האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

מתנדבת: גב' פאני אשר 052-2216957 : נייד

קדימה-צורן

מתנדבת: גב' צביה האוז 

קריית אונו

054-3050356 : נייד

יו"ר: גב' בת שבע יהב 052-2375804 : טלפון

קריית אתא

51 בית המתנדב רח' הפלמ"ח

קריית ביאליק

יו"ר: מר סמי בניסטי, רכזת: גב' מירי קלמפנר 04-8691437 : טלפון

0522-692752 : נייד סמי בניסטי 0522-617140 : נייד מירי קלמפנר (בתיאום מראש) 18:30-16:30 ' שעות וימי פעילות: א'-ה

יו"ר: גב' שרה מורגנשטרן 04-8726903 : טלפון

קריית חיים

קריית טבעון 12 מתנ"ס רח' דגניות

קריית טבעון

יו"ר: גב' שמואלי אילנה 04-9038100 : טלפון (בתיאום מראש) 050-2849756 : נייד אילנה שמואלי

יו"ר: גב' ברכה ארז

קריית ים

052-3901846 : נייד ברכה ארז

76 מתנ"ס בן גוריון, שד' בן גוריון יו"ר: מר מוטי דגן 19:00-18:00 ' שעות פעילות: א 04-8732161 : טלפון 052-4869861 : נייד מוטי דגן ica-mutzk.n@cancer.org.il מייל:

קריית מוצקין

117

Made with FlippingBook HTML5