האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

500

mg

in 2 nd line 1

The Earlier The Better

500 mg

Lasting Control, Preserving Quality of Life 2

Fas-14-IL-001

References: 1. עלון לרופא כפי שאושר ע”י משרד הבריאות ; 2.Di Leo et al. J Clin Oncol 2010; 28: 4594-4600 All products are registered trademarks of the AstraZeneca group of companies. The AstraZeneca logo is a registered trademark of AstraZeneca group of companies רחוב זרחין 31, ת.ח. 0704, רעננה 1426634 טלפון: 9906222-370 | לפני מתן מרשם יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע”י משרד הבריאות

Made with FlippingBook - Online catalogs