האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

Triple Negative סרטן השד מסוג ד"ר רינת ירושלמי היחידה לאונקולוגיה של השד, מרכז דוידוף, מרכז רפואי רבין - קמפוס בילינסון, פתח תקווה

הסטנדרטי- גם כאן התוצאה אינה חד משמעית. שלושה מחקרים בדקו תוספת של הטיפול המכוון ,)Bevacizumab( הביולוגי בוואסיזומאב ישירות לכלי הדם של הגידול: מחקר גרמני הצביע על יתרון בתוספת זו לטיפול הרגיל, ואילו שניים אחרים שללו זאת. במסגרת הנסיונות לשפר את שיעורי נסיגת המחלה לפני הניתוח, נוסתה גם הגישה המבוססת על התאמת הפרוטוקול הכימי במהלך הטיפול, בהתאם לתגובת הגידול לטיפול. המחקר גילה שני ממצאים חשובים: האחד, תגובה ברורה שנצפית זמן קצר לאחר תחילת הטיפול (במהלך שני המחזורים הראשונים של הטיפול), מנבאת רווח משמעותי מהטיפול כולו. הממצא השני: אין יתרון משמעותי בהחלפת הטיפול הראשוני אצל נשים אשר המחלה לא נסוגה אצלן בעקבות הטיפול. סרטן שד בשלב גרורתי לכל תת-סוג של סרטן השד יש ביטוי שונה גם כאשר המחלה הופכת לגרורתית (שלב 4 בסרטן השד). האזורים הראשונים לחזרת המחלה משתנים בהתאם לתת- הסוג של סרטן השד. הגרורות יכולות להופיע בשד עצמו, בעצמות או באיברים פנימיים כמו כבד, ריאות, שערי ריאות, המוח ועוד. גידול מסוג נוטה לחזור קודם באיברים Triple Negative הפנימיים [4]. Triple Negative כיון שסרטן שד גרורתי מסוג אינו ניתן (לרוב) לריפוי, חוקרים רבים בעולם התגייסו למציאת תרופות חדשות למחלה ספציפית זו. התרופות הקיימות כיום ניתנות להארכת חייה של החולה, תוך שמירה על איכות חיים טובה, ככל שניתן. מחקרים שבדקו אם תרופות הפוגעות בכלי , Triple Negative דם יעילות כנגד גידולים מסוג

השכנות (במצב כזה על פי רוב לא מתוכנן ניתוח). המצב השכיח ביותר הנו פנייה של המטופלת לאונקולוג לאחר הניתוח במטרה לדון באסטרטגיה הטיפולית, שתמנע את חזרת המחלה. הטיפול שניתן לאחר הניתוח כרוך לרוב בטיפול כימי, הכולל מתן תרופות כימיות מסוג אנתרציקלינים וטקסנים. לטיפול בקרינה תפקיד חשוב בהפחתת שיעורי הישנות המחלה הן במצב בו הגידול אובחן בשלב מוקדם, והן במצבים בהם הגידול היה גדול עד כדי צורך בכריתת שד. לעיתים בשל היקף הגידול או במצבים בהם יש צורך להתחיל מיד בטיפול הסיסטמי עוד לפני ניתוח, יינתן למטופלת (על פי שיקול הצוות המטפל) טיפול טרום-ניתוחי. הטיפול מכונה בשפה המקצועית טיפול ניאו- אדג'ובנטי. National Surgical) B-40 NSABP מחקר )Adjuvant Breast and Bowel Project בדק אם תוספת של תרופות אנטי גידוליות או קפצטבין )Gemcitabine( כמו גמציטבין לטיפול הסטנדרטי, הכולל )Capecitabine( מתן תרופות כימיות מסוג אנתרציקלינים וטקסנים, תעלה את שיעור נסיגת המחלה בשד. למרבה האכזבה לא נצפה רווח כלשהו מתוספת זו. מספר מחקרים פרוספקטיביים, שבדקו את אופן הטיפול וסוגי התרופות, רמזו שיייתכן שתוספת של תרופות ממשפחת הפלטינום תשפר את התגובה לטיפול. המחקרים השוו בין טיפול סטנדרטי בתוספת קרבופלטין לטיפול סטנדרטי ללא תוספת )Carboplatin( זו. שני מחקרים הצביעו על יתרון במתן התוספת, ואילו מחקר אחר לא מצא תועלת בהוספת הקרבופלטין לטיפול המקובל [3]. נבדקה תוספת של טיפול ביולוגי לטיפול

סרטן השד מחולק למספר תתי סוגים, Triple Negative ביניהם הסוג המכונה ('השילוש השלילי'), המהווה כ-%51 ממקרי סרטן השד. מחלה זו, המתגלה פעמים רבות בבדיקות שגרתיות, מתאפיינת בהיעדר קולטנים לאסטרוגן, לפרוגסטרון ובהיעדר . כמו כן מתאפיינת HER2 קולטנים מסוג High( המחלה בדרגת התמיינות גבוהה בשל קצב החלוקה המהיר של )Grade התאים [1]. מאפיין נוסף הוא השיעור הגבוה של חזרת המחלה בסמיכות יחסית לזמן האבחנה. הגרורות הראשונות יופיעו באברים כמו הכבד והריאות. חוקרים שונים מצאו, כי המחלה מופיעה בשכיחות גבוהה יותר , ובמיוחד BRCA בקרב נשאיות המוטציה בגן . BRCA בנשאיות המוטציה 1 שייכים לתת Triple Negative מרבית מקרי ה- . Basal-Like קבוצה של סרטן השד, המכונה קבוצה זו מאופיינת על ידי חותם גנטי הכולל ציטוקרטין 6/5 וביטוי גבוה של גנים הקשורים לשגשוג התאים. במחקרים שהתמקדו בגנים העלולים לגרום לסרטן השד נמצא כי מתרחשים שינויים Basal-Like בגידולים מסוג במספר מסלולים תוך-תאיים כגון אלו של ועוד רבים אחרים. ,TP53 ,PIK3CA/PTEN RB1 וחבריו בדקו את הפרופיל Lehmann החוקרים הגנטי של 785 נשים שחלו בסרטן השד מסוג ומצאו שישה תתי-סוגים Triple Negative השייכים לקבוצה זו, כאשר לכל אחד מהם מאפיינים ייחודיים וסיכויי החלמה שונים [2]. הפנייה לאונקולוג תיעשה באחד מהשלבים הבאים: אז יוצע לאשה (לעיתים) 1. לפני הניתוח - טיפול טרום ניתוחי בהתאם למצב הגידול. במהלכו הוסר הגידול הסרטני. 2. לאחר הניתוח - קרי, המחלה 3. במצבשל מחלה גרורתית - התפשטה מעבר לשד ולבלוטותהלימפה

87

Made with FlippingBook - Online catalogs