האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

, 04-9916698 : טלפון 052-2819979 : נייד סוניה שקד 052-8860643: נייד סוזי פרץ 18:30-16:00 ' שעות וימי פעילות: ב', ד

, גבעת המורה 12 מתחם בית פוזנק, עליית הנוער יו"ר: מר אהרון יוסף, רכזת: גב' פנינה אלמקייס 04-6401545 : טלפון 050-5544246 : נייד אהרון יוסף

עפולה

050-7324075 : נייד פנינה אלמקייס 12:00-10:00 ' שעות וימי פעילות: ב

ערד 523 . ת.ד 12/6 רח' חן

ערד

יו"ר: ד"ר דני שור, רכזת: גב' תרצה גולדמן מרגליות 08-9958810 : טלפון 052-3595925 : נייד ד"ר דני שור

פרדס חנה 1 זכריה

פרדס חנה – כרכור

יו"ר: גב' אורלי מנג'ם 054-5654360 : נייד אורלי מגנ'ם 12:30-9:00 ' שעות וימי פעילות: א

קומה ב' 31 לשכת הבריאות, רח' אחד העם יו"ר: מר חיים אליהו, רכז: מר אריה שילה 03-9346196 : טלפון

פתח תקוה

052-3516091 : נייד חיים אליהו 050-7509060 : נייד אריה שילה

בית חולים זיו מכון אונקולוגי צפת

צפת

צפת 25 סניף בקהילה : מועדון הפיס בגיל הזהב, התבור יו"ר: גב' שולמית גנון, רכזת: גב' שוש אלפנדרי 073-3202051 : טלפון

052-3738762 : נייד שולמית גנון 054-7766585 : נייד שוש אלפנדרי 12:00-10:00 ' שעות וימי פעילות: א

116

Made with FlippingBook HTML5