האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

חבר ועדה משנת

חבר ועדה משנת

2014 2014 2006 2001

ד"רע.שחם-שמואלי אונקולוגית, המרכז הרפואי שיבא

אורולוגיה

אונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא כירורגיה, המרכז הרפואי תל אביב

פרופ' ס. שטמר

אורולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב רדיותרפיה, המרכז הרפואי הדסה אורולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב אורולוגיה, המרכז הרפואי מאיר אורולוגיה, המרכז הרפואי אסף הרופא אורולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם אונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין אורולוגיה, המרכז הרפואי בני ציון רדיותרפיה, המרכז הרפואי שיבא אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם אורולוגיה, המרכז הרפואי הדסה רדיותרפיה, בית החולים האיטלקי אורולוגיה, המרכז הרפואי מאיר אונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין אורולוגיה, המרכז הרפואי שיבא סיעוד אונקולוגיה, המרכז הרפואי אסף הרופא 2001 2004 2008 2002 2009 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2015 2001 2014 2015 2009 2001 2013

פרופ' ג'. בניאל ד"ר ר. ברגר פרופ' א. גז ד"ר מ. ויגודה

פרופ' ע. שני

פרופ' ש. שניבאום

שד

כירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי קפלן 2017 כירורגית, מרכז השד, המרכז הרפואי קפלן 2006

ד"ר ד. אגוזי ד"ר ת. אלוייס ד"ר נ. בן-ברוך ד"ר מ. בן דוד פרופ' ח. גוטמן ד"ר ה. גולדברג פרופ' ד. הרשקו פרופ' א. וינקלר ד"ר י. ברנע

ד"ר י. חן

פרופ' א. ליבוביץ פרופ' א. לינדנר

2001

אונקולוגיה, המרכז הרפואי קפלן

אונקולוגית רדיותרפיה, המרכז הרפואי שיבא 2012 כירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי תל אביב 2012

גב' א. מורג

פרופ' ח. מצקין ד"ר א. נוימן ד"ר ו.ניימן פרופ' ע. נתיב פרופ' צ. סיימון פרופ' א. סלע פרופ' ד. פודה פרופ' א. קוטן ד"ר ד. קייזמן ד"ר א. רוזנבאום ד"ר א. פאר

2001 2004 2008

כירורגיה, המרכז הרפואי רבין אונקולוגיה, המרכז הרפואי לגליל כירורגיה, המרכז הרפואי העמק

כירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי שיבא 2007

2003

ד"ר נ. זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה, מכבי שירותי בריאות

אונקולוגית, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2012

פרופ' ר. ירושלמי

2014 2007 2012 2015 2004 2001 2004 2008 2001 2001 2001 2001

עו"ס, המרכז הרפואי קפלן כירורגיה, המרכז הרפואי סורוקה וקופ"ח לאומית כירורגיה, המרכז הרפואי שערי-צדק מומחית שד, המרכז הרפואי סורוקה כירורג, המרכז הרפואי שיבא אונקולוגיה, המרכז הרפואי קפלן אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא אחות שד, המרכז הרפואי הדסה כירורגיה, המרכז הרפואי סורוקה כירורגיה, אסותא

גב' ג. כהן ד"ר ו. כץ

ד"ר ע. כרמון

ד"ר אירנה לזרב ד"ר א. ניסן ד"ר א. עברון ד"ר ש.פאלוך פרופ' מ. פפא ד"ר ג'. פריד פרופ' ת. פרץ פרופ' ב. קאופמן ד"ר א. קדמון ד"ר מ. קורץ ד"ר ח. קפלן ד"ר ת. קרני פרופ' מ. קרנר

פרופ' י. רמון

נוירו-אונקולוגיה

יחידת השד, המרכז הרפואי שערי צדק 2014

נוירו-אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב 2008 נוירו-אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב 2008 נוירו-אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא 2014

ד"ר פ. בוקשטיין ד"ר ד. בלומנטל ד"ר א. טליאנסקי

2015 2014

נוירו-כירורגיה, המרכז הרפואי שיבא המטו-אונקולוגיה ילדים, דנה ילדים

ד"ר צ. כהן ד"ר ד. לוין

נוירו-אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה 2014

פרופ' א. לוסוס ד"ר ש. מימון פרופ' ט. סיגל

2002

נוירולוגיה, המרכז הרפואי רבין

כירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי שיבא 2002 בריאות השד, המרכז הרפואי אסף הרופא 2014

נוירו-אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה 2001 עבודה סוציאלית, המרכז הרפואי שיבא 2001

גב' ר. סיט ד"ר ר. פפר

2002 2009 2014

פתולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם אונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין כירורג, המרכז הרפואי תל אביב, יו"ר החברה למחלות שד לשעבר

2002

רדיותרפיה, אסותא

ד"ר ש. ריזל

ד"ר צ. צוק-שינא נוירו-אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם 2001 פרופ' ש. קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים, המרכז הרפואי תל אביב 2001

פרופ' ש. שניבאום

105

Made with FlippingBook HTML5