האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אבחון סרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

שד צפוף - אתגר רדיולוגי ד”ר זהבה גלימידי מנהלת היחידה לדימות השד, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב״ם, חיפה

מבוא רקמת השד מורכבת מרקמה בלוטית, רקמת חיבור ושומן. בגיל צעיר ישנה כמות רבה יותר של רקמה בלוטית בשד, ואילו בגיל מבוגר יותר (לאחר גיל המעבר), ישנה כמות רבה יותר של רקמה שומנית. לעיתים, גם אצל נשים מבוגרות (באחוז מסוים) כמות רקמת השד הפיברוטית - חיבורית רבה יותר מכמות רקמת השומן [1]. ריבוי רקמה פיברוטית ובלוטית יוצר מראה של שד צפוף (ולבן) בממוגרפיה, ואילו רקמה שומנית נראית “שקופה” בצילום רנטגן, ושחורה יותר בממוגרפיה. על רקע זה קל יותר לראות הסתיידויות וגידולים, שמתאפיינים במרבית המקרים בצפיפות גבוהה. מהו שד צפוף ומה משמעותו? שד צפוף מכיל כאמור יותר רקמה בלוטית/ פיברוטית ופחות רקמת שומן. קשה מאוד להעריך את צפיפות רקמת השד על ידי מישוש. ההערכה מתבצעת בעיקר באמצעות בדיקת ממוגרפיה. הרדיולוג מעריך את צפיפות רקמת השד בהתאם ללקסיקון של הקולג’ האמריקאי ( ACR - American College of לרדיולוגיה , בו נקבע סולם בן ארבע דרגות (Radiology BI-RAD הקרוי .]2[ ( Breast Imaging and Reporting System) דרגה 1: BI-RAD • פחות מ-%52 רקמת שד צפופה דרגה 2: BI-RAD • בין %62-%05 רקמת שד צפופה דרגה 3: BI-RAD • בין %15-%57 רקמת שד צפופה דרגה 4: BI-RAD • יותר מ-%57 רקמת שד צפופה כאשר צפיפות רקמת השד היא בדרגה של 1-2 השד אינו נחשב צפוף. לעומת זאת כאשר

צפיפות רקמת השד מוערכת בממוגרפיה בדרגה 3-4 השד נחשב צפוף, גורם המעלה את הסיכון לפתח סרטן שד, ומוריד את רגישות בדיקת הממוגרפיה, כמפורט להלן: ירידה ברגישות בדיקת הממוגרפיה - צפיפות רקמת שד גבוהה מורידה, כאמור, את רגישות בדיקת הממוגרפיה, שכן רקמת שד צפופה וגושים בשד, נראים בממוגרפיה לבנים. מסיבה זו, כאשר ישנו גוש ברקמת שד צפופה (לבנה), הוא “נבלע” ברקע הלבן ולא ניתן להבדיל ביניהם. במחקר שנערך על ידי מנדלסון ושותפיה [3] הראו החוקרים שכאשר רקמת השד היא בעיקר שומנית, רגישות בדיקת הממוגרפיה עומדת על כ-%08. רגישות זאת צונחת ב-%03, כאשר השד צפוף מאוד.

דוגמה לכך ניתן לראות בתמונות 1-4 בהן נראית רקמת שד צפופה (ללא גורמי סיכון נוספים), כפי שהיא משתקפת בממוגרפיה. בבדיקה זו לא נראה ממצא חשוד, אך בבדיקת האולטרסאונד נמצאה קרצינומה בגודל של 7.0 ס”מ בשד שמאל, ברביע החיצוני העליון. אותו ממצא נראה גם בבדיקת תהודה מגנטית ). לעומת זאת, תמונה מס. 5 היא דוגמה MRI ( של בדיקת ממוגרפיה בה נראית קרצינומה על רקע של רקמת שד שומנית, עובדה המקלה כאמור על גילוי גידול מסוג זה. צפיפות שד גבוהה כגורם המעלה את הסיכון לחלות בסרטן השד הקשר בין צפיפות גבוהה של השד בממוגרפיה וסיכון מוגבר לפתח סרטן שד תואר על ידי

תמונה מס.2: שד צפוף בממוגרפיה

תמונה מס. 1: שד צפוף בממוגרפיה

תמונה מס. 3: אולטרסאונד של הנבדקת עם שד צפוף - גוש ממאיר רביע חיצוני עליון

גוש MRI תמונה מס. 4: שד סמיך בממוגרפיה ב- ממאיר רביע חיצוני עליון משמאל (מסומן בחץ)

תמונה מס. 5: קרצינומה על רקע רקמת שומן בממוגרפיה (קל יותר לזיהוי)

59

Made with FlippingBook - Online catalogs