האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

מרכז שד רב תחומי: תפיסה, הפעלה ויישום ד”ר תניר אלוייס כירורגית שד, מנהלת המרכז לבריאות השד ע"ש שרה מרקוביץ', המרכז הרפואי קפלן, רחובות

בשנים האחרונות הוקמו מרכזי שד רב- תחומיים, במטרה לרכז את הטיפול בחולות סרטן השד במקום אחד הכולל אנשי מקצוע ומומחי דימות, כירורגיה, אונקולוגיה, שיקום ועוד. מבוא בעשור האחרון, עם הנטייה להתמקצעות בתת התמחויות רפואיות, פותחה גישה חדשה הגורסת כי ישנו יתרון קליני ותפעולי לשיתוף פעולה הדוק ורציף בין מומחים מתחומים Disease( שונים, המטפלים במחלה מסוימת . בהתאם לתפיסה )Management Team זו, הוקמו מרכזי שד רב-תחומיים בהם פועלים מומחים מתחומי הדימות, כירורגיה, אונקולוגיה, פתולוגיה ורפואה גרעינית. ”One Stop Shop“ מטרת המרכזים לייצר - מכון יחיד בו עוברת הנבדקת בירור מקיף בביקור אחד. השירותים הניתנים במרכזי השד השונים כוללים: שירותי אבחון שונים (דימות, ביצוע ביופסיות ואבחון פתולוגי), תכנון טיפול רב- תחומי, שירותי סיעוד, שירות פסיכו-סוציאלי, שירותי הדרכה ושיקום וכן שירות גנטי. במרכזים אלה ניכרת הדאגה לפרט, המתבטאת בין השאר במתן שירותים קהילתיים שונים ביניהם, ימי עיון והרצאות בנושאים הרלוונטיים, וכן, במתן אפשרות לנבדקות לעבור את כל הבדיקות הנחוצות להן, ביום אחד. מעבר ליתרונות הברורים של מרכזים רב- תחומיים בהיבטים שונים כמו אבחון, טיפול ושיפור התקשורת בין הרופאים והמטפלים בתחומים השונים, התברר, ממחקרים שנערכו לאחרונה, כי טיפול במרכזים ייעודיים, משפר פרמטרים שונים של טיפול, ואפילו את אחוזי

שירותי דימות שונים ואפשרות לביצוע ביופסיה מיידית במקרה הצורך. שריון תורים למקרים דחופים, תורים: • באופן שיאפשר לערוך בירור יסודי לאשה אצלה התגלה ממצא חשוד, בזמן קצר, הנע בין יומיים לשלושה. במרבית המקרים, מתן תשובות מהירות: • תוצאות בדיקות הביופסיה מתקבלות מהמכון הפתולוגי, תוך שתי יממות (84 שעות) לכל היותר. פעילות המרכז במרכז השד הרב-תחומי בקפלן מתבצע מעקב שגרתי (אחרי נשים מעל גיל 05, שעונות על הקריטריונים של התכנית הלאומית) ובירור מקיף במקרים בהם התגלה בבדיקה ידנית או בבדיקת דימות, ממצא חשוד אצל הנבדקת. נוסף על כך מתבצע במרכז מעקב שגרתי לנשים שהחלימו מסרטן השד, הכולל בדיקת כירורג ובדיקות דימות. המרכז מספק גם שירותי ייעוץ לחדר המיון של בית החולים, במקרים דחופים (בשעות עבודה הרגילות). תהליך העבודה מתחיל בממוגרפיה שגרתית, ואחריה נבדקים הצילומים במקום על ידי רדיולוגית מומחית בתחום דימות השד. במקרים בהם מתגלה ממצא חשוד, נמשך הבירור, שיכול לכלול צילום נוסף (צילום מכוון, צילום בלחץ מקומי או הגדלות), אולטרסאונד ואפילו ביופסיה, למעט ביופסיות סטריאוטקטיות, שמצריכות היערכות מיוחדת של כח אדם, ולכן אינן מבוצעות באופן מיידי. מרפאת נשאיות נוסף על השירותים שהוזכרו, פועלת במרכז גם “מרפאת נשאיות” המיועדת לנשים

ההחלמה. בשנים האחרונות מתקיים תהליך אקרדיטציה של מרכזי שד בחסות איגוד בין ,)International Senologic Society) ISS לאומי, ה- European Society( EUSOMA הארגון האירופאי קבע, כי על כל מרכזי השד )of Breast Cancer לעבור תהליך של אקרדיטציה עד שנת 6102. המצב בישראל מרכז השד הראשון בארץ נפתח בבאר שבע, בבית החולים סורוקה בשנת 9991. מאז הוקמו מרכזי שד כמעט בכל בתי החולים בארץ (רשימה מלאה מופיעה בסיום המאמר). המתכונת של מרכזי השד יכולה להיות שונה במרכזים האזוריים, אך לכולם מטרה משותפת של מתן שירות כוללני תחת קורת גג אחת. מרכז השד הראשון בארץ שעבר , בשנת 2102, הוא ISS אקרדיטציה על ידי ה- בית החולים איכילוב בתל אביב. מרכז בריאות השד בקפלן על מנת להבין כיצד פועל מרכז שד רב תחומי, אתמקד במרכז שנפתח בינואר 0102, בבית החולים קפלן ברחובות, בו אוחדו יחידת דימות השד ומרפאת השד הכירורגית. כמו מרבית המרכזים האחרים בארץ, גם המרכז בקפלן הוקם בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן. המרכז פועל על סמך ההבנה הבסיסית כי בכל מקרה בו מתגלה ממצא חשוד, למשל בבדיקה ידנית, יש לאפשר לנבדקת לעבור את תהליך הבירור במהירות המירבית, ובכך למנוע ממנה המתנה ארוכה ומתישה לשם ביצוע בדיקות נוספות. על בסיס זה נבנתה מערכת הכוללת את המרכיבים הבאים: המרכז פועל באופן מלא חמישה פעילות: • ימים בשבוע, וכולל מרפאה כירורגית,

170

Made with FlippingBook - Online catalogs