האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

איש ציבור אשת ציבור

מר ע. ספיר גב' ע. סרוג'י גב' ר. סקר פרופ' א. עזיזי פרופ' מ. ענבר ד"ר י. פטרבורג פרופ' ב. פיורה פרופ' ש. פנחס מר ש. פרמינגר ד"ר י. פרבשטיין פרופ' ב. פרוינד מר ע. ערן

גב' ד. רבין-פילוסוף אשת ציבור פרופ' ב. רגר מדענית פרופ' י. רואו המטולוג עו"ד ת. רווה מדענית פרופ' א. רחמילביץ המטולוג ד"ר מ. רימון פרופ' מ. רווח פרופ' ו. רוטר

נשיאת כבוד סניף חיפה

דרמטולוגית

עו"ד, אשת ציבור

אונקולוג

מנהל המרכז הרפואי רמב"ם לשעבר

איש ציבור איש ציבור

גינקו-אונקולוג, המרכז הרפואי סורוקה מנהל המרכז הרפואי הדסה לשעבר

כירורג-שד, המרכז הרפואי המשפחה הקדושה

המטולוג, המרכז הרפואי שיבא אפידמיולוג, המרכז הרפואי כרמל פנימאי, המרכז הרפואי שיבא רפואת המשפחה בבאר שבע

פרופ' ג. רכבי פרופ' ג. רנרט פרופ' י. שינפלד פרופ' פ. שוורצמן ד"ר מ. שטיינר מר מ. שטרית גב' ר. שטרית

מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר

מנהל המרכז הרפואי פוריה לשעבר

כירורג

שר המדע והטכנולוגיה לשעבר

מר י. פרי

אונקולוגית, מרפאת לין

מנהלת מכון שרת, מרכז רפואי הדסה

פרופ' ת. פרץ מר י. צ'חנובר

ח"כ, שר לשעבר

איש ציבור ד"ר ד. צ'רניחובסקי כלכלן רפואי פרופ' ב. קאופמן אונקולוגית פרופ' א. קוטן

אשת ציבור אשת ציבור

גב' ד. שטרן פרופ' י.שמר

יו"ר מועצת המנהלים, אסותא

אונקולוג, רדיותרפיסט

מדען

פרופ' מ. שלזינגר עו"ד א. שמחה

מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר

פרופ' א. קוקיה פרופ' ר. קטן

יו"ר סניף ירושלים

אונקולוג שחקנית

מכון גרטנר

פרופ' מ. שני פרופ' ע. שני

גב' ל. קניג מר א. קפלן

אונקולוג, המרכז הרפואי שיבא פרופ' ש. שניבאום יו"ר החברה הישראלית למחלות שד

מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר

כירורג

פרופ' י. קלאוזנר פרופ' מ. רביד

מנהל רפואי, מעייני הישועה

101

Made with FlippingBook HTML5