האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי, לשיפור השירות לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם – באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות, עובדות סוציאליות, דיאטניות ועוד). בזכות סיוע זה הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים פסיכואונקולוגיים ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי. כיום, מאושרים תקנים רק לשירותים חדשים שהוקמו לאחרונה. השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה, כמפורט להלן:

• : אחות אחראית. הוספיס גליל עליון, ראש פינה • : פקידת רישום ומעקב המרכז הרפואי רבקה זיו, צפת במכון האונקולוגי, עובד סוציאלי במכון הקרינה החדש, אחות מתאמת שד במרפאת שד. • : פקידת רישום ומעקב המרכז הרפואי לגליל, נהריה במכון האונקולוגי. • : פסיכואונקולוג המרכז הרפואי פדה פוריה, טבריה לחולים אונקולוגיים, פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי. • : הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי, אחות מתאמת אונקולוגיה, למחלימים מסרטן שד ומסרטן המעי הגס במערך האונקולוגי. • : עובדת סוציאלית המרכז הרפואי העמק, עפולה לטיפול תומך בחולי סרטן במצב מחלה מתקדם במחלקות: אונקולוגיה, המטולוגיה, פנימיות ונשים, פסיכולוג רפואי לעבודה עם חולים דוברי רוסית, המשפחה והצוות הרפואי למכון ההמטולוגי. • : פסיכולוג ועובדת המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה סוציאלית לטיפול בחולים ובני משפחותיהם באשפוז יום אונקולוגי, פסיכולוג למטופלות במחלקה הגינקו- אונקולוגית, פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי. • : פקידת רישום ומעקב המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא במכון האונקולוגי. • : המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, תל אביב פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי, עובדת סוציאלית לשירות הפליאטיבי. • : עובדת סוציאלית ביחידה המרכז הרפואי וולפסון, חולון הפליאטיבית – למכון ההמטולוגי ביחידת האשפוז, למכון

האונקולוגי ולמחלקת האשפוז, פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי. • המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא), באר : פקידת רישום ומעקב במחלקה האונקולוגית. יעקב • : פקידת המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר רישום ומעקב במכון האונקולוגי, פסיכולוג במחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים. • : פקידת רישום ומעקב המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון במכון האונקולוגי. • : פקידת רישום ומעקב המרכז הרפואי קפלן, רחובות במכון האונקולוגי. • : פקידת המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים רישום ומעקב במכון האונקולוגי. • : מתאמת מחקר המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים במרכז לייעוץ ואבחון גנטי, פקידת BRCA קונסורציום רישום ומעקב במכון האונקולוגי. • : פקידת רישום המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע ומעקב במכון האונקולוגי. • : אחותשד במכון השד החדש. המרכז רפואי לניאדו, נתניה • : עובדת מרכז התמיכה בית אידי-מעגן, באר שבע סוציאלית. • : עובדת סוציאלית במכון השד שירותי בריאות כללית בטבריה. • : אחות אונקולוגית מומחית קופת חולים מאוחדת בטיפול תומך באגף הסיעוד. • : אחות לכוננות 'קו חם' במוקדים מכבי שירותי בריאות המקוונים בקופת החולים.

10

Made with FlippingBook HTML5