האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

יעילות סריקה לאומית מבוקרת בממוגרפיה - הניסיון הישראלי - סקירה היסטורית 3 , פרופי אליעזר רובינזון 2 , ד״ר ליטל קינן-בוקר 1 מירי זיו סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, 2 מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, 1 יו"ר האגודה למלחמה בסרטן 3

רקע בשנים האחרונות פורסמו מאמרים רבים המעלים ספק לגבי יעילות הסריקה בממוגרפיה להפחתת התמותה מסרטן השד [1,2,3,4]. במאמר ננסה להדגים כיצד הניסיון הישראלי מצביע על יעילות הסריקה בממוגרפיה, שבא לידי ביטוי בתוכנית סריקה לאומית מבוקרת, שיזמה האגודה למלחמה בסרטן (האגודה) בסוף שנות ה-08. סרטן השד, הוא מחלת הסרטן השכיחה ביותר בישראל. מדי שנה מאובחנות כ-005,4 נשים. בשנת 0102 על פי רישום הסרטן הלאומי, ההיארעות היתה בשיעור של 6.19 למאה אלף יהודיות, ו-9.35 למאה אלף ערביות [5]. האגודה למלחמה בסרטן, כגוף שייעודו - הפחתת התחלואה והתמותה מסרטן בישראל, מיקדה רבות מפעילויותיה בקידום המאבק הכוללני בסרטן השד - החל מקידום המחקר, דרכי המניעה, האבחון המוקדם ושיפור דרכי הטיפול והשיקום של החולות והמחלימות. במאמר זה נתמקד בפעילויות ביחס לקידום האבחון המוקדם של סרטן השד בישראל. החל משנות ה-06 האגודה למלחמה בסרטן הפעילה רשת תחנות לאבחון מוקדם של סרטן השד ברחבי ישראל. בשנות ה-08 פעלו כ-08 תחנות כאלה, שאויישו ע״י כירורגים ורופאים אחרים המיומנים בבדיקות שד ידניות. בכל בתי-החולים פעלו תחנות כאלה במימון האגודה, וברחבי הארץ פעלו בצמוד לסניפי האגודה למלחמה בסרטן, תחנות שאויישו ע״י רופאים מתנדבים. במהלך כ-03 שנות פעילותן של תחנות אלה, שיעורי

הופק חומר הסברה (תמונה מס. 1), וקמפיין בטלוויזיה ובעיתונות, והועבר המסר של חשיבות האבחון המוקדם שבכוחו להביא לסיכויי ריפוי גבוהים. אלפי סדנאות נערכו ברחבי הארץ, בשיתוף כל קופות החולים. אכן, מיתוסים הופרכו, נשים התחילו להפנים שגוש אינו בהכרח סרטן, וסרטן אינו בהכרח גזר דין מוות.

התמותה מסרטן השד לא השתנו, וההערכות ד״ר שביצע לבקשת האגודה, האפידמיולוג, , לא הצביעו על תועלת ממשית כלשהי סלייטר למאמץ זה. , ליישם 1 בתחילת שנות ה-08 הוטל על מירי זיו תוכנית הדרכה לבדיקה עצמית ברחבי ישראל. יחד עם כירורגים שצורפו אליה, לפחות אחת , פרופ' רוני רוזין ז״ל לשבוע, ממחלקתו של ששימש כיועץ האגודה לאבחון מוקדם, נערכו ברחבי הארץ ימי עיון לרופאי משפחה - להם הבהירו את חשיבות האבחון המוקדם וריעננו את ידיעותיהם וכישוריהם ביחס לביצוע בדיקות שד ידניות. במקביל, נערכו סדנאות לאחיות, כדי שהן תדרכנה ותלמדנה את המטופלות שלהן. הן גם קיבלו הדרכה והדגמה של טכניקת הבדיקה העצמית, שבאותה עת רווחה הדעה שבכוחה לאפשר אבחון מוקדם של סרטן השד. מאז בוצעו 2 מחקרים מבוקרים גדולים [6,7] שמצאו כי אין תועלת להוראת ביצוע הטכניקה לבדיקה עצמית. כיום בקהילה האירופאית ממליצים שלא לעודד . ]9[ USPTF נשים לבצעה [8] וכן גם ב-

תמונה מס. 2

בעזרת מתנדבות ״יד-להחלמה״ (תמונה מס. 2) של האגודה למלחמה בסרטן - נשים שהתמודדו עם סרטן השד, והודרכו לסייע לחברותיהן שזה עתה אובחנו - הצליחה האגודה לכלול באמצעי התקשורת, סיפורי התמודדות עם מחלת סרטן השד, תוך הדגשת חשיבות האבחון המוקדם, ושבירת שרווח באותה עת, לפיו לא "קשר השתיקה" מדברים על "המחלה" ולא נוקבים בשמה. כאחראית על ההסברה וההדרכה זכורה לזיו שיחת הטלפון של אישה שהתקשרה בהתרגשות לספר, שבזכות התשדיר בנושא בטלוויזיה, הוסר "ענן כבד" מעל ראשה. לדבריה מזה כשנה הרגישה גוש והחליטה שלא לספר לאף אחד, מכיוון שהייתה בטוחה

תמונה מס. 1

16

Made with FlippingBook - Online catalogs