האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

חבר ועדה משנת

חבר ועדה משנת

עור

2008 2014 2009 2004 2014 2003 2001 2016 2014 2001 2013 2013 2001

אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה כירורגית חזה, המרכז הרפואי רבין

פרופ' ע. מרימסקי פרופ' ח. נחושתן ד"ר מ. סאוטה ד"ר א. סיחון פרופ' ב. סלע ד"ר מ. קרופסקי פרופ' מ. קרמר ד"ר ר. קרמר פרופ' י. שוורץ ד"ר ד. שחם פרופ' נ.פלד

2001

פתולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון

ד"ר א. אבינוח פרופ' א. אינגבר ד"ר י. אלקלעי ד"ר א. אמיתי פרופ' ר. ברגמן

דרמטולוגיה, המרכז הרפואי הדסה ע"כ דרמטולוגיה, מכבי שירותי בריאות

אונקולוגיה, המרכז הרפואי אסף הרופא 2001

2001

כימיה פתולוגית, המרכז הרפואי שיבא

דרמטואונקולוגיה, דוידוף-המרכז רפואי רבין 2014

דוידוף המרכז הרפואי רבין

2001

דרמטולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם

מכון ריאות, המרכז הרפואי שיבא

דרמטולוגיה, המרכז הרפואי הדסה ע"כ 2007 כירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי וולפסון 2014

ד"ר ל. גלעד ד"ר א. הרמן ד"ר ר. וולף

ריאות, המרכז הרפואי רבין

כירורגית חזה, המרכז הרפואי רמב"ם ריאות, המרכז הרפואי תל אביב

2005

דרמטולוגיה, המרכז הרפואי קפלן

כירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי שיבא 2007

פרופ' א. וינקלר פרופ' א. חודק פרופ' מ. לוטם ד"ר מ. לנדאו ד"ר ד. מימוני מגר' א. מרום

הדמיה, המרכז הרפואי הדסה

2001 2001 2012 2006 2004 2005 2012 2009 2004 2001 2001 2002 2014 2009 2015 2001 2001 2014 2001 2013 2005 2009 2001

דרמטולוגיה, המרכז הרפואי רבין אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה

מערכת העיכול

אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא גסטרו, המרכז הרפואי קפלן פנימית, המרכז הרפואי הדסה

פרופ' ד. אדרקה ד"ר א. אידלביץ

עור, המרכז הרפואי וולפסון

המרכז הרפואי רבין

ד"ר י. אילן

ע. בכיר למנהלת אגף הרוקחות, משרד הבריאות דרמטולוגיה, המרכז הרפואי שיבא דרמטולוגיה, המרכז הרפואי רבין דרמטולוגיה, המרכז הרפואי שיבא כירורגיה, המרכז הרפואי אסף הרופא פלסטיקה, המרכז הרפואי שיבא פלסטיקה, המרכז הרפואי סורוקה אונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין מכון ריאות, המרכז הרפואי שיבא מכון ריאות, המרכז הרפואי קפלן מכון ריאות, המרכז הרפואי שיבא כירורגית חזה, המרכז הרפואי שיבא ריאות, המרכז הרפואי רמב"ם יחידת הריאה, המרכז הרפואי שיבא אונקולוגיה, המרכז הרפואי מאיר כירורגית חזה, המרכז הרפואי הדסה עור, המרכז הרפואי שיבא גילוי מוקדם סרטן העור, המרכז הרפואי תל אביב אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא ריאות

פתולוגיה דרכי העיכול, המרכז הרפואי הדסה 2009

פרופ' ג. אמיר

ד"ר נ. נתנזון ד"ר א. סקופ ד"ר ד. עדאל

2015

מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי רמב"ם

פרופ' ר. אפלבוים

פרופ' נ. ארבר

גסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב 2005

2001

אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם

ד"ר א. בני

ד"ר פ. פבלוצקי

הדמיית מערכת עיכול, המרכז הרפואי מאיר 2009 אונקולוגיה, דוידוף, המרכז הרפואי רבין 2005

ד"ר ע. בנימינוב פרופ' ב. ברנר

ד"ר י. פפו

ד"ר י. צילינסקי פרופ' ל. רוזנברג

2014 2014 2001 2015 2001 2006 2015 2001

גסטרו, המרכז הרפואי תל אביב אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא כירורגיה, המרכז הרפואי רבין גסטרו, המרכז הרפואי העמק אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה אונקולוגיה, המרכז הרפואי מאיר כירורגיה, המרכז הרפואי רבין גסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי רבין

ד"ר ר. גבע ד"ר ט. גולן

ד"ר א. רשפון

פרופ' פ. גרייף פרופ' א. גרלנק ד"ר א. הוברט

פרופ' י. שכטר

ד"ר א. אלון

ד"ר נ. וולך

ד"ר א.און

ד"ר נ. וסרברג

פרופ' א. אלירז ד"ר י. בן-דב ד"ר א. בן-נון ד"ר ל. בסט

פרופ' י. ניב

גסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי הלל יפה 2001

פרופ' צ. פיירמן פרופ' א. פרידמן

2001 2014

אונקו-גנטיקה, המרכז הרפואי שיבא כירורג מעי גס, המרכז הרפואי כרמל

ד"ר ב. פרסון

ד"ר י. בר

אחות סטומה, המרכז הרפואי תל אביב 2001

גב' ר. ציפרשטיין פרופ' ח. קשתן פרופ' א. ריבקינד

ד"ר מ. גוטפריד

2005 2005

כירורג, המרכז הרפואי רבין

ד"ר ע. יזהר

כירורגיה, המרכז הרפואי הדסה

מומחית ריאות, המרכז הרפואי סורוקה 2015

ד"ר אירנה לזרב

104

Made with FlippingBook HTML5