. 11. Cantril C, Haylock PJ. Patient navigation in the oncology care setting. Semin Oncol Nurs. 2013 May;29(2):76-90. 12. Eicher M et al. Training breast care nurses throughout Europe: The EONS post basic curriculum for breast care nursing. Eur J Cancer. 2012 Jun;48(9):1257-62 13. EUSOMA. The requirements of a specialist breast unit. Eur J Cancer 2000, 36, 2288-2293. 14. Chang J. The impact of a multidisciplinary breast cancer center on recommendations for patient management. Cancer. 2001 Apr 1;91(7):1231- 7. (15) Esparza A. Patient navigation and the American Cancer Society. Semin Oncol Nurs. 2013 May;29(2):91-6. 15. Esparza A. Patient navigation and the American Cancer Society. Seminars in Oncology Nursing. 2013: 29(2), 91-96. 16. Dean A, Ahamed D. Assessing the impact of breast cancer telephone helpline. Cancer Nursing Practice.

2011:10(5),25-28. 17. Beaver K, Williamson S, Chalmers K. Telephone follow-up after treatment for breast cancer: views and experiences of patients and specialist breast care nurses. J Clin Nurs. 2010 Oct;19(19-20):2916-24 18. Cruickishank S et al. Specialist breast care nurses for supportive care of women with breast cancer (review). Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD005634 19. Lee T et al. Effects of nurse navigators on health outcomes of cancer patients.. Cancer Nurs. 2011 Sep-Oct;34(5):376-84 20. Kadmon I et al. Perceptions of Israeli women with breast cancer regarding the role of the breast care nurse throughout all stages of treatment: A multi- center study. Eur J Oncol Nurs.  Forthcoming 2014. 21. Eley R, Rogers-Clark C, Murray K. “The value of a breast care nurse in supporting rural and remote cancer patents in Queensland”. Cancer Nurs. 2008 Nov-Dec;31(6):E10-8. 22. Adami H, Zohar H, Rudner Y. “Lighthouse in the dark”: role of breast care nurse specialists in Israel. Nurs Health Sci. 2011 Dec;13(4):507-13.

157

Made with FlippingBook - Online catalogs