האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

• אחותמרכזתתחום נקזים וסטומות לכלל מחלקות – המרכז רפואי העמק. המרכז הרפואי • טיפול פסיכולוגי לדוברי ערבית במערך ההמטו- – מרכז שניידר לרפואת ילדים. אונקולוגי • אחות מתאמת שד במכון מור, מחוז דן פתח - שירותי תקווה, מרכז רפואי רבין-בילינסון והשרון בריאות כללית, מחוז דן פתח תקווה. • מודל מרפאתשיתוף, אחותמתאמתשד בקהילה, - שירותי בריאות כללית, היחידה לטיפולי בית מחוז תל אביב-יפו. • - מרפאה מייעצת אחות מתאמת שד בקהילה באשקלון, שירותי בריאות כללית, מחוז דרום.

• קבוצת מיינדפולנס למטופלים אמבולטוריים – הקריה הרפואית לבריאות במכון האונקולוגיה האדם רמב"ם. • תוכנית התערבות עם ילדות ונערות לקראת תהליךשימור הפוריותבמערך ההמטו-אונקולוגי - הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם. ילדים • זיהוי צרכים והתערבות בתחום המיניות בקרב חולים עם גידולי שד, מערכת העיכול ומערכת – הקריה השתן ושימור פוריות במערך האונקולוגי הרפואית לבריאות האדם רמב"ם. • תוכנית התערבות עם הילד המקבל קרינה במערך – הקריה הרפואית ההמטו-אונקולוגי ילדים לבריאות האדם רמב"ם. • עו"ס למרפאה אונקוגנטית, במחלקה לאונקוגנטיקה - הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם. במכון הגנטי • – מרכז שניידר לרפואת סדנת מיינדפולנס דיאדית ילדים. • אפליקציה לניהול ותיאום משימות בטיפול ניאו- – המרכז הרפואי אדג'ובנטי בסרטן שד מוקדם ע"ש שיבא.

• – האגודה למלחמה בסרטן. דיאטנית

• – עו"ס לשירות פסיכוסוציאלי לטיפול פליאטיבי המרכז הרפואי סורוקה. • – מכבי שירותי בריאות. עו"ס ליחידה לטיפולי בית

9

Made with FlippingBook HTML5