האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

חדרה (בתיאום מראש) 7 מתנ"ס בית אליעזר , השיזף

חדרה

יו"ר: גב' רבקה קרן, רכזת: גב' שוש קריצ'מן 054-2471168 : נייד רבקה קרן 052-3337999 : נייד שוש קריצ'מן

חולון 4 רח' עין יהב

חולון

יו"ר: גב' יונה אלון 03-5033122 : טלפון 050-5808080 : נייד יונה אלון

מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט TM מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'

,25 בית אהרון רוזנפלד ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט, רחוב אהרון רוזנפלד בת גלים, חיפה

יו"ר: מר בני ברנשטוק, רכזת: גב' נעמי כפרי 04-8511716 : , פקס 04-8511715/7 : טלפון 16:00-8:00 ' שעות וימי פעילות: א'-ה snif_haifajr@cancer.org.il מייל:

) טבריה 639. (ת.ד 40 לשכת הבריאות המחוזית, רח' אלחדיף יו"ר: גב' דליה קוקוש סלוצקי, רכזת: גב' מיכל דאהן 04-6792579 : טלפון 050-2819533: נייד דליה סלוצקי 12:00-10:00 ' שעות וימי פעילות: ב

טבריה

, טירת הכרמל 8 בית המתנדב, האלה יו"ר: גב' סילבי כהן, רכזת: גב' רותי מויאל 04-8711789 : טלפון

טירת כרמל

052-5273311: נייד סלבי כהן 052-6800908 : נייד רותי מויאל

יקנעם עילית 2 בניין המועצה המקומית ,רח' הנרקיסים

יקנעם עלית

יו"ר: מר ויקטור מורד, רכזת: גב' ורד רוזלס 04-9596041 : טלפון 052-8744866: נייד ויקטור מורד

113

Made with FlippingBook HTML5