האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

HER2 גידולי שד שמבטאים יתר ד"ר אלה עברון מנהלת יחידת סרטן השד, המכון האונקולוגי, אסף הרופא

מבוא במהלך שנות השמונים של המאה הקודמת הבחינו החוקרים בתת - קבוצה של סרטני Her2 השד בהם יש ביטוי יתר של קולטן מסוג על דופן התא, כתוצאה מהכפלות של הגן . DNA ברמת ה- קולטן זה שייך למשפחת קולטנים הקרוייה - Epidermal Growth Factor Receptors קולטנים שמעוגנים בממברנת התא בעלי מרכיב חוץ-תאי, מרכיב שעובר בממברנה ומרכיב תוך-תאי שמעביר אותות לחלוקת התא כאשר הקולטן מופעל. ישנם ארבעה חברים במשפחה זו, שיכולים לחבור לבן זוג זהה או אחר מהמשפחה, וכך לגרום להפעלת הקולטן ולהעביר לתא אותות להתמרה סרטנית, התחלקות והתרבות. נמצא שכ- %02 מגידולי השד מבטאים בעודף את , והם נוטים יותר להישנות Her2 הרצפטור ל- והתפשטות, ומגיבים פחות לטיפול האנטי- אסטרוגני [1, 2]. תרופות מכוונות מטרה ) HER2 פיתוח תרופות מכוונות מטרה (כנגד הביא להתקדמות ניכרת בטיפול בגידולים אלה, הן בשלבים מוקדמים של המחלה והן כאשר מדובר במחלה גרורתית. היא HER2 התרופה הראשונה שפותחה כנגד - נוגדן )Trastuzumab - Herceptin( טרסטוזומב . HER2 מונוקלונלי כנגד המרכיב החוץ-תאי של בשנת 1002 פורסם לראשונה מחקר שהשווה מתן טרסטוזומאב בשילוב עם כימותרפיה לעומת כימותרפיה בלבד, לטיפול בחולות סרטן . HER2 שד גרורתי, עם ביטוי יתר של התוספת של טרסטוזומב לכימותרפיה האריכה את הישרדות החולות ב-9 חדשים - הישג יוצא דופן בטיפול בסרטן שד גרורתי.

נוסף על כך נמצא כי 'פרופיל הרעילות' של התרופה מתון יחסית. אצל כ-%4 מהחולות נצפתה רעילות לבבית אולם ברוב המקרים התופעה הייתה הפיכה, למעט במקרים בהם החולות קיבלו בנוסף גם אדריאמיצין , שגרמה להחמרה ברעילות )Adriamycin( .]3[ טרסטוזומב היווה פריצת דרך בטיפול בסרטן שד ופתח את העידן של טיפולים ממוקדי מטרה באמצעות נוגדנים ספציפיים. בהמשך התברר כי יש צורך לדכא את מסלול גם לאחר התקדמות המחלה על HER2 ה- ידי טיפול משולב בכימותרפיה וטרסטוזומב. בנוסף הסתבר כי השילוב בין טרסטוזומב לכימותרפיה (שונה), בקו טיפול שני למחלה גרורתית, יעיל למדי (המשך הטיפול עם טרסטוזומב גם בקו שני אושר בסל הבריאות). היא HER2 תרופה נוספת שפותחה כנגד ), שנקשרת Tykerb- Lapatinib ( טייקרב לחלקו התוך-תאי של הקולטן ומונעת את פעילותו. נמצא שהשילוב של לפטיניב עם יעיל )Xeloda תרופה כימית מסוג קסלודה ( יותר ממתן קסלודה בלבד לחולות שמחלתן התקדמה תוך כדי טיפול בטרסטוזומב וכימותרפיה [4]. גם משלב זה אושר לשימוש במסגרת סל התרופות בישראל. בשנת 5002 פורסמו תוצאות של מספר עבודות אשר בדקו את השילוב של טרסטוזומב עם כימותרפיה בטיפול המשלים בחולות סרטן שד מוקדם (ללא גרורות . גם HER2 מרוחקות), שמתבטא בעודף במקרים אלו התוספת של טרסטוזומב לכימותרפיה שיפרה מאוד את התוצאות והורידה את שיעור הישנות המחלה בכ-%05 נוספים בהשוואה לכימותרפיה בלבד [5]. הטיפול המשלים בטרסטוזומב ניתן למשך

שנה, והוא כולל את התקופה בה הוא ניתן בשילוב עם כימותרפיה. גם אצל חולות שמקבלות טיפול ניאו-אדג'ובנטי, לפני ניתוח, השילוב של טרסטוזומב עם כימותרפיה הביא לשיפור ניכר בתגובה, ואף גרם להחלמה מלאה מהמחלה הן בשד והן בבלוטות בקרב %05-%04 מהחולות. בעקבות תוצאות אלה נכנס טרסטוזומב לשימוש נרחב בעולם המערבי והביא לשיפור משמעותי במהלך המחלה של החולות בתת - קבוצה זו. HER2 הטיפול בסרטן השד עם ביטוי יתר של ממשיך להתקדם, ולאחרונה הוצגו תוצאותיו של מחקר נוסף (קליאופטרה), שבדק את - Pertuzumab ( פרטוזומב התוספת של לכימותרפיה וטרסטוזומב, )Prejeta פרג'טה- אצל חולות עם מחלה גרורתית חיובית [6]. פרטוזומב הנו נוגדן/חד HER2 לקולטן שבטי מונוקלונלי, שמכוון לחלקו החוץ-תאי של הקולטן ומונע יצירת זוגות (דימריזציה) עם קולטנים אחרים מהקבוצה. HER2 של נמצא שהתוספת של פרטוזומב למשלב של טרסטוזומב וכימותרפיה האריכה את הזמן עד להתקדמות המחלה בשישה חדשים נוספים, הביאה לשיפור בהישרדות של החולות, לא הגבירה את רעילות הטיפול ולא העלתה את שיעורי הפגיעה בלב. התרופה נרשמה במנהל המזון והתרופות ולאחרונה נכנסה לסל )FDA( האמריקאי הבריאות בישראל. כעת נבדקת התועלת של פרטוזומב במחלה מוקדמת במחקר בינלאומי גדול (אפיניטי) בו משתתפים גם מרכזים ישראלים. ) היא תרופה חדשה TDM -1 Kadcyla ( קדסילה . מפתחי התרופה חיברו HER2 נוספת כנגד לטרסטוזומב תרופה כימותרפית ציטוטוקסית, אשר משתחררת בתוך התא הסרטני לאחר

89

Made with FlippingBook - Online catalogs