האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

חבר ועדה משנת

חבר ועדה משנת

2004

הדמיה, המרכז הרפואי תל אביב

פרופ' מ. גרייף פרופ' א. ישראל

2015 2014 2015 2014 2015 2005 2002 2002

ראש-צוואר, המרכז הרפואי תל אביב ראש-צוואר, המרכז הרפואי שיבא

ד"ר א. גוטפלד

רפואה גרעינית, המרכז הרפואי רמב"ם 2002

ד"ר א. גלוק

2009

הדמיה, המרכז הרפואי רבין

ד"ר מ. כהן

ראש-צוואר, מרפאת לין

פרופ' א. דואק

רפואה גרעינית, המרכז הרפואי הדסה 2009

ד"ר א. משעני ד"ר ת. סלע

ראש-צוואר, המרכז הרפואי רמב"ם ראש- צוואר, המרכז הרפואי אסותא

פרופ' ג. זיו ד"ר א. חפץ ד"ר א. חפץ

2009 2008

הדמית שד, המרכז הרפואי הדסה הדמית שד, המרכז הרפואי שיבא

ד"ר מ. סקלייר-לוי

אוניברסיטת תל אביב

רפואה גרעינית, המרכז הרפואי הדסה 2002

ד"ר י. קראוס ד"ר מ. רוזין ד"ר מ. שפירא

אונקולוגיה

ד"ר ג. מהרשק

2009 2004

הדמיה, מכבי שירותי בריאות

ראש-צוואר, המרכז הרפואי הדסה

ד"ר ה. סלע

הדמיה

ראש-צוואר, דוידוף, המרכז הרפואי רבין 2013

ד"ר א. פופוביצר פרופ' ר. פיינמסר פרופ' ד. פליס גב' פ. קורנברוט

2002 2002

ראש-צוואר, המרכז הרפואי רבין ראש-צוואר, המרכז הרפואי תל אביב

רפואה משלימה

יו"ר האגודה למלחמה בסרטן אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא רפואה משלימה, מנהל המרכז הרפואי ברזילי

פרופ' א. רובינזון פרופ' ד. אדרקה

שיקום הדיבור, האגודה למלחמה בסרטן 2001

2002

2014

שירות ראש-צוואר, המרכז הרפואי לגליל פסיכו-אונקולוגיה פסיכואונקולוגיה, המרכז הרפואי אסותא פסיכואונקולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר א. רונן

ד"ר נ. אסנה

2014 2004 2008

רפואת משפחה, מרכז לין

פרופ' ע. בן-אריה ד"ר ג. בר-סלע ד"ר ל. גולדשטיין

פסיכואונקולוגיה, המרכז הרפואי מאיר 2014

ד"ר ש. אלון

אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם פרמקולוגיה, המרכז הרפואי העמק

2002

פרופ' ל. ביידר

רפואה משלימה, המרכז הרפואי שיבא 2002

ד"ר י. זיו-נר ד"ר ע. כספי

2007

ד"ר מ. בראון

2006

רפואה משלימה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין מחקרים ברפואה משלימה, המרכז הרפואי תל אביב רפואה משלימה, המרכז הרפואי אסף הרופא רפואה משלימה, קופ"ח כללית רדיותרפיה, בית החולים האיטלקי אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, המרכז הרפואי שערי-צדק פנימית, המרכז הרפואי בני ציון מכבי טבעי', מכבי שירותי בריאות

החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב 2002

פרופ' ר. יעקובי פרופ' מ. כהן

2008

ד"ר ש. לב-ארי

2004

החוג לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רפואה משלימה, המרכז הרפואי שיבא 2008

ד"ר י. מיימון

2002

המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' ש. כרמל

2002

פרופ' ש. פינטוב

פסיכואונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם 2014

גב' ד. לולב

2012 2002 2002 2007 2002

ד"ר מ. פרנקל פרופ' א. קוטן פרופ' ר. קטן ד"ר א. שיף ד"ר ל. שכטר

2014 2002

פסיכואונקולוגיה, המרכז הרפואי רבין פסיכואונקולוגיה, דוידוף - המרכז הרפואי רבין

ד"ר א. נחשוני

ד"ר ש. פרי

הדמיה פרופ' ע. אבן-ספיר רפואה גרעינית, המרכז הרפואי תל אביב 2002 ד"ר א. אנג'ל הדמיה, המרכז הרפואי רמב"ם 2004 ד"ר י. בר-זיו הדמיה, מכון מור מאר 2008 פרופ' מ. גומורי הדמיה, המרכז הרפואי הדסה 2002 ד"ר א. גורפשטיין הדמיה, המרכז הרפואי רבין 2009 ד"ר ד. גרושר רפואה גרעינית, המרכז הרפואי רבין 2009

מניעת סרטן

גסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב 2004

פרופ' נ. ארבר

2004 2004

רפואת ספורט, קופת חולים מאוחדת

ד"ר י. ירום מר י. להב

דיאטן, מכון וינגייט

108

Made with FlippingBook HTML5