האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

כירורגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

סרטן שד לא חודרני DCIS פרופ' שלמה שניבאום מנהל המרכז לבריאות השד, מנהל היחידה לכירורגיה מונחת איזוטופים, החטיבה הכירורגית המרכז הרפואי תל אביב, ע"ש סוראסקי, הפקולטה לרפואה ע"ש סקאלר אוניברסיטת תל אביב, יו"ר החברה הישראלית למחלות שד

נעשו מספר ניסיונות להבין את מהלך המחלה . GRADE לפי המבנה או ה- DCIS של חולק חלק מהשינויים DCIS המידע כיום הוא ש- הגנטיים של סרטן שד חודרני, אך סמנים שיחזו מעבר לסרטן חודרני , לא נמצאו. DCIS הטיפול בגידולים מסוג חיות (השרדות) הקשורה בסרטן לנשים היא %59 ללא תלות DCIS המאובחנות עם בטיפול המקומי. כריתת שד, כריתה משמרת שד עם קרינה או כריתה משמרת שד בלבד – כולם הוצעו . הטיפול המתאים נקבע לפי DCIS כטיפול ב- היקף המחלה, הסיכון לחזרה מקומית, לנטיית החולה לסיכון ותועלת כל טיפול. נרחב. אך DCIS מסטקטומיה היא טיפול מקובל ל- כאשר המחלה פחות נרחבת ניתן לבצע כריתה מקומית עםשוליים נקיים עםתוצאותקוסמטיות ממוקד, הטיפול הוא DCIS מקובלות. לנשים עם כריתה מקומית או כריתה מקומית עםקרינה. ארבעה מחקרים פרוספקטיביים [2-5] השוו את שתי הגישות הללו ב-005,4 נשים. בכל המחקרים רוב הגידולים היו כאלו שהתגלו בממוגרפיה. תוצאות המחקרים הראו: 1. קרינה מפחיתה חזרת סרטן בשד ב-06 IBTR – %05 (חזרת מחלה באותו השד .) Ipsilateral Breast Tumor Recurrence 2. כ-%05 מהחזרות לאחר כריתה בלבד הן . DCIS של סרטן חודרני ו-%05 של וסרטן DCIS 3. קרינה מפחיתה חזרה של חודרני בערך ב-%05-%08. הפחתה מתמידה ב-21 שנות המעקב של מתן קרינה לא הראתה יתרון של הארכת החיות לאלו שקיבלו קרינה וכן לא ניתן היה לזהות קבוצת חולות שאינן מרויחות מקרינה.

DCIS או Ductal Carcinoma in Situ הינו סרטן שד לא - Intraductal Carcinoma מוגדר כהתרבות לא מבוקרת DCIS חודרני. של צינוריות החלב – ללא חדירה של קרום הבסיס של הצינוריות. מה שמבדיל את נגעי מסרטן שד אינו מראה התאים, אלא DCIS ה– מקומם האנטומי – הם עדיין תחומים על ידי קרום הבסיס של הצינוריות. כולל בתוכו ספקטרום נרחב של מחלות, DCIS החל מנגעים בעלי דרגת התמיינות נמוכה – – שאין בהם סיכון לחיים, עד LOW GRADE HIGH לנגעים עם דרגת התמיינות גבוהה – – שיכולים להסתיר בתוכם מוקד של GRADE סרטן שד חודרני. התהליך הוא רצף של שינויים תאיים – החל מהיפרפלזיה (ריבוי תאים) דרך היפרפלזיה אטיפית (ריבוי תאים וגם התחלת שינוי) ולבסוף לסרטן שד חודרני עם DCIS ל– פוטנציאל גרורתי [1]. PAPILLARY, CRIBRIFORM SOLID הצנורות) לפי דרגת ההתמיינות ,MICROPAPILLARY – נמוך, בינוני, גבוה ולפי נוכחות או GRADE – (כאשר התאים COMEDO חסר של נמק מסוג ממלאים את כל הצינורות). לפני עידן השימוש בממוגרפיה בבדיקות סקר, היה מאובחן לעתים נדירות. היום הוא DCIS מהווה %52 מכלל סרטני השד המאובחנים בממוגרפיה. השכיחות הגבוהה נראית בנשים בגילאי 94 עד 96. יכול להופיע כגוש נמוש, מחלת פאג'ט DCIS של הפטמה, ממצא מקרי בביופסיה וממצא ממוגרפי של גוש או הסתיידויות. כאשר הממצא השכיח כיום הוא הסתיידויות ממוגרפיות. מאופיין בדרך כלל לפי מבנה DCIS ארכיטקטוני (התארגנות התאים בתוך

שני מחקרים רנדומליים בדקו תוספת – אחד בחולים שטופלו בניתוח TAMOXIFEN וקרינה ואחד בכריתה בלבד. המחקר הראשון השווה בין שתי קבוצות של NASBP B27 חולות שעברו ניתוח וקרינה. קבוצה אחת טופלה בטמוקסיפן והקבוצה השנייה באינבו. במעקב של 28 חודשים נמצא כי הוספת הפחיתה את חזרת המחלה TAMOXIFEN ה– ב-%74. IBTR ב-%13 ואת החזרה בשד הנגוע כאשר מצרפים את ההפחתה של %05 בשל קרינה, מקבלים הפחתה של %57 לעומת כריתה בלבד. המחקר לא הראה יתרון לחולות עם גידולים שהם ללא קולטנים לאסטרוגן .]6[ ER-Negative המחקר השני, מחקר אנגלי, בדק הוספת לחולות שעברו כריתה בלבד TAMOXIFEN ללא קרינה, מחקר זה לא הראה יתרון למתן .] 4 [ IBTR בהפחתת TAMOXIFEN ניתן לסכם כי ניתוח משמר שד הוא הטיפול , למרות DCIS המועדף כיום לטיפול ב- שמעולם לא נעשה מחקר המשוווה בין כריתת , אבל DCIS שד לכריתה מקומית עם קרינה ב- מידע עכשווי מראה חיות ארוכת זמן עם כל אחת מהגישות. ניתוח משמר שד בחולות העוברות ניתוח לשימור שד, לשולים וחבריו [7] Wang ולגיל חשיבות לסיכוי החזרה. . Meta-analysis בצעו מספר מחקרים מסוג המחקר הראשון הראה ששוליים נגועים הינם גורם משמעותי לחזרת המחלה. המחקר הראה בחולות עם שוליים נגועים גבוהה IBTR שסכנת פי 52.2 מאשר בחולות עם שוליים ללא גידול. מחקר עדכני יותר מבוסס על סקירה של 12 מחקרים ונכללו בו 4657 חולות ו-6601

81

Made with FlippingBook - Online catalogs