האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

חבר ועדה משנת

חבר ועדה משנת

המטולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב השתלות, המרכז הרפואי רמב"ם

פרופ' א. נפרסטק

2001 2004

ד"ר ר. גרשוני-ברוך גנטיקה, המרכז הרפואי רמב"ם

2014

ד"ר צ. צוקרמן פרופ' י. רואו פרופ' פ. רענני

גנטיקה, המרכז הרפואי שערי-צדק

פרופ' א. לוי-להד

המטולוגיה, המרכז הרפואי שערי-צדק 2001

גסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי שיבא 2002

ד"ר א. פידר

2007 2001

המטולוגיה, המרכז הרפואי רבין

2009 2004 2005 2001 2001

פתולוגיה, המרכז הרפואי רבין גנטיקה, המרכז הרפואי שיבא אונקולוג, המרכז הרפואי שיבא גנטיקה, המרכז הרפואי הדסה

ד"ר מ. פיינמסר פרופ' א. פרידמן פרופ' ר. קטן ד"ר מ. שגיא פרופ' מ. שוחט פרופ' ד. אדרקה פרופ' א. גביזון ד"ר ד. גולדשטיין* פרופ' ע. וולף פרופ' נ. חיים ד"ר ט. טישלר פרופ' א. ליבנה פרופ' א. סולקס פרופ' מ. ענבר פרופ' ס. שטמר

המטולוגיה, אסותא

פרופ' ע. שפילברג

רדיותרפיה

2001 2001 2009 2001 2009 2009 2001 2001 2015 2004

רדיותרפיה, בית החולים האיטלקי רדיותרפיה, המרכז הרפואי רמב"ם רדיותרפיה, המרכז הרפואי תל אביב רדיותרפיה, המרכז הרפואי הדסה רדיותרפיה, המרכז הרפואי סורוקה רדיותרפיה, המרכז הרפואי שיבא רדיותרפיה, המרכז הרפואי סורוקה

פרופ' א. קוטן

גנטיקה

ד"ר ר. בר-דרומא

פרופ' א. גז ד"ר מ. ויגודה

תרופות

2004

אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא

ד"ר ק. לברנקוף פרופ' צ. סיימון ד"ר ס. פיירמן

אונקולוגיה, המרכז הרפואי שערי-צדק 2001 אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2017

2014 2001 2001 2001 2001 2001

אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם

רדיותרפיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2001

פרופ' א. פניג ד"ר ר. פפר

רדיותרפיה, אסותא

אונקולוגיה

רדיותרפיה, המרכז הרפואי שיבא רדיותרפיה, המרכז הרפואי תל אביב

ד"ר ל. צח

מיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' ב. קורן

אונקולוגיה

אורתופדיה

אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב

אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2009

2009 2007 2014

אורתופדיה, המרכז הרפואי רבין

ד"ר נ. אוחנה

2001

אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא

פרופ' ע. שני

אורותופדיה, המרכז הרפואי תל אביב

פרופ' י. ביקלס

אורתופדיה, המרכז הרפואי, יצחק שמיר גידולי עצם ורקמה רכה, המרכז הרפואי דנה לילדים

ד"ר ד. כץ

המטו-אונקולוגיה

2008 2014 2001 2001 2001 2014 2014 2014 2007 2003 2004

המטולוגיה, המרכז הרפואי הדסה המטולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם

פרופ' ר. אור פרופ' ע. אביבי פרופ' ר. אפלבוים

2014

ד"ר ד. לוין

2014 2002 2002 2002 2002 2009 2014

אורתופדיה, המרכז הרפואי שיבא אורתופדיה, המרכז הרפואי רמב"ם אורתופדיה, המרכז הרפואי תל אביב אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב אורתופדיה, המרכז הרפואי תל אביב אורתופדיה, המרכז הרפואי הדסה אורתופדיה, המרכז הרפואי תל אביב

ד"ר ב. ליברמן ד"ר נ. מאושר ד"ר ג. מוזס פרופ' מ. סלעי ד"ר ע. פייזר ד"ר י. קולנדר פרופ' ע. מרימסקי

המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי וולפסון

פרופ' ע. באלין

המטולוגיה, המרכז הרפואי הדסה בנק הדם, המרכז הרפואי רמב"ם לימפומה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין המטולוגיה, דוידוף - המרכז הרפואי רבין המטולוג, המרכז הרפואי סורוקה המטולוג, המרכז הרפואי תל אביב המטולוגיה, המרכז הרפואי שיבא

פרופ' ד. בן-יהודה

פרופ' א. דן ד"ר ע. כהן ד"ר מ. ישורון

גידולי ראש-צוואר

ד"ר א. לוי

פרופ' מ. מיטלמן

2002 2014

ראש-צוואר, המרכז הרפואי מאיר ראש-צוואר, המרכז הרפואי רמב"ם

פרופ' ד. אופיר

פרופ' א. נגלר

ד"ר ס. בלאן

107

Made with FlippingBook HTML5