האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

מצד אחד, ומאידך קשובה ליכולות שלהם להכיל את המידע ולספוג אותו, מאפשרת לנהל דיאלוג פתוח, תוך שמירה על גבולות ברורים מתוך רצון להגן על הילד. יצירת תחושה של קירבה והעצמה של הקשרים בינן לבין הילדים, הייתה עבור האמהות מנוף להתמודדות, הסתגלות וצמיחה. סרטן מתקדם במצב בו המחלה מתקדמת, שגרת החיים עלולה להפגע באופן משמעותי. לעתים מדובר בתהליך ארוך ומתמשך שעלול להגיע למספר שנים, עם ירידה הדרגתית במצב הבריאותי, עליות ומורדות והסתגלות איטית במהלך הדרך. בעקבות ההחמרה במחלה יש צורך לארגן מחדש תפקידים שונים ותחומי אחריות. מסיבה זו, מצב של מחלה מתקדמת, מלווה לעתים בנטל על בני משפחה קרובים, בעיקר על בן הזוג. אלה נדרשים לסייע לחולה patients: relationships to coping and social support. Support Care Cancer. 2011:455-66. 18. Mann SL. Ostroff JS. Winkel G,et al, Couple-focused group intervention for women with early breast cancer and their partners. in:Watson M.Kissane D, edc.Handbook of psychotherapy in cancer care. Hoboken:John Wiley&Sons,Inc; 2011.P.149-157. 19. Stinesen-Kollberg K, Thorsteinsdottir T, Wilderäng U, Steineck G. Worry about one's own children, psychological well-being, and interest in psychosocial intervention.Psychooncology. 2013, 22(9):2117-23. 20. Lewis FM, Cochrane BB, Fletcher KA, Zahlis EH, Shands ME, Gralow JR, Wu SM,Schmitz K. Helping Her Heal: a pilot study of an educational counseling intervention for spouses of women with breast cancer. Psychooncology, 2008, 131-7. 21. Semple CJ, McCance T. Parents’ experience of cancer who have young children: a literature review. Cancer Nurs 2010;33(2):110–118. 22. Connell S, Patterson C, Newman B. Issues and concerns of young Australian women with breast cancer. Support Care Cancer 2006;14(5):419–426. 23. Duric VM, Butow PN, Sharpe L, Boyle F, Beith J, Wilcken NR, Heritier S, Coates AS, John Simes R, Stockler MR. Psychosocial factors and patients' preferences for adjuvant chemotherapy in early breast cancer. Psychooncology. 2007, 16(1):48-59 24. Bekteshi V, Kayser K. When a mother has cancer: pathways to relational growth for mothers and daughters coping with cancer. Psychooncology. 2013. May 19. 25. Lo C, Hales S, Braun M, Rydall AC, Zimmermann C, Rodin G. Couples facing advanced cancer: examination of an nterdependent relational system. Psychooncology. 2013, Apr 29. רשימת ספרות

ולהתמודד עם הידיעה על המוות שהולך וקרב. לו וחבריו [52] מנסים לבחון מה הם הגורמים המגנים, המסייעים למשפחות להתמודד עם נסיבות חיים קשות של מחלת סרטן מתקדמת. החוקרים מדגישים את מרכזיות המרכיב הבין-אישי, תחושת , היכולת )Relatedness( השייכות- מחוברות לתת ולקבל, והאמון שנוצר, או חלילה נשבר, במערכת היחסים. החוקרים מציינים כי עבור חולים עם מחלת סרטן מתקדמת, היכולת למצוא משמעות ומטרות בחיים נובעת מתחושת שייכות, הערכה ותפיסה עצמית, שהופרעה בשל הנטל והעומס שיוצרת מחלה. במחקר שכלל 872 זוגות של חולים עם מחלת סרטן מתקדמת מצאו החוקרים, שהחוויה של בן הזוג הבריא היתה, כצפוי, קשורה לחומרת המחלה, אבל גם לתחושת השייכות. ככל שתחושת הנטל על בן הזוג היתה קטנה יותר ובמקביל, המצוקה של החולה פחתה, כך עלתה תחושת השייכות/מחוברות אצל בן הזוג הבריא. 10. Thewes B, Bell ML, Butow P, Beith J, Boyle F, Friedlander M, McLachlan SA. the Members of the FCR Study Advisory Committee. Psychological morbidity and stress but not social factors influence level of fear of cancer recurrence in young women with early breast cancer: results of a cross-sectional study. Psychooncology. 2013 Aug 23. 11. Hamama-Raz Y, Perry S, Pat-Horenczyk R, Bar-Levav R, Stemmer SM. Factors affecting participation in group intervention in patients after adjuvant treatment for early-study breast cancer. Acta Oncol. 2012 Feb;51(2):208-14. 12. Burgess C, Cornelius V, Love S, Graham J, Richards M,Ramirez A. Depression and anxiety in women with early breast cancer: ve year observational cohort study.Br Med J 2005;330:702–704. 13. Helgeson VS, Snyder P, Seltman H. Psychological and physical adjustment to breast cancer over 4 years: identifying distinct trajectories of change. Health Psychol 2004;23:3–15. 14. Deshields T, Tibbs T, Fan M, Taylor M. Differences in patterns of depression after treatment for breast cancer. Psycho-Oncology 2006.15:398–406. 15. Henselmans I, Helgeson VS, Seltman H, de Vries J,Sanderman R, Ranchor AV. Identi cation and prediction of distress trajectories in the rst year after a breast cancer diagnosis. Health Psychol. 2010;29:160–168. 16. Lam WW, Shing YT, Bonanno GA, Mancini AD, Fielding R. Distress trajectories at the first year diagnosis of breast cancer in relation to 6 years survivorship.Psychooncology. 2012 Jan;21(1):90-9. 17. Bigatti SM, Wagner CD, Lydon-Lam JR, Steiner JL, Miller KD. Depression in husbands of breast cancer

ממצאים אלה חוזרים ומדגישים את הצורך לטפל במערכת המשפחתית כולה, ולא רק בחולה, בעיקר כאשר מדובר במחלה מתקדמת המאיימת על החיים. סיכום אחד האתגרים העומדים בפני אנשי המקצוע מתחום הפסיכו-אונקולוגיה הוא הצורך לסייע לחולות ולבני משפחותיהן להתמודד עם הדואליות של חיים ומוות. אתגר זה מתעצם שבעתיים לאור העובדה כי חולות רבות שלקו בסרטן השד מתמודדות עם האתגר הפרדוקסאלי בו הן נדרשות לדבוק בחיים כאשר מצד אחד הן מודעות למצבן, ומאידך הן מתמודדות לעיתים - במצב של מחלה מתקדמת - עם מוות צפוי. היכולת לשאת את הפרדוקס הזה תלויה ביכולת לשמר Double( מידה מסוימת של מודעות כפולה לאפשרות של חיים, ולאפשרות )Awareness של מוות. 1. Johansen C. Mind as a risk factor for cancer-some comments. Psychooncology.2012 Sep;21(9):922-6. 2. Gallagher J, Parle M, Cairns D. Appraisal and psychological distress six months after diagnosis of breast cancer. Br J Health Psychol.2002:365-376. 3. Hsu T, Ennis M, Hood N, Graham M, Goodwin PJ. Quality of life in long-term breast cancer survivors. J Clin Oncol.2013 1;31(28)3540-8. 4. Peuckmann V, Ekholm O, Rasmussen NK, et al: Health-related quality of life in long-term breast cancer survivors: Nationwide survey in Denmark. Breast Cancer Res Treat 104:39-46, 2007 5. Ganz PA, Desmond KA, Leedham B, et al: Quality of life in long-term, disease-free survivors of breast cancer: A follow-up study. J Natl Cancer Inst 2002 94:39-49. 6. Ganz PA, Kwan L, Castellon SA, Oppenheim A, Bower JE, Silverman DH, Cole SW,Irwin MR, Ancoli- Israel S, Belin TR. Cognitive complaints after breast cancer treatments: examining the relationship with neuropsychological test performance. J Natl Cancer Inst. 2013 Jun 5;105(11):791-801. 7. Ganz PA. "Doctor, will the treatment you are recommending cause chemobrain?".J Clin Oncol. 2012 Jan 20;30(3):229-31. 8. Rodin G, Ahles TA. Accumulating evidence for the effect of chemotherapy on cognition. J Clin Oncol. 2012 Oct 10;30(29). 9. Thewes B, Bell ML, Butow P. Fear of cancer recurrence in young early-stage breast cancer survivors: the role of metacognitive style and disease-related factors. Psychooncology. 2013 Sep;22(9):2059-63.

162

Made with FlippingBook - Online catalogs