האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אבחון סרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

פתולוגיה של סרטן השד ד”ר יהודית זנדנבנק מנהלת המכון לפתולוגיה, המרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הבדיקות המשמשות לאבחון היסטופתולוגי - מתבצעת Trucut ביופסית מחט מטיפוס .1 בדרך כלל בהנחיית אולטרסאונד ומכוונת להוצאת דגימה מגוש בשד. - Mammotome ביופסיות מחט מטיפוס .2 מתבצעות בדרך כלל בהנחיית ממוגרפיה ומכוונת להוצאת הסתיידויות בשד. מתבצעת הוצאה כירורגית של נגע מן השד - .3 בעזרת תיל סימון או ללא סימון עם או בלי קשרי לימפה: קשריות זקיף או דיסקציה אקסילרית בהתאם למקרה. כריתת שד עם או בלי קשרי כריתה - .4 לימפה: קשריות זקיף או דיסקציה אקסילרית בהתאם למקרה. בהתאם למקרה, כאשר קשרי לימפה – .5 יש צורך בכריתת קשר הזקיף, ניתן לבצע בדיקת חתך קפוא לשם אבחון תוך ניתוחי של מעורבות גרורתית של קשר הזקיף על מנת לאפשר קבלת החלטה תוך ניתוחית אם להמשיך בכריתת קשרי לימפה נרחבת יותר. • המשמעות המעשית של שני סוגי הרקמות הראשונים (טרוקט וממוטום) המתקבלות לבדיקה פתולוגית, היא אבחון נגע באמצעות או שהתגלה בבדיקת הדמיה בדיקת שד ידנית המתבצעת על ידי כירורג שד (באמצעות מישוש). לעיתים היכולת להגיע לאבחנה פתולוגית מלאה מוגבלת, שכן כמות החומר המתקבלת מן הבדיקות לצורך אבחון בשיטות אלה קטנה מאוד. בשעת הצורך, אם כמות הרקמה הגידולית מספקת, ניתן לבצע על דגימות אלה את הבדיקות הפרדיקטיביות המצוינות לעיל . )ER, PR, HER2( • בהוצאה הכירורגית של הנגע ו/או כריתת השד, נדרש הפתולוג לתת את האבחנה המדויקת והמפורטת ביותר שניתן: לתת

את האבחון המדויק של סרטן השד, לבדוק ולהגדיר במדויק את מרחק הגידול מן השוליים הניתוחיים, ולהעריך את הבדיקות האימונוהיסטוכימיות והבדיקות המולקולאריות המבוצעות על גידולי השד. בדיקות אלה דורשות עיבוד פרה-אנליטי מוקפד: נדרש קיבוע מיידי של רקמת הגידול בתמיסת פורמלין לפרקי זמן המוגדרים לפי גודל הרקמה (בין 6 ל-27 שעות). לאחר מכן נדרשים פרוטוקולים מדויקים של עיבוד הרקמות ובחירת ריאגנטים איכותיים וכיולם. בסיום התהליך, על הפתולוג לדווח על הממצאים שהתקבלו בבדיקות, בדו”ח מפורט וממצה. גידול - (Ductal Carcinoma In Situ) DCIS הינו גידול סרטני של השד DCIS מסוג ה- שמקורו באפיתל המצפה של תעלות השד, הממוקם בתוך תעלות השד ואיננו פולשני. על אינו יוצר גוש ולעיתים מאובחן DCIS פי רוב ה- בשל הסתיידויות המצויות בו ונראות בבדיקת הממוגרפיה. מתחלק לסוגים שונים של )DCIS( גידול זה (בעלי Low Grade גידולים החל מטיפוס Micropapillary דרגת התמיינות טובה, כגון High ) וכלה בגידולים מטיפוס Cribriform , בעלי דרגת התמיינות נמוכה, כגון: Grade שלהם סיכון ,Solid with Necrosis, Comedo גבוה יותר להפוך לפולשניים. גידולים פולשניים נחלקים לשתי קבוצות: IDC -Infiltrating Duct Carcinoma .1 ILC - Infiltrating Lobular Carcinoma .2 כמו IDC מקור הגידולים הפולשניים מטיפוס , באפיתל הציפוי של תעלות DCIS מקור ה- סוגי גידולי השד גידולים הממוקמים בצינורות השד

במאמר שלהלן אסקור מספר סוגיות בנושא סרטן השד: עקרונות בסיסיים של אבחון סרטן השד, סוגי הרקמות המתקבלות לצורך אבחון, סוגי הגידולים ושילוב תוצאות האבחון הפתולוגי עם החלטות טיפוליות, כחלק ממערך מולטי-דיסציפלינרי (מערך רב מחלקתי). העקרונות לפיהם מאבחנים • נדרש ידע מעמיק במבנה השד הבריא בכל שלבי ההתבגרות ובשלבי המחזור החודשי. בנוסף, נדרש מידע מדויק על הטיפולים ההורמונליים אותם מקבלת האישה הנבדקת. • נדרש ידע מעמיק במבנים השונים של גידולי השד השפירים והממאירים, והנגעים שביניהם (טרום ממאירים). • יש צורך להכיר את הממצאים היכולים לחקות תהליכים סרטניים, הן ברמה הקלינית, והן ברמה המיקרוסקופית. הגדרות • • יש צורך להשתמש בקריטריונים מוסכמים ואחידים ולתת תשובות היסטופתולוגיות אחידות ככל שניתן. דיוק • יש לדייק באבחון ובהערכת הגורמים הפרוגנוסטיים והפרדיקטיביים ולשלבם עם המידע הקליני: גודל התהליך הסרטני.  מעורבות אנגיו-לימפטית.  סרטן שד ידע ומידע מעורבות קשרי לימפה בבית השחי.  סטאטוס הרצפטורים בגידולי השד  , לפרוגסטרון )ER( (רצפטורים לאסטרוגן (בדיקות פרדיקטיביות). HER2 ול- )PR( קביעת רמת השגשוג התאי בגידולי השד. 

63

Made with FlippingBook - Online catalogs