האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

וכללה 546,01 חולות בתקופת הפרימנופאוזה , ER עם ביטוי יתר של )Premenopausal( הראתה שטיפול משלים בטמוקסיפן למשך 5 שנים, הוריד את התמותה )Tamoxifen( אצל שליש מהחולות, ב-51 השנים הראשונות בדק הארכת ATLAS [62]. המחקר הרנדומלי תקופת מתן הטמוקסיפן ל-01 שנים, ומצא ירידה נוספת בתמותה מסרטן השד, אך במחיר של עלייה בסיכון לסרטן רחם ולתסחיף ריאתי [72]. בדק את אותה ההשערה עם aTTom גם המחקר .]28[ ATLAS תוצאות דומות למחקר אצל חולות לאחר גיל המעבר , הארכת הטיפול )Postmenopausal( ההורמונלי בקבוצת מעכבי ארומטאז (כגון ) Anastrozole, Letrozole, Exemestane הורידה עוד יותר את התמותה מסרטן השד [92-13]. נערכים כיום מספר מחקרים העוסקים בהארכת טיפול הורמונלי משלים על ידי מעכבי ארומטאז מעבר ל-5 שנים, שתוצאותיהם עדיין לא פורסמו [23-43]. הטיפול בביספוספונטים כחלק מהטיפול המשלים נגד סרטן השד הוא נושא שנוי במחלוקת, למרות שמחקרים טרום-קליניים

את משך הזמן עד להישנות המחלה בקרב חולות שגילן מעל 05 [93]. AZURE בניגוד למחקרים הקודמים, במחקר נצפה שמתן חומצה זולדרונית בכל קבוצות הנשים לא שיפרה את הזמן ללא מחלה , אך בקרב נשים שהיו לפחות 5 שנים )DFS( פוסטמנופאוזליות, מתן חומצה זולדרונית וההישרדות [04]. DFS שיפר את ה- סיכום ישנם ארבעה סוגים עיקריים של סרטן שד: Luminal A, Luminal B, HER2-enriched מהווים Luminal . הגידולים מסוג Basal Like ו- כשני שליש מכלל גידולי השד. סרטן השד הוא מחלה הטרוגנית ולכן סיווג טוב יותר של תתי-הקבוצות במחלה זו יביא לשיפור בטיפול ותוצאותיו. הבנת מהות המוטציות השונות המאפיינות את הסוגים השונים של סרטן השד, מהווה אתגר למערכת הרפואית, והיא יכולה לתרום למציאת טיפולים המתאימים לכל חולה באופן אישי, במטרה לשפר את תוחלת החיים של חולות אלה.

רמזו על יעילותם. המנגנון המשוער הוא ככל הנראה, השפעת הביספוספונטים על הקשר - Cytokines בין גורמי צמיחה וציטוקינים ( חלבונים קטנים אשר מהווים את הבסיס לתקשורת בין תאי מערכת החיסון ובין תאים השייכים לרקמות הגוף) לבין התאים הממאירים והאוסטאוקלסטים [53-63]. במסגרת המחקרים הקליניים, מחקר הראה שמתן חומצה זולדרונית ABCSG -12 כטיפול משלים לנשים )Zoledronic Acid( בתקופת הפרימנופאזה, כל שישה חודשים DFS למשך שלוש שנים, שיפר את ה- ). גם אצל נשים Disease-Free Survival ( בגילאי 04 ומעלה, נצפתה נטייה לשיפור , נמצא ZO-FAST ההישרדות [73]. במחקר שאצל חולות פוסטמנופאוזליות שטופלו בשלב מוקדם יותר לאחר האבחון בחומצה זולדרונית הוארכה )Letrozole( בשילוב עם לטרוזול תוחלת החיים יותר, לעומת מתן התרופה בתקופה מאוחרת יותר לאחר האבחון [83]. National( NSABP-B34 במחקר אחר, Surgical Adjuvant Breast and Bowel האריך )Clodronate( , מתן קלודרונט )Project

93

Made with FlippingBook - Online catalogs