האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

חבר ועדה משנת

חבר ועדה משנת

2014

אחות, דוידוף - המרכז הרפואי רבין

גב' ל.לוי

נוירו-כירורגיה, המרכז הרפואי תל אביב 2001

פרופ' צ. רם

פסיכואונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2001

ד"ר ש. פרי

2009

נוירו-כירורגיה, המרכז הרפואי רבין

פרופ' צ. רפפורט

2014

אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם

ד"ר א. פלכטר ד"ר נ. צ'רני גב' א. מולר פרופ' ר. קטן

נוירופסיכולוגיה, האגודה למלחמה בסרטן 2002

ד"ר מ. שדה

שירות פליאטיבי, המרכז הרפואי שערי צדק 2001

2001

נוירו-כירורגיה, המרכז הרפואי שיבא

ד"ר ר. שפיגלמן גב' מ. שרעבי-דיין

2014 2001

סיעוד אונקולוגי, המרכז הרפואי שיבא אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, המרכז הרפואי שערי צדק אונקולוגיה, המרכז הרפואי שערי צדק

עבודה סוציאלית, המרכז הרפואי שניידר 2014 ילדים המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי שניידר לילדים 2001 המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי תל אביב 2009 המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי רמב"ם 2001 המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי הדסה 2002 המטו-אונקולוגיה ילדים, המרכז הרפואי הדסה 2014 נוירו-כירורגיה, המרכז הרפואי שניידר לילדים 2001

פרופ' י. יניב

2015

ד"ר א. רוזנגרטן פרופ' פ. שוורצמן

רפואת המשפחה אוניברסיטת בן-גוריון 2001 גינקואונקולוגיה

ד"ר ר. אלחסיד

פרופ' מ. בן-הרוש ד"ר מ. וינטרוב גב' פ. חוסיין ד"ר מ. מיכוביץ'

2013

גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין

ד"ר א. בן אהרון

גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי שערי-צדק 2008

פרופ' ע. בלר

2001 2007 2005 2004 2007 2001

גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא גינקולוג, המרכז הרפואי תל אביב

פרופ' ג. בן-ברוך

ד"ר ד. גריסרו פרופ' א. כהן ד"ר ח. לבבי ד"ר ע. לביא פרופ' ט. לוי

2014

פרופ' ס. פוסטובסקי המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי רמב"ם

גינקולוג, המרכז הרפואי מאיר

רדיותרפיה דוידוף - המרכז הרפואי רבין 2009

פרופ' א. פניג ד"ר י. קולנדר

גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין גינקואונקולוג, המרכז הרפואי כרמל גינקואונקולוגיה המרכז הרפואי וולפסון, יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה לשעבר גנטיקה, המרכז הרפואי שערי-צדק גינקולוגיה ופריון, המרכז הרפואי שיבא 2001 2001

2014

אורתופדיה אונקולוגית, המרכז הרפואי תל אביב

2001

פרופ' ש. קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים, המרכז הרפואי תל אביב

פרופ' א. לוי-להד פרופ' ד. מאירוב פרופ' ת. ספרא פרופ' ע. פישמן פרופ' א. פניג ד"ר ר. פפר גב' א. קחתא ד"ר ש. ריזל ד"ר א. עמית

2015

פסיכואונקולוגיה, המרכז הרפואי שניידר לילדים המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי סורוקה חוקר סרטן, המרכז הרפואי שיבא

גב' ע. קליין

2002

פרופ' י. קפלושניק

2007

אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב

גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם 2014

2001

פרופ' ג. רכבי פרופ' ע. תורן ד"ר נ. רמו ד"ר מ. שדה

2001 2001 2001

גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי מאיר רדיותרפיה, המרכז הרפואי רבין אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא

המטו-אנקולוגית ילדים, המרכז הרפואי שיבא 2004

2002

אונקולוגיה, קופת חולים מאוחדת

נוירו-פסיכולוגיה ילדים, אגודה למלחמה בסרטן 2001 טיפול פליאטיבי סיעוד אונקולוגי, המרכז הרפואי שיבא 2001

גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי העמק 2015 אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2001 וביומרקרים גנטיקה

גב' ש. בן-עמי ד"ר א. איזנברג ד"ר ג. בר סלע

2004 2004 2001

מרפאת כאב, המרכז הרפואי רמב"ם אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם אונקולוגיה, המרכז הרפואי ברזילי

2001 2001

ד"ר א. אור-אורטרגר גנטיקה, המרכז הרפואי תל אביב

ד"ר ש. ארגוב ד"ר א. בירק פתולוגיה, המרכז הרפואי סורוקה גנטיקה, המרכז הרפואי סורוקה 2001 ד"ר ר. ברנשטיין-מולכו אונקולוגיה, גנטיקה, המרכז הרפואי תל אביב 2016 ד"ר ו. ברק מעב' אונקולוגית, המרכז הרפואי הדסה 2001

ד"ר פ. ברק ד"ר ש. ויין ד"ר א. ולר ד"ר י. זינגר

שירות פליאטיבי, דוידוף - המרכז הרפואי רבין 2009 הוספיס בית, האגודה למלחמה בסרטן 2001

2002

הוספיס בית, באר-שבע

106

Made with FlippingBook HTML5